EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Slovlex – používateľská príručka, obchodný zákonník, správny a exekučný poriadok

Aktualizované:

Autor: Marcela

Slovlex Slovensko

Slovlex je informačný a právny portál Slovenska. Nájdete v ňom množstvo informácií a znenie obchodného zákonníka, exekučného či trestného poriadku. Pozrite sa na používateľskú príručku a kontakty na túto webovú platfromu.

Slovlex

Slovlex je webová stránka, ktorá prehľadne a podrobne spravuje zákony pre ľudí. To znamená, že na tejto webovej platforme nájdete právne predpisy zákonov a iné dôležité dokumenty Slovenskej republiky.

Podobne ako Modrá strecha aj Slov Lex prináša kopec informácií na jednom mieste, akurát z veľmi odlišného prostredia. Okrem zákonníkov tu nájdete aktuálne zmeny v zákonoch, vyhlášky či iné právne dokumenty.

V článku nájdete

Slov Lex registrácia

Slov Lex registrácia je určená pre používateľa, ktorý môže vykonávať akcie v systéme SLOV-LEX. To znamená, že vo väčšine prípadov sa jedná o právnikov, študentov práva, notárov či sudcov.

Samotná registrácia je jednoduchá a intuitívna. Aby vaša registrácia prebehla čo najjednoduchšie, držte sa nasledovného postupu.

 1. Otvoríte si stránku slov-lex.sk a v pravom rohu kliknete na prihlásenie.
 2. V prihlasovacom okne si miesto prihlásenia zvolíte Registrácia.
 3. Vyplníte registračný formulár.
 4. Potvrdíte registráciu a máte hotovo.
Slovlex registrácia
Zdroj: co-to-je.sk

Pamätejte však na to, že rôzne prístupy môžu byť obmedzné podľa právomocí, ktoré máte pridelené. Stránka nefunguje pre všetkých rovnako.

Slov LEx prihlásenie

Slov Lex prihlásenie je naozaj jednoduché. Po tom, ako máte schválenú registráciu sa prihlásite pomocou vašich nastavených prihlasovacích údajov.

 1. Otvoríte si stránku slov-lex.sk.
 2. V pravom hornom rohu kliknete na Prihlásenie.
 3. Vyplníte prihlasovacie údaje ako mail a heslo.
 4. Kliknete na Prihlásiť a máte hotovo.

Prihlásenie a registráciu môžete spraviť aj cez UPVS, teda portál slovensko.sk. Toto prihlásenie spravíte pomocou elektronického občianskeho s čipom.

K tomu, aby ste sa prihlásili týmto spôsobom potrebujete mať aktivované bezpečnostné kódy a čítačku občianskych preukazov.

Slovlex používateľská príručka

Slovlex používateľská príručka slúži na lepšiu orientáciu na webovej stránke. V príručke nájdete tipy a nápovedy, ako vyhľadávať a pracovať s právnymi dokumentami, ktoré na stránke nájdete.

Používateľskú príručku nájdete v sekcii Podpora alebo na úvodnej obrazovke v základnom menu so všeobecnými informáciami. Menu je označané malým domčekom.

slov lex používateľská príručka
Zdroj: co-to-je.sk

Správny poriadok Slovlex

Správny poriadok Slovlex je jeden z mnohých dokumentov, ktoré na tejto webovej platforme nájdete. Nájdete ho v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, alebo do vyhľadávacieho okna zadajte správny poriadok a dajte vyhľadať.

Zobrazí sa vám viacero dokumentov, otvorte si Zákon o správnom konaní, čo je rozšírené pomenovanie pre správny poriadok a môžete študovať.

Zákon o správnom poriadku sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

Slovlex Obchodný zákonník

Obchodný zákonník Slovlex a jeho znenie rovnako nájdete na tejto informačnej stránke Ministerstva Slovenskej republiky ako iné zákonníky.

Potom ako do vyhľadávača zadáte obchodný zákonník, zobrazí sa vám ako prvý v zozname. Po otvorení získate prístup k celému zákonníku bez obmedzení.

Exekučný poriadok Slovlex

Exekučný poriadok Slov lex nájdete pod názvom Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Avšak, ak do vyhľadávača zadáte exekučný poriadok alebo exekučný poriadok zákony pre ľudí, vyhľadá vám ho rovnako. Zobrazí sa vám ako prvý v zozname dokumentov. Overiť si jednotlivých dlžníkov môžete aj na Dlžník SK.

exekučný poriadok slovlex
Zdroj: co-to-je.sk

Trestný poriadok Slov Lex

Trestný zákon Slov lex sa neskrýva pod žiadnym skrytým názvom a nájdete ho priamo. Stačí, ak zadáte do vyhľadávača trestný poriadok a zobrazí sa vám prvý v zozname dokumentov.

Trestný zákon Slovlex má právomoci upravovať postup orgánov činných v trestnom konaní. Rovnako sa zameriava na súdy, aby trestné činy boli náležite zistené, ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo potrestaní a výnosy z trestnej činnosti boli odňaté. Ďalej dohliada, aby sa rešpektovali základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb.

