EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Ako napísať životopis – postup, vzor, do práce, v angličtine a nemčine

Aktualizované:

Autor: Lenka

AKo napísať životopis do práce

Ako napísať životopis sa pýtajú mnohí z toho najhlavnejšieho dôvodu – správne napísaný životopis môže byť kľúčovým nástrojom pre úspešné získanie práce alebo iných profesionálnych záležistostí. Prečítajte si, ako správne napísať životopis a inšpirujte sa vzormi.

Ako napísať životopis

Ako sa píše životopis nie je vôbec také zložité, ako sa môže zdať. Správna kostra životopisu dokáže zaujať potencionálneho zamestnávateľa.

Dobre napísaný životopis spolu s motivačným listom vám otvára dvere k vašej kariére. Pozrite sa na to, čo by nemalo v životopise chýbať a akých kľúčových bodov sa musíte pri jeho písaní držať.

V článku nájdete

Ako napísať dobrý životopis

Aby ste napísali dobrý životopis, je dôležité držať sa niekoľkých kľúčových krokov, ako napríklad dopredu si premyslieť všetky vaše pracovné skúsenosti a netreba podceniť ani vzhľad a gramatiku. Dobrý životopis by mal byť najmä krátky a prehľadný.

Ak neviete, ako napísať štrukturovaný životopis, stačí sa držať pár bodov. Štrukturovaný životopis sa nepíše v celých vetách, ale bodoch. Píše sa vecne, stručne s dôrazom na to podstatné.

Ako napísať dobrý životopis – čo v ňom nesmie chýbať

 • osobné údaje
 • pracovné skúsenosti
 • vzdelanie
 • zručnosti
 • záujmy
Životopis po anglicky
Zdroj: unsplash.com

Ako napísať životopis do práce

To, ako napísať životopis nie je ťažkým orieškom. Stačí sa držať nasledovných bodov, ktoré by v žiadnom životopise nemali chýbať.

Osobné údaje

K osobným údajom sa píše meno, priezvisko, prípadný akademický titul a kontaktné údaje (adresa, e-mail a telefónne číslo).

Pracovné skúsenosti

Pracovné skúsenosti v životopise uvádzajte vždy chronologicky, ako prvé uveďte tie najaktuálnejšie.

Uviesť by ste mali:

 • obdobie, v ktorom ste pracovali
 • zamestnávateľa
 • pracovnú pozíciu
 • náplň práce

Ak ste mali viac zamestaní, nemusíte detailne opisovať každú. Pozornosť venujte tým, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Vzdelanie

Vzdelanie píšte chronolicky – začnite od najvyššie dosiahnutého. Vždy uvádzajte celý názov inštitúcie a študijný odbor.

V životopise sa neuvádza základná škola. Neukončené štúdiá spomeňte tiež, aby sa v životopise nevytvorili zbytočné okná. Napíšte aj o kurzoch, ktoré ste absolvovali.

Neustále vzdelávanie je v dnešnej dobe kľúčové, najmä ak si chcete udržať. prácu. Na margo toho vznikol projekt Nestrať prácu vzdelávaj sa, vďaka ktorému sa každý môže naučiť nové zručnosti, ktoré neskôr využije v práci alebo podnikaní. 

Zručnosti a schopnosti

Tento bod je v životopise veľmi dôležitý. Sú to najmä zručnosti a schopnosti, ktorými disponujete a vďaka nim vytvárate prínos pre lepšie zvládnutie danje pozície.

Patrí sem copywriting, grafický dizajn, programovanie, účovníctvo, jazykové či počítačové znalosti.

Doplňte aj informácie, na akej škále ich ovládate – základy až expert. Bonusom je aj certifikát, informácia o absolvovaní kurzu alebo významný projekt, pri ktorom ste ich získali.

Záujmy

Netreba sa báť napísať do životopisu aj záľuby. Môžete uviesť napríklad, že radi čítate, chodíte na túry.

Referencie

Osobné referencie nemusia byť súčasťou životopisu. Pripravte si ich vtedy, keď vás pozvú na pohovor.

Životopis
Zdroj: unsplash.com

Ako napísať životopis na vysokú školu

Ak sa hlásite na bakalárske štúdium na vysokú školu, spolu so životopisom sa od uchádzačov vyžaduje taktiež aj napísanie motivačného listu.

Napísanie životopisu na vysokú školu je skoro totožné ako pri životopise do práce.

Životopis na vysokú školu by mal obsahovať:

 • osobné údaje
 • vzdelanie
 • zručnosti
 • záujmy

Ako napísať životopis na brigádu

Životopis na brigádu by mal byť stručný a zameraný na vaše schopnosti a skúsenosti, ktoré sú relevantné pre konkrétnu brigádu, ku ktorej sa hlásite.

