LOH 2024 Všetky info tu!

Čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov – zmeny od 15.5.2024, odchod do dôchodku, odpracované roky

Aktualizované:

Autor: Lenka

Čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov

Otázkou, ktorá dosť intenzívne trápi staršie, ale i mladšie ročníky je to, čo sa ráta do 40 odpracovaných rokoch. Zistite všetky dôležité informácie o predčasnom odchode do dôchodku, odpracovaných rokoch a zmenách od 15. mája 2024.

Čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov

Od 15. mája 2024 sa menia podmienky, za ktorých je možné priznať predčasný starobný dôchodok, na ktorý mal doteraz právo poistenec, ktorý získal 40 odpracovaných rokov.

Nižšie v článku si pozrite všetky zmeny ovlyvňujúce to, čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov a takisto aj výšku minimálneho dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Rovnako si skontrolujte všetky podmienky nároku na výplatu rodičovského dôchodku.

V článku nájdete

Predčasný starobný dôchodok

Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú prácu je pre nich viac ako nepravdepodobná.

Prípadne si dlhodobo nemôžu nájsť prácu a nemajú iné možnosti riešenia existenčnej situácie.

Tento dôchodok sa plánuje ako alternatíva pre ťažko pracujúcich ľudí, ktorí prirodzene nebudú zvládať vysoké pracovné nasadenie v staršom veku.

Odchod do dôchodku po odpracovaní 40 rokov 2024

Žiadateľov o predčasný starobný dôchodok čakajú od 15. mája 2024 dve významné zmeny, ktoré sa dotknú aj toho, čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov.

Potrebné odpracované obdobie sa bude postupne navyšovať o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca. Znamená to, že už nebude platiť podmienka získania 40 odpracovaných rokov.

Nižšie v tabuľke si pozrite, po koľkých rokoch budete môcť po novom odísť do predčasnej penzie.

Odchod do predčasného dôchodku od 15.5.2024

Ročník narodeniaVšeobecný dôchodkový vekOdpracované roky
19606340 rokov
196163 rokov a 2 mesiace40 rokov a 2 mesiace
196263 rokov a 4 mesiace40 rokov a 4 mesiace
196363 rokov a 6 mesiacov40 rokov a 6 mesiacov
196463 rokov a 8 mesiacov40 rokov a 8 mesiacov
196563 rokov a 10 mesiacov40 rokov a 10 mesiacov
196664 rokov41 rokov
1967 a ďalšiePodľa strednej dĺžky života

Ďalšou zmenou pri odchode do dôchodku po odpracovaní 40 rokov je určenie sumy predčasného starobného dôchodku a zjednotenie percenta, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku za obdobie od jeho priznania do dovŕšenia dôchodkového veku.

Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5% za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

Od 1. januára 2023 má poistenec, ktorý získal 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok.
Zdroj: unsplash.com

Zmeny môžu nastať aj pri vyplácaní druhého piliera, prípadne tretieho piliera.

Zákon o odchode do dôchodku po odpracovaní 40 rokov

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, keď je suma predčasného starobného dôchodku (alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) vyššia ako 1,6 násobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu, čo predstavuje sumu 375,10 eur mesačne.

Čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku

Na stránke Sociálnej poisťovne sa uvádza, že medzi odpracované roky na účely posúdenia splnenia podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok po 40 rokov, sú všetky roky dôchodkového poistenia.

Do odpracovaných rokov do dôchodku sa neráta:

 • doba štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • doba nezamestnanosti
 • doba odborného alebo politického školenia
 • doba dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia či obdobie zaradenia do evidencie o zamestnanie.

Do odpracovaných rokov sa zároveň započítavajú aj obdobia, počas ktorých osoba objektívne nemohla vykonávať zárobkovú činnosť (napr. obdobia vojenskej služby, starostlivosti o deti).

Pokiaľ ide o ženu, ktorá vychovala deti, obdobie poberania materského a rodičovského príspevku sa jej do odpracovaných rokov započíta.

Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú prácu je pre nich viac ako nepravdepodobná
Zdroj: unsplash.com

Minimálny dôchodok podľa odpracovaných rokov

Minimálny dôchodok bol zavedený ako garancia, aby dôchodca dostával viac peňazí, ak mal nízky príjem. Pokiaľ človek vôbec nepracuje, jeho šanca na dôstojnú starobu sa znižuje.

Nižšie v tabuľke si pozrite minimálny dôchodok podľa odpracovaných rokov 2024.

Minimálny dôchodok podľa odpracovaných rokov

Odpracované rokyNásobok životného minimaDôchodok
301,45389,90 €
311,475396,60 €
321,50403,40 €
331,525410,10 €
341,55416,80 €
351,575423,50 €
361,6430,30 €
371,625437,00 €
381,65443,70 €
391,675450,40 €
401,705458,50 €
411,735466,60 €
421,765474,60 €
431,795482,70 €
441,825490,80 €
451,855498,80 €
461,885506,90 €
471,915515,00 €
481,945523,00 €
491,975531,10 €
502,025544,50 €

Sociálna poisťovňa odpracované roky

Človek, ktorý o tento druh dôchodku bude žiadať, musí rátať s tým, že po novom mu Sociálna poisťovňa zníži dôchodok o 0,5% za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

Sociálna poisťovňa uvádza, čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov:

 • práca – počíta sa
 • materská a rodičovská dovolenka – počíta sa
 • konateľ s.r.o. – počíta sa, ak platíte odvody
 • SZČO – počíta sa, ak platíte sociálne odvody
 • PN – nepočíta sa
 • nezamestnaný – nepočíta sa
 • stredná škola – nepočíta sa
 • vysoká škola – nepočíta sa

Ak máte nárok na predčasný starobný dôchodok, žiadosť o jeho priznanie je potrebné podať pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska, kde vás príslušný zamestnanec bude sprevádzať pri vyplňovaní žiadosti.

Archív odpracovaných rokov

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako získať archív odpracovaných rokov je jeho telefonické vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 123 123, a to od 8:00 hod. do 18:00 hod. (pre volania zo zahraničia +421 906 171 931, +421 2 3247 1931). 

Stačí iba zavolať na číslo, identifikovať sa a nahlásiť adresu, na ktorú vám Sociálna poisťovňa pošle zápočet rokov. Zasielanie týchto informácií je v kompetencii Sociálnej poisťovne – ústredie.

Navyše Sociálna poisťovňa od 1.1.2022 umožňuje aj elektronické sprístupnenie údajov. O elektronický prístup/ e-službu môžete požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Zdroj: employment.gov.sk, unsplash.com

Témata:
Financie

Najnovšie články