MS v hokeji semifinále Stavte si na víťaza!

Prikázané sviatky 2024 – rímskokatolícke a gréckokatolícke cirkevné sviatky

Aktualizované:

Autor: Veronika

Prikázané sviatky

Prikázané sviatky 2024 sú nedielnou súčasťou kresťanského života. Označujú slávnosť, ktorú by mali kresťania svätiť podobne ako nedeľu a teda sa zúčastniť omše a nevenovať sa žiadnym ťažkým prácam. Kedy tieto sviatky nájdeme v kalendári na tento rok?

Prikázané sviatky

Prikázané sviatky sú cirkevnými udalosťami osobného a rodinného života, rovnako ako aj iné mnohé sviatky či slávnostné príležitosti.

Aj v tomto roku sa naskytne mnoho príležitostí pre oslavu významných dní a sviatkov. Špeciálne omše počas prikázaných sviatkov môžete sledovať online alebo na TV Lux.

V článku nájdete

Prikázané a neprikázané sviatky 2024

Prikázané a neprikázané sviatky 2024 cirkev vyzdvihla na úroveň nedele. Oslava týchto dní je pre každého nábožensky založeného človeka veľmi dôležitá a kladie sa im náležitá pocta.

V Rímskokatolíckej cirkvi sa však rovnako odporúča ísť na Svätú omšu a aj pokiaľ veriaci nie je. Je dobré sa vopred na tieto sviatky pripraviť najmä kvôli obmedzeniu otváracích hodín Veľkej noci.

Prikázané sviatky 2024

DátumSviatok
1.1.Panny Márie Bohorodičky
6.1. Zjavenie Pána 
9.5. (pohyblivý)Nanebovstúpenie Pána
30.5. (pohyblivý)Božieho Tela a Krvi
29.6. Sv. Petra a Pavla
15.8. Nanebovzatie Panny Márie 
1.11. Všetkých svätých
8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25.12. Narodenie Ježiša Krista – Vianoce

Druhým typom slávností je pripomienka významných svätcov či udalostí z Písma svätého. Hovorí sa im neprikázané sviatky a veriacim je odporúčaná, no nie povinná účasť na svätej omši či slávnostiam.

Medzi neprikázané sviatky, ktoré katolíci oslavujú, patrí napríklad:

Neprikázané sviatky 2024

DátumSviatok
2.2.Obetovanie Pána
22.2.Popolcová streda
19.3Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
25.3.Zvestovanie pána
27.3.2024 (pohyblivý)Zelený štvrtok
28.3.2024 (pohyblivý)Veľký piatok
30.3.2024 (pohyblivý)Biela sobota
31.3.2024 (pohyblivý)Veľkonočná nedeľa
1.4.2024 (pohyblivý)Veľkonočný pondelok
25.3.Zvestovanie Pána
7.6.2024 (pohyblivý)Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
5.7.Sv. Cyrila a Metoda
8.9.Narodenie Panny Márie
15.9.Sedembolestnej Panny Márie
26.12.Sv. Štefana, prvého mučeníka

Okrem vyššie spomenutých dní, katolícky kalendár vyobrazuje udalosti na každý jeden deň v roku. Vďaka tomuto kalendáru môžete teda mať prehľad o tom, ktorému svätcovi je zasvätený konkrétny deň.

Napriek tomu, že sviatok Sedembolestnej Panny Márie či Sviatok všetkých svätých nepatrí medzi prikázané sviatky, na Slovensku je tento deň štátnym sviatkom.

Cirkevné prikázané sviatky

Cirkevné prikázané sviatky môžu a nemusia byť zároveň aj štátnymi sviatkami. Ak preto túžite svätiť deň ktorý patrí v katolíckom kalendári medzi sviatky, no nie je oficiálnym dňom pracovného pokoja, pripravte sa vopred a zabezpečte si pracovné voľno.

Takisto je vhodné dbať na pohyblivé a nepohyblivé sviatky, teda tak ako sme uviedli, niektoré z nich majú pevne stanovený dátum, ktorý je každý rok rovnaký, niektoré sa menia.

Pri Birmovke je dôležitá účasť na svätých omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky.

Dokonca aj sviatky v Rakúsku zahŕňajú v kalendári rovnaké cirkevné udalosti ako slovenský kalendár.

Prikázané sviatky 2022
Zdroj: pexels.com

Cirkevné sviatky po novom

Cirkevné sviatky po novom oficiálne nesú nové názvy. Od 1. januára 2022 totiž vstúpilo do platnosti nové vydanie Rímskeho misálu, ktorý sa používa pri oslavách rímskokatolíckych bohoslužieb a dni veľkonočných sviatkov dostali nové mená.

Stalo sa tak v snahe o väčšiu vernosť latinskému originálu a dokonca aj označenie Veľký týždeň bolo zmenené na Svätý týždeň.

Sviatky na Veľkú noc po novom

Pôvodný názovNový názov
Kvetná nedeľaPalmová nedeľa
Zelený štvrtokŠtvrtok svätého týždňa
Veľký piatokPiatok utrpenia Pána
Biela sobotaSvätá sobota
Veľkonočná nedeľaVeľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania
Veľkonočný pondelokPondelok vo veľkonočnej oktáve

Gréckokatolícka cirkev prikázané sviatky

Aj Gréckokatolícka cirkev má svoje vyhradené prikázané sviatky 2024 na Slovensku.

Podobne ako v Rímskokatolíckej cirkvi, v nedeľu a prikázané sviatky sú gréckokatolíci povinní zúčastniť sa božskej liturgie a podľa možnosti zdržiavať sa práce. Alebo môžete tieto dni využiť na návštevu Vatikánu.

Prikázané sviatky Gréckokatolíckej cirkvi 2024

DátumSviatok
8.12.Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
25.12.Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12.Zbor presvätej Bohorodičky
1.1.Obrezanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista
6.1.Bohozjavenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista
25.3.Zvestovanie presvätej Bohorodičke
7.4. (pohyblivý)Veľký piatok
10.4. (pohyblivý)Svetlý pondelok
19.5. (pohyblivý)Nanebovstúpenie Pána
29. júnSvätí apoštoli Peter a Pavol
15. augustZosnutie presvätej Bohorodičky

Prehľad prikázaných sviatkov ponúkajú napríklad aj katolícke noviny, ktoré si môžete predplatiť až ku vám do schránky, alebo ich nájdete aj online.

Gréckokatolícka cirkev prikázané sviatky
Zdroj: pexels.com

Veľká noc prikázané sviatky

Prikázané sviatky na Veľkú noc majú skutočne veľký význam pre veriacich, keďže tieto sviatky v roku patria k najstarším a najvýznamnejším v kresťanskom cirkevnom roku.

Kresťania si pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.

Veľkonočné sviatky sa slávia na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Veľká noc prikázané sviatky oslavuje len v rámci Gréckokatolíckej cirkvi a to na Veľký piatok a Svetlý pondelok.

Ak plánujete počas Veľkej noci nakupovať, dopredu sa uistite, aké sú otváracie hodiny v týchto obchodoch počas veľkonočných sviatkov:

Zdroje: rkfarnost.sk, zavodfarnost.sk, grkatpo.sk

Najnovšie články