EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Výpočet percent – postup, vzorec, online a príklady

Aktualizované:

Autor: Lenka

Výpočet percent

Výpočet percent nemusí byť taký zložitý ako si mnohí myslia. Pozrite sa na spôsoby výpočtu, na triky a precvičte si príklady sami na sebe. Zistite, ako na výpočet percent v exceli.

Výpočet percent

Počítanie pecent je dôležitou súčasťou každodenného života – od výpočtu zliav v obchode až po pochopenie úrokových sadzieb pri pôžičkách.

Poznať výpočet percent je základnou zručnosťou, ktorú môžete uplatniť v rôznych oblastiach vrátane matematiky, financií a štatistiky. Zistite, ako vypočítať percentá a napíšte o svojich schopnostiach do motivačného listu.

V článku nájdete

Výpočet percent postup

Vypočítať percentá možno rôznymi spôsobmi a dokonca sa dajú vypočítať aj z hlavy, i keď je jednoduchší výpočet percent na kalkulačke.

K výpočtu percent možno pristupovať štyrmi spôsobmi:

 1. výpočet úvahou – cez medzikrok výpočtu 1 stotiny z celku
 2. výpočet pomocou vzorca
 3. výpočet pomocou trojčlenky
 4. použiť kalkulačku na percentá
Výpočet percent kalkulačka
Zdrij: unsplash.com

Výpočet percent trojčlenkou

Trojčlenka je algebrický výraz, ktorý pozostáva z 3 členov. Pri percentách môžu byť trojčlenky užitočným nástrojom na určenie percentuálneho nárastu alebo poklesu medzi dvoma veličinami alebo hodnotami.

Príklad: Pôvodná cena mobilného telefónu bola 200 €. Obchod naň dnes ponúka zľavu 15 %. Koľko stojí mobil po zľave?

Na výpočet percenta z ceny možno použiť trojčlenku:

200 € ……………… 100 %
x € ……………… (100 – 15) %

V tomto prípade ide o priamu úmeru, takže môžno použiť krížové pravidlo. Výpočet potom vyzerá nasledovne: x = (200 * (100 – 15)) / 100 = 170 €. Cena mobilného telefónu po zľave je 170 €.

Výpočet percent roztoku

Výpočet percent roztoku sa často používa v chémii a chemickom inžinierstve na vyjadrenie koncentrácie látky vo forme roztoku. Percentáž roztoku vyjadruje, koľko gramov látky je rozpustených v 100 ml (alebo inom objeme) roztoku.

Percentá roztoku = (Celková hmotnosť roztoku/ Hmotnosť  rozpustenej látky​)×100%.

 • „Percentá roztoku“ je percentuálna koncentrácia roztoku.
 • „Hmotnosť rozpustenej látky“ je hmotnosť látky, ktorá je rozpustená v roztoku.
 • „Celková hmotnosť roztoku“ je hmotnosť celého roztoku (vrátane rozpustenej látky a rozpúšťadla).

Príklad: ak máte roztok obsahujúci 20 gramov soli (rozpustenej látky) v 80 gramoch vody (rozpúšťadla), môžete vypočítať percentáž roztoku nasledovne:

Percentá roztoku = (20 g (20 g + 80 g)) x 100% = (20/100) x 100% = 20 %.

Takže percentáž roztoku v tomto prípade je 20%.

Výpočet percent zo základu

Výpočet percent zo základu je matematický postup, ktorým zistíte, aká časť základu predstavuje určité percento. Formula na výpočet percenta je:

Percento = (časť/základ) x 100%

 • „Percento“ je hodnota, ktorú chcete zistiť.
 • „Časť“ je časť základu, ktorú máte.
 • „Základ“ je celková hodnota alebo množstvo, z ktorého počítate percentá.

Ak chcete napríklad vypočítať, aká je 20% z 250, použijete vzorec nasledovne:

Percento = (20/250) x 100%= (1/12) x 100%= 8,33 %.

Takže 20% z 250 je 8.33% z 250, čo je 20.83.

Výpočet percent zo sumy

Výpočet percent zo sumy je proces, pri ktorom určujete, koľko percent predstavuje určitá časť z celkovej sumy. Vzorec na výpočet percenta zo sumy je:

Percento = (časť/Celková suma) x 100%

 • „Percento“ je hodnota v percentách, ktorú chcete vypočítať.
 • „Časť“ je čiastka alebo hodnota, ktorú máte.
 • „Celková suma“ je celková hodnota alebo suma, ktorú beriete ako referenčnú hodnotu pre výpočet percent.