Životopis na brigádu štruktúra

 1. Osobné údaje:
  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Telefonický kontakt
  • E-mailová adresa
 2. Cieľový profil (voliteľné):
  • Krátka, jednou vetou opíšte svoj cieľ alebo záujem ohľadom brigády. Napríklad: „Hľadám brigádu v oblasti obchodu a zákazníckej obsluhy, kde môžem uplatniť svoje komunikačné schopnosti.“
 3. Vzdelanie:
  • Názov školy, kde momentálne študujete alebo ste študovali.
  • Očakávaný rok ukončenia štúdia (ak študujete).
  • Maturita alebo získaný titul (ak už máte).
 4. Skúsenosti:
  • Ak máte skúsenosti z predchádzajúcich brigád, práce alebo dobrovoľníctva, popíšte ich stručne. Uveďte názov pozície, názov firmy/organizácie, dátumy zamestnania a zodpovednosti, ktoré ste mali.
 5. Schopnosti a dovednosti:
  • Zamerajte sa na schopnosti, ktoré sú dôležité pre brigádu, na ktorú sa hlásite. Môže to byť napríklad schopnosť práce v tíme, komunikácia, zručnosti s počítačom, znalosť cudzích jazykov, atď.
 6. Záľuby a záujmy (voliteľné):
  • Môžete uviesť niektoré záľuby alebo záujmy, ktoré by mohli byť relevantné pre brigádu (napr. šport, dobrovoľníctvo, záujem o marketing, atď.).
 7. Referencie (voliteľné):
  • Ak máte referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo učiteľov, ktoré by mohli potvrdiť vaše schopnosti, môžete ich uviesť. Stačí uviesť meno, pozíciu a kontakt.

Ako napísať životopis zosnulého

Napísať životopis pre zosnulého je citlivý a dôležitý úkon. Tento druh životopisu by mal obsahovať relevantné informácie týkajúce sa života zosnulej osoby.

Môžete sa držať nasledujúcej „kostry“

 1. Osobné informácie – miesto narodenia, miesto úmrtia, štátna príslušnosť
 2. Profil – stručný opis osobnosti a charakteru zosnulej osoby – vášeň, záujmy, čo ho najviac definuje
 3. Osobný život – základné informácie o rodine
 4. Vzdelanie
 5. Profesionálny život
 6. Záujmy
 7. Dobročinnosť
 8. Dedičstvo – ako zosnulá osoba ovplyvnila svoje okolie, aký bol jej prínos
 9. Ukončenie – záverečné poznámky o zosnulej osobe

Ako napísať životopis v anglickom jazyku

Napísať životopis je rovnaké ako v slovenčine, rozdiel je v použití iného jazyka. Ak potrebujete pomoc s prekladom, môžete použiť Google translate.

Ale pamätajte, že anglický životopis by mal byť presný, gramaticky správny a dobre štruktúrovaný. Skontrolujte ho na chyby a prispôsobte ho pozíciám, o ktoré sa uchádzate.

Ako napísať životopis po anglicky body:

 1. Kontakt a osobné údaje (Contact and personal data): Začnite svoj životopis uvádzaním vašich osobných údajovať (meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu).
 2. Cieľový profil alebo zhrnutie (Objective or Summary): Opíšete svoje profesionálne ciele a aké prínosy môžete priniesť do práce. V tejto časti zdôraznite svoje silné stránky a záujmy.
 3. Pracovné skúsenosti (Work Experience): Uvádzajte svoje pracovné skúsenosti od najaktuálnejšej po najstaršiu. Uveďte dátumy, názov firmy, pracovnú pozíciu a popíšte svoje povinnosti a úspechy.
 4. Vzdelanie (Education): Chronologicky uvádzajte svoje vzdelanie. Zahrňte názov inštitúcie, stupňa (napríklad bakalár, magister) a dátum dokončenia.
 5. Zručnosti a schopnosti (Skills): Uvádzajte vaše profesionálne zručnosti a schopnosti. Mohlo by ísť o jazykové znalosti, technické zručnosti, softvérové nástroje, certifikáty a iné relevantné dovednosti.
 6. Záujmy (Interests): Táto sekcia je voliteľná, ale môžete uviesť svoje záujmy a koníčky.
 7. Referencie (References): Podobne ako v slovenskom životopise, osobné referencie nemusíte uvádzať priamo v životopise. Môžete uviesť, že budú poskytnuté na vyžiadanie.

V anglickom životopise sa často používa formát s bullet pointami (zoznamy) na popis pracovných skúseností a zručností. Použite jasný a štruktúrovaný formát s dôrazom na čistý dizajn. Buďte struční, snažte sa, aby váš životopis mal jednu stranu alebo maximálne 2.

Ako napísať životopis po nemecky

Ak sa pýtate, ako napísať životopis po nemecky, postupujete rovnako ako pri anglickom.

Ako napísať životopis po nemecky body:

 1. Kontaktinformationen (Kontakt a osobné údaje): meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 2. Berufliches Ziel oder Zusammenfassung (Cieľový profil alebo Zhrnutie): vaše profesionálne ciele a to, čím môžete prispieť do práce. Zdôraznite vaše silné stránky a záujmy, ktoré sú relevantné pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
 3. Berufserfahrung (Pracovné skúsenosti): od najaktuálnejšej po najstaršiu.
 4. Bildung (Vzdelanie)
 5. Fähigkeiten (Zručnosti)
 6. Referenzen (Referencie)
 7. Sprachkenntnisse (Jazykové znalosti)

Ako napísať životopis vzor

Ako napísať životopis do zamestnania vzor nájdete bez problémov aj na internete. Životopis, jeho vzor v pdf alebo inom formáte si stiahnete, vyplníte údajte, skontrolujete, uložíte a pošlete.

Ako napísať životopis do práce vzor si môžete stiahnuť aj na kariérnych portáloch, medzi ktoré patrí Profesia alebo šablónu si môžete stiahnuť aj na portáli Brigáda.

Táto možnosť je najjednoduchšia, no na druhej strane šablóny využíva množstvo ľudí, takže vizuálom na prvý pohľad nezaujmete.

Ako napísať životopis vo worde je tiež rýchlym spôsobom jeho vytvorenia. Pri jeho písaní sa vám môžu hodiť aj klávesové skratky.

Zdroje: unsplash.com, profesia.sk

Témata:
Rady a tipy

Najnovšie články