Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Tretí pilier – čo to je, porovnanie, zrušenie a výber peňazí

Aktualizované:

Autor: Marcela

Tretí pilier porovnanie

Zaujíma vás, čo je a ako funguje tretí pilier? Pozrite sa na to, či sa oplatí a aké sú naopak jeho nevýhody. Výhodou tretieho pilieru je aj to, že si počas života môžete z neho vybrať peniaze. Toto sú poskytovatelia na Slovensku. Viac sa dozviete v článku!

Tretí pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie alebo dobrovoľný tretí pilier spočíva v tom, že si ľudia odkladajú ľubovoľnú čiastku na svoj dôchodok do špeciálneho finančného produktu. Vďaka nemu by ste sa mali mať na dôchodku lepšie.

Tretí pilier je súčasťou trojpilierového dôchodkového systému a je doplnkovou voľbou pre prvý a druhý pilier.

V článku nájdete

Čo je tretí pilier

Tretí dôchodkový pilier je individuálne a dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie k starobnému dôchodku.

Forma tretieho pilieru je kapitalizačná, čo znamená, že každý jeden sporaci si šetrí na vlastnom účte a výška, ktorá mu bude vyplácaná závisí na výške jeho príspevku a príspevku jeho zamestnávateľa.

Tretí dôchodkový pilier je povinný iba pre skupinu občanov, ktoré sú zamestnaní na rizikových pracovných pozíciách označených skupinov 3 a 4.

Vyplácanie sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Všetky zákony nájdete na portáli Slov-Lex.

Oplatí sa tretí pilier

Tretí pilier sa oplatí v tom prípade, pokiaľ váš zamestnávateľ poskytuje príspevok aj z jeho strany. V tomto prípade je dobré príspevok zamestnávateľa využiť a zmaximalizovať ho.

Zároveň vďaka III. pilieru môžete ušetriť nemalú sumu na dani a výška príspevku na dôchodok sa navyšuje aj vďaka sume, ktorú vám môže prispievať zamestnávateľ. Dôchodok sa navyšuje aj vďaka rodičovskému dôchodku.

Tretí pilier nevýhody

Nevýhody tretieho piliera patria najmä viazanosť a poplatky, ktoré si určujú doplnkové dôchodkové spoločnosti za zhodnotenie.

Zároveň zhodnotenie jednotlivých fondov nemusí byť tak výnosné, ako keby ste investovali do akcií a fondov cez eToro brokera alebo XTB brokera.

Rovnako dávky z tretieho piliera podliehajú zdaňovaniu.

Tretí pilier zamestnávateľ

Zamestnávateľ môže prispevať do tretieho piliera na dobrovoľnej báze.

Pokiaľ má váš zamestnávateľ zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, to znamená, že okrem vašich peňazí do tretieho piliera putujú aj financie z jeho strany. Tým navyšuje nasporenú sumu, ktorá vám bude na dôchodku vyplatená.

Výška príspevku, ktorú vám zamestnávateľ prispieva je ľubovolná a závisí na rozhodnutí konkrétnej spoločnosti.

Príspevok zamestnávateľa do tretieho piliera

Príspevok zamestnávateľa do tretieho piliera je pre neho výhodnejší, ako navýšiť mzdu zamestnancom.

Je to z toho dôvodu, že z príspevku do 3. piliera sa neplatia odvody do sociálnej poisťovne a túto sumu si môžu nechať zdaniť.

Tretí pilier porovnanie

Tretí pilier porovnanie vám vie pomôcť k tomu, aby ste si vybrali tú najlepšiu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a vaše výnosy boli z tohto sporenia čo najvyššie.

Porovnanie si môžete urobiť podrobným prieskumom na internete alebo môžete využiť rôzne kalkulačky.

Tretí pilier kalkulačka porovná a zhodnotí, ktoré fondy sú najvýhodnejšie.

Rôzne druhy poistenia si môžete porovnať aj na internetovej stránke Fingo SK.

Tretí pilier poskytovatelia

Poskytovatelia tretieho piliera sú na Slovensku viacerí a záleží na vašom rozhodnutí, kde si doplnkové dôchodkové sporenie necháte vytvoriť.

DDS tretí pilier poskytuje rôzne druhy fondov a zhodnotenia podľa poskytovateľov. Toto sú najčastejšie využívané spoločnosti :

NN tretí pilier

NN tretí pilier poskytuje spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., kde si môžete 3. pilier zriadiť. Môžete to tak urobiť osobne na pobočkách NN alebo online.

Tretí pilier Tatry sympatia vám ponúka na výber až z piatich rôznych fondov.

Ponuka NN III. pilier

Názov fonduTyp fonduPriemerný ročný výnos za posledných 5 rokov
Indexový príspevkový fondindexový4,30%
Rastový príspevkový fondpríspevkový2,12%
Vyvážený príspevkoý fondpríspevkový0,48%
Konzervatívny príspevkový fondpríspevkový-1,77%
Dôchodkový výplatný fondvýplatný-2,07%

Tretí pilier Tatra Banka

Tretí pilier Tatra Banka zaradila ako jednu zo služieb, ktoré si môžete u nej zriadiť. Doplnkové dôchodkové sporenie si môžete v tejto spoločnosti založiť v mobilnej aplikácii alebo na každej jednej pobočke.

Tatra Banka tretí pilier ponúka na výber až zo šiestich fondov.

