Rodičovský dôchodok – nárok, výpočet, kalkulačka, výška a formulár

Autor: Marcela

rodičovský dôchodok výpočet

Rodičovský príspevok je forma bonusu, ktorá môže rodičom na dôchodku finačne pomôcť. Pozrite sa na to, kto všetko má nárok na tento bonus a aká je maximálna možná výška, ktorú môžu rodičia získať. Tento príspevok môžete aj odmietnuť.

Rodičovský dôchodok 2023

Rodičovský dôchodok 2023 je novinka, ktorá bola schválená v novembri 2022 a do platnosti prišla 1. januára 2023.

V novembri 2022 prišla do platnosti zároveň aj otcovská dovolenka, ktorú má rovnako ako rodičovský bonus na starosti Sociálna poisťovňa.

V článku nájdete

Čo je rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok je druh novej dôchodcovskej dávky, ktorá je vyplácaná na základe vymeriavacieho základu vašich detí.

Rodičovský bonus je teda okrem druhého pilieru a tretieho pilieru ďaľšou zložkou, vďaka ktorej sa dá navýšiť dôchodok.

Príspevok na rodičovský dôchodok je dobrovoľnou dávkou a je len na rozhodnutí detí, či budú svojim rodičom prispievať na dôchodok.

Zároveň, ak máte naň nárok, bude vám vyplácaný automaticky a nemusíte oň žiadať. Podobne je to už aj s elektronickou PN.

rodičovský dôchodok nárok
Zdroj: unsplash.com

Kto dostane rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok dostanú osoby, ktoré dosiahli starobného dôchodku či invalidného alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Avšak nie všetci obyvatelia majú na rodičovský bonus nárok. Nárok na rodičovský príspevok majú tieto skupiny:

 • rodičia alebo osvojitelia dieťaťa
 • starý rodičia, ktorí vyhochovali dieťa
 • fyzická osoba, ktorá vychovala dieťa zverené do náhradnej starostlivosti
 • fyzická osoba, ktorá vychovala dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti
 • poručník, ktorý sa o dieťa osobne staral

Sociálna poisťovňa sa pri rodičovskom dôchodku riadi určitými pravidlami. Aby ste dostali tento bonus, musí byť vaše dieťa v predošlom účtovnom roku dôchodkovo poistené a teda platiť odvody sociálnej poisťovni. Netýka sa aj vás preddavok na daň alebo rodinné prídavky?

Zákon, ktorý definuje rodičovský dôchodok bol schválený parlamentom. Všetky zákony Slovenskej republiky nájdete definované na portáli Slov-lex.

Rodičovský dôchodok výška

Výška rodičovského príspevku je závislá od príjmu detí, ktoré sa rozhodli na váš dôchodok prispievať. Čím výššia je ich mzda tým väčší bonus získate.

Maximálny rodičovský príspevok

Maximálny rodičovský príspevok jedného dieťaťa je v roku 2023 stanovený na sumu 21,80€ za každý mesiac. To znamená, že za rok môžete maximálne získať 261,60 eur.

Pokiaľ máte viac detí, suma rodičovského dôchodku sa adekvátne navyšuje podľa mzdy každého jedného dieťaťa.

V praxi to znamená, že ak máte dve deti maximálna suma dôchodku je 43,60 eur mesačne.

Rodičovský dôchodok výpočet

Výpočet rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa.

Výpočet rodičovského dôchodku je jasne stanovený a platí pre všetkých rovnako.

Rodičovský dôchodok kalkulačka

Rodičovský dôchodok kalkulačka slúži na to, aby vám zjednodušila výpočet rodičovského bonusu. Táto kalkiulačka je oficiálnym nástrojom Sociálnej poisťovne.

Kalkulačka je jednoduchá a toto je postup ako ju využívať:

 1. Otvoríte si kalkulačku k rodičovským dôchodkom
 2. Zadajte súčet všetkých hrubých miezd za rok 2021
 3. Kliknite na výpočet
 4. Zobrazí sa vám suma dôchodku prepočítaná na mesiac
rodičovský dôchodok kalkulačka
Zdroj: co-to-je.sk

Rodičovský bonus tabuľka

Rodičovský bonus tabuľka je dobrým príkladom, aby ste pochopili ako sa vyvíja suma rodičovského bonusu v prípade, že máte viacero detí.

Zároveň tabuľka jasne ukazuje zmeny podľa výšky mzdy. Tabuľka berie do úvahy, že všetky vaše deti zarábajú rovnako, to znamená, že výška bonusu sa násobí počtom detí.

