Ruža pre nevestu 2 Sledujte bez reklám!

Čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov – odchod do dôchodku, odpracované roky

Autor: Lenka

Čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov

Otázkou, ktorá dosť intenzívne trápi staršie, ale i mladšie ročníky je to, čo sa ráta do 40 odpracovaných rokoch. Zistite všetky dôležité informácie o predčasnom odchode do dôchodku a o odpracovaných rokoch.

Čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov

Od 1. januára 2023 má poistenec, ktorý získal 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok. Tohtoročnou novinkou je aj rodičovský dôchodok.

Osoba, ktorá pôjde do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, bude mať dôchodok krátený o 0,3 % za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr.

Do odpracovaných rokov sa zároveň započítavajú aj obdobia, počas ktorých osoba objektívne nemohla vykonávať zárobkovú činnosť (napr. obdobia vojenskej služby, starostlivosti o deti).

V článku nájdete

Predčasný starobný dôchodok

Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú prácu je pre nich viac ako nepravdepodobná. Prípadne si dlhodobo nemôžu nájsť prácu a nemajú iné možnosti riešenia existenčnej situácie.

Tento dôchodok sa plánuje ako alternatíva pre ťažko pracujúcich ľudí, ktorí prirodzene nebudú zvládať vysoké pracovné nasadenie v staršom veku.

Odchod do dôchodku po odpracovaní 40 rokov 2023

Po novom bude môcť Sociálna poisťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok len ak dosiahne sumu vyššiu ako 375,10 eur a tento nárok môže vzniknúť po 40-tich odpracovaných rokoch.

Od 1.1.2023 pribudla možnosť ísť do predčasného dôchodku skôr ako dva roky pred dôchodkovým vekom – jedná sa o odchod do dôchodku po odpracovaní 40 rokov.

Do predčasného dôchodku bude môcť odísť človek v 58 rokoch len v prípade, že pracoval od osemnástich rokov a nebol nikdy nezamestnaný.

Od 1. januára 2023 má poistenec, ktorý získal 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok.
Zdroj: unsplash.com

Ukazovateľom v predčasnom dôchodku sú odpracované roky – a teda, ak odpracujete 40 rokov získate nárok na starobný dôchodok.

Samozrejme, rovnako tak aj na výplatu z druhého piliera, prípadne tretieho piliera. Takýto systém by mal byť alternatívou k súčasnému starobnému dôchodku ako alternatíva pre ťažko pracujúcich ľudí, ktorí prirodzene nebudú zvládať vysoké pracovné nasadenie.

Zákon o odchode do dôchodku po odpracovaní 40 rokov

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, keď je suma predčasného starobného dôchodku (alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) vyššia ako 1,6násobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu, čo predstavuje sumu 375,10 eur mesačne.

Čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku

Na stránke Sociálnej poisťovne sa uvádza, že medzi odpracované roky na účely posúdenia splnenia podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok po 40 rokov, sú všetky roky dôchodkového poistenia.

Do odpracovaných rokov do dôchodku sa neráta:

 • doba štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • doba nezamestnanosti
 • doba odborného alebo politického školenia
 • doba dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia či obdobie zaradenia do evidencie o zamestnanie.

Pokiaľ ide o ženu, ktorá vychovala deti, obdobie poberania materského a rodičovského príspevku sa jej do odpracovaných rokov započíta.

Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú prácu je pre nich viac ako nepravdepodobná
Zdroj: unsplash.com

Minimálny dôchodok podľa odpracovaných rokov

Od 1.7.2023 sa zvýšili aj sumy minimálneho dôchodku. Minimálny dôchodok bol zavedený ako garancia, aby dôchodca dostával viac peňazí, ak mal nízky príjem. Pokiaľ človek vôbec nepracuje, jeho šanca na dôstojnú starobu sa znižuje.

Minimálny dôchodok podľa odpracovaných rokov:

Odpracované rokyKoeficient priem. mzdy a živ. minimaDôchodok
3033%334,30 €
3133% + 0,02338,50 €
3233% + 0,04342,70 €
3333% + 0,06347,00 €
3433% + 0,08351,20 €
3533% + 0,10355,40 €
3633% + 0,12359,60 €
3733% + 0,14363,80 €
3833% + 0,16368,00 €
3933% + 0,18372,20 €
4033% + 0,21378,50 €
4133% + 0,24384,80 €
4233% + 0,27391,10 €
4333% + 0,30397,40 €
4433% + 0,33403,70 €
4533% + 0,36410,00 €
4633% + 0,39416,30 €
4733% + 0,42422,60 €
4833% + 0,45428,90 €
4933% + 0,48435,20 €
5033% + 0,52441,50 €

Sociálna poisťovňa odpracované roky

Človek, ktorý o tento druh dôchodku bude žiadať, musí rátať s tým, že za každý skorší mesiac odchodu do dôchodku mu Sociálna poisťovňa zníži dôchodok o 0,3 percenta.

Sociálna poisťovňa uvádza, čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov:

 • práca – počíta sa
 • materská a rodičovská dovolenka – počíta sa
 • konateľ s.r.o. – počíta sa, ak platíte odvody
 • SZČO – počíta sa, ak platíte sociálne odvody
 • PN – nepočíta sa
 • nezamestnaný – nepočíta sa
 • stredná škola – nepočíta sa
 • vysoká škola – nepočíta sa

Ak máte nárok na predčasný starobný dôchodok, žiadosť o jeho priznanie je potrebné podať pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska, kde vás príslušný zamestnanec bude sprevádzať pri vyplňovaní žiadosti.

Archív odpracovaných rokov

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako získať archív odpracovaných rokov je jeho telefonické vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 123 123, a to od 8:00 hod. do 18:00 hod. (pre volania zo zahraničia +421 906 171 931, +421 2 3247 1931). 

Stačí iba zavolať na číslo, identifikovať sa a nahlásiť adresu, na ktorú vám Sociálna poisťovňa pošle zápočet rokov. Zasielanie týchto informácií je v kompetencii Sociálnej poisťovne – ústredie.

Navyše Sociálna poisťovňa od 1.1.2022 umožňuje aj elektronické sprístupnenie údajov. O elektronický prístup/ e-službu môžete požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Zdroj: employment.gov.sk, unsplash.com

Témata:
Financie

Najnovšie články