Ruža pre nevestu 2 Sledujte bez reklám!

Nestrať prácu vzdelávaj sa – podmienky, žiadosť, zoznam kurzov a kontakt

Aktualizované:

Autor: Marcela

Nestrať prácu vzdelávaj sa UPSVR

Nestrať prácu vzdelávaj sa je národným projektom. Pozrite sa aký má cieľ tento projekt a aké podmienky musíte splniť na to, aby ste sa doň mohli zapojiť. Podajte žiadosť a vyberte si zo zoznamu kurzov.

Nestrať prácu vzdelávaj sa

Nestrať prácu vzdelávaj sa je nový projekt Slovenskej republiky, ktorý bol spustený v roku 2023. Tento jedinečný projekt dáva všetkým rovnakú šancu na vzdelávanie sa v obore, ktorý ich zaujíma. Tieto skúsenosti si môžu napísať aj do životopisu.

Vo všeobecnosti je známe, že nezamestnaní majú právo na rekvalifikačné kurzy od štátu. Tento projekt funguje podobným spôsobom, akurát je určený pre všetkých, nie len pre nezamestnaných občanov Slovenskej republiky.

V článku nájdete

Nestrať prácu – vzdelávaj sa UPSVR

Nestrať prácu – vzdelávaj sa UPVRS alebo teda celým názvom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má tento projekt na starosti.

To znamená, že všetky potrebné úkony od schvaľovania žiadostí až po podávanie informácií riešite pomocou konkrétneho UPSVR.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priamo zodpovedá za fungovanie tohto národného projektu. Na ich stránkach nájdete komplet informácie, podobne ako na stránke Slov-Lex v prípade, že hľadáte zákonníky Slovenskej republiky.

Pre koho je nestrať prácu vzdelávaj sa

Tento projekt je určený naozaj pre všetkých, ktorí majú chuť vzdelávať sa a naučiť sa niečo nové.

To znamená, dáva príležitosť priamo zamestnaným občanom, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie.

Naviac veľkou výhodou je, že si kurz vyberáte sami a váš zamestnávateľ nemá právo vám do vášho výberu zasahovať.

Tým pádom si môžete zvoliť ľubovoľné zameranie kurzov a to nemusí súvisieť s vašim súčasným zamestnaním.

Pri hľadaní nového zamestnania nezabudnite aj na to, ako napísať dobrý motivačný list, ktorý vás odlíši od ďalších uchádzačov o zamestnanie.

Nestrať prácu vzdelávaj sa SZČO

Samostatné zárobkovo činné osoby alebo najmä známe pod pojmom živnostníci majú úplne rovnaké práva pre zapojenie sa do projektu. Samozrejme pre nich platia aj rovnaké podmienky a povinnosti.

Pri žiadosti ako SZČO nepotrebujete výpis zo živnostenského registra ani iné dokumenty týkajúce sa vášho podnikania.

Nestrať prácu – vzdelávaj sa cieľ

Nestrať prácu – vzdelávaj sa cieľ jasne definovali na UPSVR. Cieľom tohto projektu je podpora zamestnanosti a stabilného udržania príjmu pre všetkých. A to formou vzdelávania sa.

Projekt dáva príležitosť všetkým, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie.

Nestrať prácu vzdelávaj sa podmienky

Nestrať prácu vzdelávaj sa podmienky definujú skupinu obyvateľov, ktorí majú na podporu vo forme bezplatného vzdelávania nárok.

Medzi základné podmienky, aby vám bola žiadosť schválená a kurz následne preplatený, platí:

 • Patríte do skupiny zamestnaných osôb alebo SZČO
 • Sami si vyberiete vhodný kurz, ktorý zapadá do projektu
 • Riadne vyplníte a podáte žiadosť na UPSVR
 • Ukončíte kurz úspešne do stanoveného termínu
nestrať prácu vzdelávaj sa podmienky
Zdroj: unsplash.com

Nestrať prácu vzdelávaj sa žiadosť

Nestrať prácu vzdelávaj sa žiadosť je nevyhnutnou podmienkou, ktorú musíte splniť, aby vám bol kurz stopercentne preplatený.

Bohužiaľ ani v roku 2023 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nefunguje digitalizácia a žiadosť musíte vypísať ručne a poslať poštou.

Aby ste si boli istí, že žiadosť podáte správne, prinášame vám stručný zoznam, podľa ktorého môžete postupovať.

