SURVIVOR 2024 už DNES Všetci účastníci tu!

Deň ľudských práv – dátum, ľudské práva, história a zaujímavosti

Aktualizované:

Autor: Denisa

Deň ľudských práv

Každý rok si pripomíname Deň ľudských práv a slávnostné prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Aká je história Svetového dňa ľudských práv a aké sú základné ľudské práva a slobody sa dozviete v článku.

Deň ľudských práv

Život každého človeka je od narodenia spätý s určitými pravidlami a povinnosťami, ktoré je potrebné dodržiavať. Tieto ľudské práva a slobody sú súčasťou Všeobecnej deklarácie ľudských práv, pričom sú postavené na základoch ľudskej dôstojnosti.

A hoci Deň ľudských práv nepatrí medzi prikázané sviatky, ide o medzinárodný deň, ktorý oslavujú ľudia po celom svete.

V článku nájdete

Medzinárodný deň ľudských práv 2024

Medzinárodný deň ľudských práv je každoročným pripomenutím si prijatia Deklarácie z roku 1948, ktorá bola reakciou na hrôzy druhej svetovej vojny a výsledok úsilia Organizácie Spojených národov.

Jej cieľom bolo zabezpečenie ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca.

Všeobecná deklarácia ľudských práv je najčastejšie prekladaný dokument v dejinách ľudstva, k dispozícii je vo viac než 700 jazykoch.

Deň ľudských práv dátum

Svetový deň ľudských práv je stanovený na 10. decembra. Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950. Každoročne sa oslavuje aj Svetový Braillov deň.

Deň ľudských práv je rovnako, ako Medzinárodný deň mužov považovaný za svetový deň a nájdete ho aj v kalendári.

Svetový deň ľudský práv

Mnohé z ľudských práv sa dnes pre nás zdajú byť samozrejmosťou. Vďačiť za to môžeme Všeobecnej deklarácií ľudských práv, ktorú si pripomíname každý rok v decembri na Svetový deň ľudských práv.

Základné ľudské práva

Všeobecná deklarácia ľudských práv obsahuje základné ľudské práva a slobody. Hlavným autorom návrhu bol John Peters Humphrey.

Deklarácia vymenúva základné ľudské práva, akými sú rovnosť ľudí, náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok, právo na bezplatné základné vzdelanie.

Základné ľudské práva a slobody príklady

 • Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavia, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania či majetku.
 • Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.
 • Nikoho neslobodno držať v otroctve alebo nevoľníctve.
 • Každý má právo, aby bola všade uznávaná jeho právna osobnosť.
 • Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu.
 • Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.
 • Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania sa a združovania.
 • Každý má právo na vzdelanie.

Všetky základné ľudské práva a slobody nájdete na webovej stránke www.un.org.

História Deň ľudských práv

Deň ľudských práv história je spojená so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Išlo o prvý medzinárodný dokument, ktorý chránil ľudské práva.

Tvorba deklarácie trvala približne dva roky, pričom oficiálne bola schválená Valným zhromaždením OSN dňa 10. decembra 1948 v Paríži.

Formálne sa Deň ľudských práv začal sláviť v roku 1950, keď Valné zhromaždenie prijalo rezolúciu 423 (V), v ktorej vyzvalo všetky štáty a zainteresované organizácie, aby každoročne vyhlásili 10. december za Deň ľudských práv.

Hoci deklarácia nie je záväzným dokumentom, všeobecný súhlas všetkých členských štátov Organizácie Spojených národov s jej dodržiavaním ju dnes robí ešte silnejšou a zdôrazňuje význam ľudských práv v našom každodennom živote.

Svetový deň ľudských práv
Zdroj: unsplash.com

Svetový deň ľudských práv zaujímavosti

Deň ľudských práv zaujímavosti hovoria o tomto významnom dni, ktorý slúži ako oslava ľudských práv vo svete. Prvý krát sa tento deň oslavoval 10. decembra 1950.

Deň ľudských práv zaujímavosti

 • V roku 2022 sa oslavovalo 75. výročie vzniku Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
 • Každý rok má Svetový deň ľudských inú tému.
 • 10. december je tiež dňom udeľovania Nobelovej ceny za mier v Oslo.
 • Na tvorbe deklarácie sa podieľali aj Eleanor Rooseveltová, René Cassin, Peng Chun Chang a ďalších.

Všetko o Svetovom dni ľudských práv nájdete na webovej stránke www.ohchr.org.

Deň ľudských práv Wikipédia

Wikipédia je internetová encyklopédia s otvoreným obsahom, ktorú možno slobodne upravovať a čítať. 

Na Wikipédií nájdete informácie k Svetovému dňu ľudských práv, jeho históriu a základné práva a slobody. Takisto tu nájdete aj rôzne informácie o seriáloch a filmoch, ako napríklad obsadenie seriálu Dunaj, k vašim službám.

Zdroje: wikipedia.sk, ohchr.org, un.org, youtube.com, unsplash.com

Témata:
Kalendár

Najnovšie články