Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Minimálna mzda 2024 – hodinová mzda, stupne náročnosti, tabuľka

Aktualizované:

Autor: Lenka

Minimálna mzda

Minimálna mzda 2024 je definovaná ako najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Zistite, aká je minimálna mzda v roku 2024 a aká bude v roku 2025.

Minimálna mzda 2024

Pojem minimálna mzda znamená najnižšiu možnú mzdu, ktorá zamestnancovi musí byť vyplatená za plný pracovný úväzok v určitom časovom období (zvyčajne mesačne).

Minimálna mzda je zákonom stanovená minimálna úroveň, ktorá má zabezpečiť minimálny životný štandard pre zamestnancov. Minimálna mzda sa obyčajne upravuje každý rok na základe inflácie, vývoja ekonomiky a potrieb trhu na práce. Každý rok sa upravujú aj rodinné prídavky a obvykle aj to, kedy sa vypláca PN.

V článku nájdete

Minimálna mzda 2024 na Slovensku

Určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu upravuje zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde. Minimálna mzda slúži najmä na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.

Podľa zákona o minimálnej mzde sa minimálna mzda určuje nasledovne:

  • buď dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov
  • alebo na základe zákona
Pojem minimálna mzda znamená najnižšiu možnú mzdu, ktorú zamestnancovi musí byť vyplatená za plný pracovný úväzok v určitom časovom období (zvyčajne mesačne).
Zdroj: unsplash.com

Zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľov sa dohodli na minimálnej mzde na rok 2024 vo výške 750 eur. V porovnaní s mesačnou minimálnou mzdou v roku 2023, kedy bola vo výške 700 eur, ide o medziročné navýšenie o 50 eur.

Suma čistej minimálnej mzdy z roku 2023 sa rovná sume opatrovateľského príspevku.

Pri zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou a ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo pri zamestnancovi, ktorý neodpracoval všetky pracovné dni je minimálna mzda za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.

Nové pravidlá platia aj pre rodičovský dôchodok a preddavok na daň.

Minimálna mzda 2024 v čistom

Minimálna mzda 2024 v čistom je vo výške 616,50 eur s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane platnej za rok 2024. A vo výške 456,77 eur bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa.

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca odmeňovaného mesačnou minimálnou mzdou je v roku 2024 vo výške 1 013,99 eur.

Ak vám minimálna mzda nestačí, odporúčame vám poobzerať sa po novom zamestnaní, kde máte možnosť zarobiť viac. Pri hľadaní novej práce nezabudnite na to, ako napísať dobrý motivačný list, ktorý vás dostane na pohovor.

Minimálna hodinová mzda 2024

Minimálna hodinová mzda 2024 je 4,310 eur. Vypočíta sa ako 1/174 z mesačnej minimálnej mzdy. Tento druh minimálnej mzdy sa používa pri zamestnancoch, ktorí sú odmeňovaní hodinovou mzdou.

Minimálna hodinová mzda v roku 2024 tak v porovnaní s rokom 2023, keď bola vo výške 4,023 eur/hod, porástla o 0,287 eur/hod. na hodnotu 4,023 eur.

Minimálna hodinová mzda sa môže líšiť na základe zmenného režimu

Zmenný režimTýždenný pracovný časMinimálna hodinová mzda
1zmenný40 hod4,310 €
2zmenný38,75 hod4,449 €
3zmenný37,5 hod4,597 €

Ak sa vám nepáči dostávať v práci iba minimálnu mzdu, nájdite si zamestnanie s vyšším platom. Avšak v tomto prípade myslite na to, že pri výpovedi zo strany zamestnanca vám nevzniká nárok na odstupné.

Minimálna mzda 2024 stupne náročnosti

Zamestnanci v pracovnom pomere majú podľa stupňov náročnosti práce nárok na vyššiu minimálnu mzdu. Podľa toho je výška minimálnej mzdy nižšia pre zamestnanca, ktorý vykladá tovar v predajni, vyššia pre mzdového účtovníka a ešte vyššia pre vedúceho prevádzky.

Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce iba v prípade zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe trvalého pracovného pomeru.

Podľa Zákonníka práce sa na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa minimálna mzda nevzťahuje.

Zamestnanci v pracovnom pomere majú podľa stupňov náročnosti práce nárok na vyššiu minimálnu mzdu.
Zdroj: unsplash.com

Stupeň náročnosti je určený podľa druhu práce, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Mesačná minimálna mzda tabuľka 2024 stupne náročnosti

Stupeň náročnosti práceMinimálna mesačná mzda
1750 €
2866 €
3982 €
41 098 €
51 214 €
61 330 €

Čo sa týka platov štátnych zamestnancov, tak ich mzda sa pohybuje v rozsahu od 705 € do 1626 €, čo je oveľa viac, ako minimálna mzda na Slovensku.

Hodinová minimálna mzda 2024 stupne náročnosti

Stupeň náročnosti práceMinimálna mesačná mzda
14,310 €
24,977 €
35,644 €
46,310 €
56,977 €
67,644 €

Minimálna mzda v EÚ

Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od krajín. V Európskej únií je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku a najnižšia v Bulharsku. Ale nájdu sa aj krajiny, ktoré ju nemajú zavedenú.

Minimálnu mzdu nemajú zavedenú vo Fínsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Dánsku, Taliansku, na Malte a na Cypre. Aj minimálny dôchodok je rozdielny v iných štátoch.

EÚ minimálna mzda

KrajinaRok 2024
Albánsko385,06 €
Belgicko1994,18 €
Bulharsko477,04 €
Cyprus1000 €
Česko764,44 €
Nemecko2054 €
Estónsko820 €
Grécko910 €
Španielsko1323 €
Francúzsko1766,92 €
Chorvátsko840 €
Maďarsko696,97 €
Írsko2146,3 €
Litva924 €
Luxembursko2570,93 €
Lotyšsko700 €
Čierna Hora532,54 €
Severné Macedónsko358,96 €
Malta925,34 €
Holandsko2070,12 €
Poľsko977,53 €
Portugalsko956,67 €
Rumunsko663,24 €
Srbsko543,64 €
Slovinsko1253,9 €

Minimálna mzda 2025

Minimálna mzda pre rok 2025 by podľa odhadov mala predstavovať 817 € pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, pre prvý stupeň práce. Minimálna mzda oproti roku 2024 vzrastie o 67 €.

Mnohí vedia o minimálnej hrubej mzde, ale netušia, aká je minimálna čistá mzda – na to im môže poslúžiť minimálna mzda 2024 kalkulačka.

Porovnanie minimálnej mzdy v roku 2022, 2023 a 2024

RokMesačná minimálna mzdaHodinová minimálna mzda
2022646 €3,713 €
2023700 €4,023 €
2024750 €4,310 €

Zdroje: minimalnamzda.sk, unsplash.com

Témata:
Financie

Najnovšie články