 1. Stiahnite si žiadosť alebo si ju vypýtajte na UPSVR
 2. Otvorte si dokument a vyplňte všetkých 5 strán žiadosti
 3. Zdôvodnite a popíšte vyžadované body
nestrať prácu vzdelávaj sa žiadosť
Zdroj: co-to-je.sk
 1. Vyplnenú žiadosť uložte : ziadost_meno_priezvisko
 2. Pošlite žiadosť organizácii, kde ste si kurz vybrali
 3. Počkajte kým vám organizácia pošle vyplnené dokumenty
 4. Vytlačenú a podpísanú žiadosť doručte na UPSVR podľa vášho bydliska

Pamätajte, že žiadosť musí byť doručená na Úrad práce, socialných vecí a rodiny minimálnedvadsaťjedna dní pred začatím kurzu.

Nestrať prácu – vzdelávaj sa zoznam kurzov

Nestrať prácu – vzdelávaj sa zoznam kurzov nie je presne určený. Znamená to, že záujemca si vyberie kurz sám z ponuky, ktorú na trhu nájde.

Vďaka tomu si človek, vyberie podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa alebo inej zainteresovanej osoby.

Kurz sa môže týkať akéhokoľvek odvetia, ktoré má v budúcnosti perspektívu. Či už si vyberiete IT kurzy, marketing, sociálne média alebo technicky zamerané kurzy je to len na vás. Dokonca si môžete nechať preplatiť aj vodičský preukaz napríklad typu C alebo jazykové kurzy.

Obľúbené inštitúcie, ktoré ponúkajú kurzy nájdete priamo na internete. Je dobré si urobiť všeobecný prieskum a nesiahnuť hneď po prvej možnosti. Kurzy sú ponúkané aj v online verzii, čo je výhoda, že nemusíte nikam cestovať.

Medzi obľúbené inštitúcie, ktoré ponúkajú kurzy patrí napríklad:

 • IT learning Slovakia
 • The Bridhe
 • VaV akademy
 • Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania
 • EDU.CO
 • AVSNT

Samozrejme, že uvedené inštitúcie slúžia len ako príklad a môžete si nájsť akékoľvek iné, ktoré vám viac vyhovujú.

Nestrať prácu vzdelávaj sa kontakt

Nestrať prácu vzdelávaj sa kontakt môžete využiť v prípade, že si neviete dať rady s vyplnením žiadosti alebo s akoukoľvek otázkou. Mali by vám vedieť poradiť na každej pobočke UPVRS.

Podľa oficiálneho letáku projektu môžete využiť nasledovné kontakty:

Mgr. Matej Marchyn :

 • tel.: 035/2444452
 • email: Matej.Marchyn@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Mužiček :

 • tel.: 035/2444452
 • email: Iveta.Muzicek@upsvr.gov.sk

Nestrať prácu vzdelávaj sa recenzie

Na Nestrať prácu vzdelávaj sa sú recenzie pozitívne. Množstvo ľudí si pochvaľuje projekt a iniciatívu UPSVR na preplácanie kurzov aj pre zamestnatných.

Pozitívne reakcie sú aj na schvaľovanie žiadostí. Len v málo prípadoch sa zatiaľ stalo, že kurz nebol dotyčnému schválený. Rovnako aj inštitúcie, ktoré kurzy ponúkajú sa k projektu postavili pozitívne a snažia sa uchádzačom pomôcť ako len vedia.

Nevýhodou sú byrokratické úkony a zastaranosť systému. Žiadosť musí byť odoslaná poštou a až 21 dní pred kurzom. Toto patrí medzi najviac vyzdvihované negatíva celého projektu.

FAQ: Najčastejšie odpovede o Nestrať prácu vzdelávaj sa

Pozrite si najčastejšie otázky a odpovede o projekte Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Aký je cieľ projektu Nestrať prácu vzdelávaj sa?

Cieľom tohto projektu je podpora zamestnanosti a stabilného udržania príjmu pre všetkých. A to formou vzdelávania sa.

Ako sa podáva žiadosť?

Žiadosť z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny si musíte vytlačiť a vypísať. Jednu časť vypisuje inštitúcia, kde ste si kurz vybrali. Následne celú žiadosť podpíšete a pošlete poštou.

Ako sa dá UPSVR ohľadom projektu kontaktovať ?

Podľa oficiálneho letáku projektu môžete využiť nasledovné kontakty:
Mgr. Matej Marchyn – tel.: 035/2444452
email: Matej.Marchyn@upsvr.gov.sk

Zdroje: upsvr.gov.sk, youtube,com

Témata:
Rady a tipy

Najnovšie články