Zákonník práce Slovlex

Zákonník práce Slov Lex rovnako ako trestný poriadok nájdete priamo. Zadajte do vyhľadávača zákonník práce a automaticky vám webová stránka tento dokument vyhľadá.

Slov Lex Zákonník práce je právny predpis, ktorý upravuje práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov v pracovných vzťahoch.

Rovnako v zákonoch na Slov-lexe nájdete zadefinovaný aj druhý pilier a tretí pilier a ich vyplácanie.

Stabený zákon Slov Lex

Stavebný zákon Slovlex v celom znení Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je rovnako ako iné zákony a oficiálne dokumenty na tejto webovej stránke dostupný.

Nemusíte sa báť, ak do vyhľadávača zadáte len stavebný zákon, že by vám tento dokument nevyhľadalo. Zobrazí sa vám hneď ako prvý. Okrem oficiálneho názvu nájdete v zátvorke aj názov stavebný zákon.

stavebný zákon slovlex
Zdroj: co-to-je.sk

Občiansky zákonník Slovlex

Slov Lex Občiansky zákonník je jeden z dokumentov, ktoré dohľadáte priamo a neskrýva sa pod žiadnym zložitým názvom.

Všeobecne občiansky zákonník môžete chápať ako právny predpis, ktorý upravuje vzťahy medzi fyzickými a právnickými osobami v určitej krajine.

Ide o základný právny predpis civilného práva, ktorý určuje pravidlá týkajúce sa zmlúv, majetku, dedičstva, práv a povinností fyzických a právnických osôb.

Slov Lex antidistriminačný zákon

Slov Lex antidistriminačný zákon celým názvom Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rovnako prístupný pre všetkých.

Podobne ako ostatné dokumenty aj tu stačí do vyhľadávania zadať antidiskrimačný zákon a zobrazí sa vám správny dokument.

Antidisktrimačný zákon má za cieľ chrániť jednotlivcov pred diskrimináciou na základe určitých charakteristík, ako sú rasová alebo etnická príslušnosť, národnosť, náboženstvo, pohlavie, sexuálna orientácia, vek, zdravotný stav, postihnutie alebo iné charakteristiky.

Slovlex správny poriadok
Zdroj: unsplash.com

Slovlex CSP

CSP Slov Lex alebo teda Civilný sporový poriadok Slov Lex nájdete ak do vyhľadávača zadáte civilný sporový poriadok. Dokument sa vám následne zobrazí ako prvý. Okrem civilného sporového poriadku na Slovlexe nájdete aj mimosporový poriadok.

CSP Slovlex (Civilný sporový poriadok) je súbor pravidiel a postupov, ktoré upravujú priebeh civilných súdnych sporov na území Slovenskej republiky.

Slov Lex Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch Slov Lex nájdete znova pomocou vyhľadávača. Stačí zadať Zákon o priestupkoch a zobrazí sa vám dokument s názvom Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch.

Zákon o priestupkoch je právny predpis, ktorý upravuje postupy a sankcie v prípadoch priestupkových konaní. Zákon bol prijatý v roku 2001 a odvtedy bol niekoľkokrát novelizovaný.

Slovlex aktuality

Slovlex aktuality sa vám zobrazia hneď po príchode na domovskej stránke alebo si túto samostatnú sekciu môžete rozkliknúť z menu.

Aktuality vás oboznamujú o najnovších zmenách v zákonoch, predpisoch a zákonníkoch. Vďaka aktualitám dokážete udržať krok s pravidlami slovenskej legislatívy a ste neustále v obraze.

slovlex aktuality
Zdroj: unsplash.com

Slovlex najčastejšie otázky

Slovlex najčastejšie otázky slúžia na to, aby ste sa ľahko dostali k odpovediam na najčastejšie otázky a teda problémy, ktoré sa vám na stránke môžu vyskytnúť.

Medzi najčastejšie otázky patrí napríklad:

 • Ako môžem uplatňovať pripomienky k materiálom v medzirezortnom pripomienkovom konaní?
 • Ako sa počítajú lehoty na pripomienkovanie právnych predpisov?
 • Mailové notifikácie o nových právnych predpisoch vyhlásených v Zbierke zákonov SR
 • Prihlasovanie sa na portál
 • Ako je to s právnymi predpismi prijatými pred rokom 1945?
 • Nemožno sa dovolať na infolinku helpdesk používateľskej podpory Slov-Lex.
 • Ako získam prehľad o všetkých legislatívnych procesoch, ktoré sú v MPK, ku ktorým sa môžem ako verejnosť vyjadriť?

Slov Lex kontakt

Slov Lex kontakt môžete využiť v prípade, že máte otázky alebo si neviete dať rady s prihlásením či registráciou.

Možností ako tento informačný portál kontaktovať máte viacero.

 • telefonicky – +421 2 888 91 131, 0905 338 044
 • mailom – helpdesk@slov-lex.sk
 • na sociálnej sieti Facebook a Twitter

Zdroje: slov-lex.sk, wikipedia.sk

Témata:
Ostatné

Najnovšie články