Ruža pre nevestu 2 Sledujte bez reklám!

Rodičovský dôchodok – nárok, výpočet, kalkulačka, tabuľka, výška a tlačivo

Aktualizované:

Autor: Marcela

rodičovský dôchodok výpočet

Rodičovský dôchodok je forma bonusu, ktorá môže rodičom na dôchodku finačne pomôcť. Pozrite sa na to, kto všetko má nárok na tento bonus, ako si ho vypočítať a aká je maximálna možná výška, ktorú môžu rodičia získať. Tento príspevok môžete aj odmietnuť.

Rodičovský dôchodok 2024

Rodičovský dôchodok 2024 je novinka, ktorá bola schválená v novembri 2022 a do platnosti prišla 1. januára 2023.

V novembri 2022 prišla do platnosti zároveň aj otcovská dovolenka, ktorú má rovnako, ako rodičovský bonus na starosti Sociálna poisťovňa.

V článku nájdete

Čo je rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok je druh novej dôchodcovskej dávky, ktorá je vyplácaná na základe vymeriavacieho základu vašich detí.

Rodičovský bonus je teda okrem druhého pilieru a tretieho pilieru ďalšou zložkou, vďaka ktorej sa dá navýšiť dôchodok.

Príspevok na rodičovský dôchodok je dobrovoľnou dávkou a je len na rozhodnutí detí, či budú svojim rodičom prispievať na dôchodok.

Zároveň, ak máte naň nárok, bude vám vyplácaný automaticky a nemusíte oň žiadať. Podobne je to už aj s elektronickou PN.

rodičovský dôchodok nárok
Zdroj: unsplash.com

Kto dostane rodičovský príspevok

Kto má nárok na rodičovský dôchodok?

Rodičovský príspevok dostanú osoby, ktoré dosiahli starobného dôchodku či invalidného alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Avšak nie všetci obyvatelia majú nárok na rodičovský bonus.

Nárok na rodičovský príspevok majú tieto skupiny:

 • rodičia alebo osvojitelia dieťaťa
 • starí rodičia, ktorí vyhochovali dieťa
 • fyzická osoba, ktorá vychovala dieťa zverené do náhradnej starostlivosti
 • fyzická osoba, ktorá vychovala dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti
 • poručník, ktorý sa o dieťa osobne staral

Sociálna poisťovňa sa pri rodičovskom dôchodku riadi určitými pravidlami. Aby ste dostali tento bonus, musí byť vaše dieťa v predošlom účtovnom roku dôchodkovo poistené, a teda platiť odvody sociálnej poisťovni.

Zákon, ktorý definuje rodičovský dôchodok bol schválený parlamentom. Všetky zákony Slovenskej republiky nájdete definované na portáli Slov-lex.

Rodičovský dôchodok výška

Výška rodičovského príspevku je závislá od príjmu detí, ktoré sa rozhodli na váš dôchodok prispievať. Čím vyššia je ich mzda tým väčší bonus získate.

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

Maximálny rodičovský príspevok

Rodičovský dôchodok 2024 bude vyšší. Od roku 2024 sa výška rodičovského dôchodku mení. Dôchodci si prilepšia o niekoľko eur, maximálna mesačná suma sa od 2024 mení na 23,50 €. To znamená, že maximálny ročný bonus je 282 €.

Pokiaľ máte viac detí, suma rodičovského dôchodku sa adekvátne navyšuje podľa mzdy každého jedného dieťaťa.

V praxi to znamená, že ak máte dve deti maximálna suma dôchodku od roku 2024 je 47 € mesačne.

Netýka sa vás náhodou aj preddavok na daň alebo rodinné prídavky?

Rodičovský dôchodok výpočet

Výpočet rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa.

Výpočet rodičovského dôchodku je jasne stanovený a platí pre všetkých rovnako.

Rodičovský dôchodok kalkulačka

Rodičovský dôchodok kalkulačka slúži na to, aby vám zjednodušila výpočet rodičovského bonusu, pričom je oficiálnym nástrojom Sociálnej poisťovne.

Tu je postup, ako využívať rodičovský dôchodok kalkulačku:

 1. Otvoríte si kalkulačku k rodičovským dôchodkom
 2. Zadajte súčet všetkých hrubých miezd za rok 2021
 3. Kliknite na výpočet
 4. Zobrazí sa vám suma dôchodku prepočítaná na mesiac
rodičovský dôchodok kalkulačka
Zdroj: co-to-je.sk

Rodičovský dôchodok tabuľka

Rodičovský dôchodok tabuľka je dobrým príkladom, aby ste pochopili, ako sa vyvíja suma rodičovského bonusu v prípade, že máte viacero detí. Zároveň tabuľka jasne ukazuje zmeny podľa výšky mzdy.