Ponuka Tatra Banka III. pilier

Názov fonduTyp fonduPriemerný ročný výnos za posledných 5 rokov
Comfort life 2050príspevkový2,60%
Comfort life TB 2040príspevkový2,26%
Comfort life 2060príspevkový1,60%
Comfort life TB 2030príspevkový0,45%
Comfort life 2020príspevkový0,10%
Dôchodkový výplatný fondvýplatný-0,80%

AXA tretí pilier

AXA tretí pilier neposkytuje. Naviac táto spoločnosť už na Slovensku nepodniká, patrí pod spoločnosť Uniqa.

V Uniqe si môžete zriadiť tretí dôchodkový pilier alebo aj cestovné poistenie, ktoré sa vám hodí napríklad, keď sa vyberiete vlakom do Chorvátska.

Tretí pilier Allianz

Tretí pilier Allianz nemá vo svojich produktoch zaradený ako službu, ktorú si v tejto spoločnosti môžete zriadiť.

V ich ponuke nájdete však Allianz druhý pilier alebo havarijné poistenie, ktoré si môžete zaobstarať aj na jazdené vozidlá IMPA.

Tretí pilier Stabilita

Tretí pilier Stabilita môžete rovnako využiť pri zakladaní tretieho piliera.

Táto spoločnosť sa špecializuje na doplnkové dôchodkové sporenia viac ako dvadsať rokov a v ponuke majú na výber niekoľko fondov.

Ponuka Stabilita III. pilier

Názov fonduTyp fonduPriemerný ročný výnos za posledných 5 rokov
Stabilita akciový príspevkový fondpríspevkový2,61%
Stabilita konzervatívny príspevkový fondpríspevkovýnový produkt
Stabilita príspevkový fond príspevkový-0,34%
Stabilita výplatný fondvýplatný-1,66%
Stabilita indexový príspevkový fondpríspevkový-2,07%

Tretí pilier vyplatenie

Tretí pilier vyplatenie prichádza po splnení podmienok, čo znamená dosiahnutie starobného dôchodku.

Vyplatenie druhý a tretí pilier funguje podobne.

K peniazom z tretieho piliera sa môžete dostať týmito spôsobmi:

  • využívať ich ako doplnkový starobný dôchodok,
  • jednorázovým vyrovnaním.

Rovnako ak ste pred odchodom do dôchodku pracovali, máte nárok na odstupné vo forme odchodného.

Doplnkový starobný dôchodok

Pokiaľ si vyberiete možnosť doplnkového starobného dôchodku, spoločnosť, kde máte tretí pilier uzavretý vám bude pravidelne na mesačnej báze vyplácať nasporenú sumu.

Môžete si vybrať doživotné vyplácanie alebo na dobu určitú.

Jednorázové vyrovnanie

Jednorázové vyrovnanie znamená, že si po dosiahnutí veku, kedy odchádzate na starobný dôchodok necháte vyplatiť celú sumu peňazí naraz.

Tretí pilier výber peňazí

Tretí pilier výber peňazí môžete uskutočniť len raz za 10 rokov. To znamená, že prvý výber je možný až po 10. rokoch sporenia.

Predčasný výber peňazí z 3. piliera

Predčasný výber peňazí z 3. piliera je možný aj pred dovŕšením dôchodcovského veku. Avšak predčasne si môžete nechať vyplatiť len tú časť, ktorú ste si nasporili vy.

Príspevok od zamestnávateľa sa vybrať predčasne nedá.

tretí pilier výber peňazí
Zdroj: unsplash.com

Tretí pilier zrušenie

Tretí pilier zrušenie je možné, no je priamo závislé na podmienkach spoločnosti, ktorú ste si zvolili a zároveň sa proces zrušenia odvíja aj od typu fondu.

Všetky informácie o možnostiach zrušeniach tretieho piliera nájdete na stránkach Ministerstva práce.

Alebo najlepšie urobíte, ak sa budete priamo informovať u konkrétnej spoločnosti, kde máte 3. pilier založený.

Toto ministerstvo zároveň podporuje aj projekt Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Tretí pilier dedenie

Tretí pilier sa dedí. Dedenie trieho piliera je závislé na výške aktuálneho zostatku účastníka.

Avšak tretí pilier dedenie v prípade smrti osoby, ktorej bola vyplácaná dávka z tretieho piliera prechádza do klasického dedičského konania alebo je vyplatená konkrétnym osobám, ktoré si účastník určil v zmluve.

tretí pilier dedenie
Zdroj: unsplash.com

Tretí pilier daňové priznanie

Tretí pilier ovplyvňuje daňové priznanie. Zároveň je tretí dôchodkový pilier odpočítateľná položka a je jednou z možností ako môžete znížiť vašu daňovú povinnosť voči štátu.

Vklady na sporenie do výšky 180 euro si môžete odpočítať z príjmu. To znamená, že úspora na dani sa môže rovnať až 34 eur aj 20 centov.

Tretí pilier poplatky

Tretí pilier poplatky závisia od jednotlivých spoločností, kde máte uzavretý tretí dôchodkový pilier, pri4om zároveň tieto poplatky koriguje štát.

DDS si nemôže vziať viac ako 1,05 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a viac ako 0,6 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.

Zdroje: tatrabanka.sk, nn.sk. stabilita.sk, youtube.com, employment.gov.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články