Rodičovský dôchodok tabuľka

Výška hrubej mzdyMesačný bonus
(1 dieťa)
Mesačný bonus
(2 deti)
Mesačný bonus
(3 deti)
646€10€20€30€
800€12€24€36€
1000€15€30€45€
1200€18€36€54€
1400€21€42€63€
1600€ a viac21,80€43,6€65,4€

Nezabudnite na to, že v praxi sa výška dôchodku odvíja od skutočného platu vašich detí. To znamená, že pokiaľ jedno vaše dieťa zarába v hrubom 800 euro a druhé 1200 €, hodnota príspevku bude 30 eur mesačne.

Vyššiu mzdu môžete získať aj vďkaa projektu Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Rodičovský dôchodok tlačivo

Tlačico k rodičovskému dôchodku nájdete na oficiálnych stránkach Sociálnej poisťovne a má dve zásadné funckie.

Rodičovský dôchodok formulár slúži konkrétne ako:

 • vyhlásenie, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá vás vychovávala
 • vyhlásenie, aby bol rodičovský dôchodok rodičom nepriznaný

Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku rodičovský dôchodok

Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku rodičovského dôchodku slúži na to, aby ste mohli vašim prehlásením priznať dôchodok osobám, ktoré nie sú vašimi biologickými rodičmi ale počas života vás vychovávali.

V tlačive vyplníte povinné údaje a sekciu 3.

V sekcii dva uvediete rodné číslo, dátum narodenia a meno osoby, ktorej ste boli zverený do náhradnej starostlivosti.

Formulár podpíšete a podpis necháte overiť notárom.

rodičovský dôchodok tlačivo
Zdroj: co-to-je.sk

Nechcem prispievať rodičom na dôchodok

Pokiaľ nechcete prispievať rodičom na dôchodok vyplníte v tlačive druhú sekciu. Odopretie rodičovského dôchodku môžete len jednému z rodičov.

V druhej časti formulára v sekcii Vyhlásenie, aby nebol priznaný rodičovksý dôchodok vyplníte rodné číslo, dátum narodenia a meno rodičov, ktorým chcete zrušiť dostávanie bonusu z vašich odvodov.

Následne musíte formulár podpísať a váš podpis notársky overiť a odovzdať na Sociálnej poisťovni. Notár vám vie vystaviť aj výpis z OR, ten však pri vybavovaní rodičovského bonusu nebudete potrebovať.

Rodičovský dôchodok zrušenie

Zrušenie rodičovského dôchodku nastane automaticky v prípade, že vaše dieťa nebolo v ďalšom daňovom období dôchodkovo poistené a teda neplatilo odvody do sociálnej poisťovne.

Napríkald sa jedná o človeka, ktorý je nezamestnaný alebo živonostníka, ktorý využíva úľavu platenia odvodov do Sociálnej poisťovne.

O zrušenie sa dalo požiadať aj vyššie spomínaným vyhlásením o nesúhlase pridelenia rodičovského dôchodku. V roku 2023 ste mohli bonus zrušiť do konca februára.

Rodičovský dôchodok vojaci

Rodičovský dôchodok sa pre vojakov od prvého júla 2023 mení. Vojaci budú môcť od tohto dátumu prispievať rodičom vo forme rodičovského bonusu.

Zákon o rodičovskom dôchodku prvotne s rodičmi vojakov nepočítal. Od prvého júla sa tento fakt zmení a aj rodičia vojakov si dostanú navýšenie dôchodku.

Dokonca dotknutým osobám bude vyplatená suma rodičovského dôchodku spätne od prvého januára 2023.

Rodičovský dôchodok policajti

Policajti pri rodičovskom dôchodku patrili do rovnakej skupiny ako vojaci a ich rodičia nemali nárok na rodičovský bonus.

Aj pre túto skupinu občanov sa mení zákon a rodičia policajtov získajú rodičovský dôchodok od prvého júla. Chýbajúce mesiace od januára im budú dodatočne vyplatené.

Táto zmena zasiahla aj colníkov a členov horskej služby.

FAQ: Najčastejšie odpovede o Rodičovskom dôchodku.

Pozrite si najčastejšie otázky a odpovede o rodičovskom bonuse.

Čo je rodičovský dôchodok?

Rodičovský dôchodok je nová forma dávky, ktorá navyšuje výšku dôchodku.

Kto má nárok na rodičovský dôchodok?

Na rodičovský bonus má nárok každý rodič alebo náhradný rodič.

Aká je maximálna výška rodičovského dôchodku 2023?

Maximálna výška rodičovského dôchodku pre rok 2023 je 21,80€ mesačne.

Je možné odoprieť rodičovský dôchodok?

Áno, rodičovský bonus môžete odoprieť rodičom pomocou tlačiva, ktorý nájdete na Sociálne poisťovni.

Zdroj: socpoist.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články