Tabuľka berie do úvahy, že všetky vaše deti zarábajú rovnako, to znamená, že výška bonusu sa násobí počtom detí.

Rodičovský dôchodok tabuľka

Výška hrubej mzdyMesačný bonus
(1 dieťa)
Mesačný bonus
(2 deti)
Mesačný bonus
(3 deti)
646€10€20€30€
800€12€24€36€
1000€15€30€45€
1200€18€36€54€
1400€21€42€63€
1600€ a viac23,50 €47€70,5€

Nezabudnite na to, že v praxi sa výška dôchodku odvíja od skutočného platu vašich detí. To znamená, že pokiaľ jedno vaše dieťa zarába v hrubom 800 eur a druhé 1200 eur, hodnota príspevku bude 30 eur mesačne.

Vyššiu mzdu môžete získať aj vďaka projektu Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Rodičovský dôchodok tlačivo

Tlačivo k rodičovskému dôchodku nájdete na oficiálnych stránkach Sociálnej poisťovne a má dve zásadné funkcie.

Rodičovský dôchodok formulár slúži konkrétne ako:

 • vyhlásenie, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá vás vychovávala
 • vyhlásenie, aby bol rodičovský dôchodok rodičom nepriznaný

Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku rodičovský dôchodok

Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku rodičovského dôchodku slúži na to, aby ste mohli vašim prehlásením priznať dôchodok osobám, ktoré nie sú vašimi biologickými rodičmi ale počas života vás vychovávali.

V tlačive vyplníte povinné údaje a sekciu 3.

V sekcii dva uvediete rodné číslo, dátum narodenia a meno osoby, ktorej ste boli zverený do náhradnej starostlivosti.

Formulár podpíšete a podpis necháte overiť notárom.

rodičovský dôchodok tlačivo
Zdroj: co-to-je.sk

Nechcem prispievať rodičom na dôchodok

Pokiaľ nechcete prispievať rodičom na dôchodok vyplníte v tlačive druhú sekciu. Odopretie rodičovského dôchodku môžete len jednému z rodičov.

Aby nebol vášmu otcovi alebo mame priznaný rodičovský dôchodok, v druhej časti formulára v sekcii Vyhlásenie vyplníte rodné číslo, dátum narodenia a meno rodičov, ktorým chcete zrušiť dostávanie bonusu z vašich odvodov.

Následne musíte formulár podpísať a váš podpis notársky overiť a odovzdať na Sociálnej poisťovni. Notár vám vie vystaviť aj výpis z OR, ten však pri vybavovaní rodičovského bonusu nebudete potrebovať.

Rodičovský dôchodok zrušenie

Zrušenie rodičovského dôchodku nastane automaticky v prípade, že vaše dieťa nebolo v ďalšom daňovom období dôchodkovo poistené a teda neplatilo odvody do sociálnej poisťovne.

Napríklad sa jedná o človeka, ktorý je nezamestnaný alebo živonostníka, ktorý využíva úľavu platenia odvodov do Sociálnej poisťovne.

O zrušenie sa dalo požiadať aj vyššie spomínaným vyhlásením o nesúhlase pridelenia rodičovského dôchodku. V roku 2023 ste mohli bonus zrušiť do konca februára.

Rodičovský dôchodok vojaci

Rodičovský dôchodok sa pre vojakov od prvého júla 2023 menil. Vojaci budú môcť od tohto dátumu prispievať rodičom vo forme rodičovského bonusu.

Zákon o rodičovskom dôchodku prvotne s rodičmi vojakov nepočítal. Od prvého júla sa tento fakt zmení a aj rodičia vojakov si dostanú navýšenie dôchodku.

Dokonca dotknutým osobám bude vyplatená suma rodičovského dôchodku spätne od prvého januára 2023.

Rodičovský dôchodok policajti

Policajti pri rodičovskom dôchodku patrili do rovnakej skupiny ako vojaci a ich rodičia nemali nárok na rodičovský bonus.

Aj pre túto skupinu občanov sa mení zákon a rodičia policajtov získajú rodičovský dôchodok od prvého júla. Chýbajúce mesiace od januára im budú dodatočne vyplatené.

Táto zmena zasiahla aj colníkov a členov horskej služby.

Zdroje: socpoist.sk, youtube.com

Témata:
Financie

Najnovšie články