Kedy sa mení čas? Prezradíme vám, kedy sa mení zimný na letný čas a letný na zimný .

Aktualizované:

Autor: Marcela

Kedy sa mení čas na Slovensku

Aktuálna otázka je kedy sa mení čas? Napriek tomu, že sa hovorilo o zrušení posunu času, čas sa neustále mení. Aby ste nezostali zaskočení, prezradíme vám kedy sa mení čas 2023 a to konkrétne letný na zimný a naopak.

Kedy sa mení čas 2023

Napriek rôznym rozborom o zrušení zmeny času, čas sa mení naďalej. A to konkrétne dvakrát počas jedného roka.

Po prvýkrát sa mení čas v prvom polroku a to zvyčajne počas marca. Druhýkrát sa čas mení na jeseň po jesennej rovnodennosti, a to väčšinou v októbri.

V článku nájdete

Prečo sa mení čas

Zmena času nastáva pravidelne každý rok a to z dôvodu, že si tak jednoduchšie nastavíte režim a činnosti, ktoré vyžadujú svetlo.

Druhý dôvod, prečo sa mení čas je zemepisný, posunutie času spôsobí posunutie súmraku na menej exponovaný čas.

Ako sa mení letný a zimný čas, takisto sa mení aj letný a zimný slnovrat. Viac o zimnom slnovrate si dozviete v tomto článku.

Výhody zmeny času

Zmena času prináša niekoľko výhod :

  • Lepšia využiteľnosť prirodzeného slnečného svetla
  • Menej depresií a úzkostí
  • Menej dopravných nehôd

Nevýhody zmeny času

Zmena času vyvoláva rôzne nevýhody:

  • zmenu biorytmu
  • zdravotné problémy
  • väčšia spotreba energie

Kedy sa mení čas

Podobná otázka ako kedy je spln, je aj otázka kedy sa mení čas. Odpoveď na otázku, kedy sa mení letný čas na zimný je vždy počas jesene, zimný čas na letný sa zase mení počas jari.

Dátum zmena času 2023

Zmena časuDátum
Zo zimného na letný26.03.2023
Z letného na zimný29.10.2023

Zimný čas 2023 sa mení v nedeľu 29.10.2023. Čas sa posunie o hodinu vzad. A to konkrétne o 3:00 sa čas posunie na 2:00. Z tohto dôvodu si v túto noc môžete pospať o hodinu dlhšie. V októbri sa okrem menenia času stretnete aj s Medzinárodným dňom úsmevu a svetovým dňom vegetariánstva.

Opačným spôsobom sa čas menil v marci. 26.3.2023 zo zimného na letný. V tento deň sa hodiny posunuli opačným smerom, teda z 2:00 na 3:00 a bola vám odopriata hodina spánku.

Kedy sa mení čas na zimný 2022
Zdroj: unsplash.com

Koniec zmeny času Slovensko

Čas na Slovensku sa pravidelne mení od roku 1979 a koniec zmeny času Slovensko bol niekoľkokrát ohlásený, avšak doteraz nenastal.

Je to z toho dôvodu, že Európske štáty, ktorých sa táto problematika týka sa nevedeli zhodnúť na tom, či sa ponechá letný čas alebo zimný.

A tak s istotou vieme povedať, že čas sa určite bude meniť až do 2026. A potomto roku to závisí od toho, či sa jednotlivé štáty dohodnú alebo nie.

Kedy sa mení čas v USA

Tak ako na Slovensku aj v USA nastáva zmena času. Vzhľadom na rozlohu je to však mierne komplikovanejšie a posunutie času sa môže v jednotlivých regiónoch mierne líšiť.

Avšak vo väčšine regiónov USA nastala zmena času zo zimného na letný v nedeľu ôsmeho marca a zmena času zo zimného je nastavená na dátum 1.11.2023.

Zmena času vo svete je bežnou záležitosťou. Čas sa mení pravidelne aj v európskych mestách v Rusku a aj v Číne či v Japonsku.

Zdroj: kalendar.aktuality.sk, www.timeanddate.com

Témata:
Kalendár

Najnovšie články