Napríklad, ak máte sumu 500 € a chcete vypočítať, koľko percent z tejto sumy predstavuje 75 €, použijete túto vzorec nasledovne:

Percento=(75/500)×100% = (3/20) × 100% = 15%.

Takže 75 € predstavuje 15% z celkovej sumy 500 €.

Výpočet percent z ceny

Výpočet percent z ceny je spôsob, ako zistiť, koľko percent predstavuje zľava alebo zvýšenie ceny v porovnaní s pôvodnou cenou. Pre výpočet percenta z ceny môžete použiť tento vzorec:

Precento = (Rozdiel v cene / Pôvodná cena) x 100 %

 • „Percento“ je hodnota v percentách, ktorú chcete vypočítať.
 • „Rozdiel v cene“ je rozdiel medzi pôvodnou cenou a novou cenou (zľavou alebo zvýšením).
 • „Pôvodná cena“ je cena pred zľavou alebo zvýšením.

Napríklad, ak ste kupovali produkt za pôvodnú cenu 100 € a teraz ho môžete kúpiť za 75 €, môžete vypočítať percento zľavy nasledovne:

Percento=((100−75)/100)×100%=(25/100)×100%=25%.

Takže získavate 25% zľavu z pôvodnej ceny 100 €.

\excel Výpočet percent
Zdroj: unsplash.com

Výpočet percent excel

Výpočet percent v exceli je taktiež možny pomocou funkcie alebo vzorca. Excel nám môže pomôcť s komplikovanejšími vzorcami a výpočtami percent. Pri písaní určite využiijete aj klávesové skratky.

Vzorec na výpočet percent v exceli vám vie pomôcť zistiť napríklad percentuálny podiel z celku alebo percentuálny rozdiel medzi dvoma číslami.

Vo videu si môžete pozrieť niekoľko spôsobov, ako vypočítať percentá:

Výpočet percent vzorec

Vzorec na výpočet percent je jednoduchý a ľahko sa pamätá, rovnako ako význam smajlíkov.

Percento = (suma * percentuálna hodnota) / 100

Vďaka tomuto univerzálnemu vzorcu vypočítate percentá z ľubovoľnej sumy rýchlo a bez problémov.

Výpočet percent online

Výpočet percent kalkulačka online dokáže vypočítať percentá z danej hodnoty, znížiť alebo zvýšiť číslo o percentuálnu hodnotu alebo nájsť celok, keď človek zadá určitú percentuálnu hodnotu.

Online percentuálna kalkulačka slúži na to, aby používateľom pomohla ľahko vypočítať percentuálny podiel akejkoľvek hodnoty.

Výpočet percent online stránky

 • vypocetpercent.com
 • hackmath.net
 • peniaze.sk
 • kalkules.com

Príklady na výpočet percent

Príklady na výpočet percent vám ponúkajú možnosť precvičenia počítania. Otestujte sa na 3 príkladoch:

 1. V triede je 28 žiakov. Sedem z nich malo na konci roka na vysvedčení samé jednotky. Koľko percent z celkového počtu žiakov malo samé jednotky?

28 žiakov ….. 100 %

7 žiakov …… x %

7 x 100 % = 28 x

700 % = 28 x

x = 25 %

Samé jednotky malo 25 % žiakov.

2. Jurko si šetrí na kolieskové korčule, ktoré stoja 560 eur. Koľko percent z ceny kolieskových korčúl mu ešte chýba, keď si už našetril 420 eur?

560 eur ………….. 100 %

140 eur chýba ….. x %

140 x 100 = 560 x

14 000 = 560 x

x = 25 %

Jurkovi chýba ešte 25 % z ceny kolieskových korčulí.

3. Koľko percent je 27 z 9?

9 ….. 100 %

27 …. x %

27 x 100 = 9x

2700 = 9 x

x = 300 %

27 z 9 je 300 %.

Rôzne online príklady viete nájsť aj na internete, napríklad stránka supermatematika.wbl.sk ponúka príklady na precvičenie.

Zdroje: gobimat.eu, unsplash.com, vpeniaze.sk

Témata:
Rady a tipy

Najnovšie články