EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Minimálny dôchodok 2024 – výška, nárok, žiadosť, vyplácanie a zahraničie

Aktualizované:

Autor: Lenka

Minimálny dôchodok 2023

Minimálny dôchodok 2024 priniesol v tomto roku určité zmeny. Zistite, aká je jeho výška, po koľkých odpracovaných rokoch vzniká nárok na minimálny dôchodok a porovnajte si minimálny dôchodok so zahraničnými krajinami.

Minimálny dôchodok 2024

Minimálny dôchodok slúži na to, aby zabezpečil poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Minimálny dôchodok sa zväčša upravuje každý rok na základe inflácie a vývoja ekonomiky. Každý rok sa upravuje aj minimálna mzda a rodinné prídavky.

V článku nájdete

Minimálny dôchodok na Slovensku

Minimálny dôchodok na Slovensku sa znova zmenil. Zmeny v minimálnych dôchodkoch súvisia so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Hodnota minimálneho dôchodku bola nastavená tak, aby poberateľ nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Ak chcete ešte trocha ušetriť, vybavte si ako dôchodca preukaz na vlak zadarmo.

Minimálny dôchodok
Zdroj: unsplash.com

Minimálny dôchodok výška

Minimálny dôchodok sa v tomto roku dvakrát navyšoval.

Minimálny dôchodok od októbra 2023 stúpne z doterajších 365,70 eura na 389,90 eura mesačne. Nové pravidlá má aj rodičovský dôchodok.

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku 145 % sa od 1. októbra 2023 zvýšila nasledovne:

 • 2,5 % (pred tým 2%) za 31. až 39. rok
 • 3 % (rovnako aj pred tým) za 40. až 49. rok
 • 5 % (rovnako ako pred tým) za 50. až 59. rok
 • 7,5 % (pred tým 7 %) za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia

Minimálny dôchodok podľa odpracovaných hodín

S počtom odpracovaných rokov suma minimálneho dôchodku rastie. Základná suma minimálneho dôchodku za 30 odpracovaných rokov od 1. októbra predstavuje 145 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu.

Ak sa aj vy pýtate, koľko rokov treba odpracovať na dôchodok na Slovensku, treba splniť 2 podmienky:

 • Musíte byť najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený. Inak povedané, 15 rokov ste pracovali a zároveň si odvádzali odvody do Sociálnej poisťovne.
 • Zároveň však musíte splniť druhú podmienku, a teda dovŕšiť stanovený dôchodkový vek (aktuálne spomenutých 63 rokov).

Z uvedených bodov je jasné, že minimálny dôchodok po 15 rokoch je možný.

Za každý ďalší kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia sa suma minimálnej penzie zvýši o dva percentuálne body. Minimálny dôchodok po odpracovaní 40 rokov a viac sa zvýši až o 3 percentuálne body.

Minimálny dôchodok tabuľka

Počet odpracovaných rokovNásobok život. minimaMesačná suma min. dôchodku
301,45389,90 €
311,48396,40 €
321,50403,40 €
331,53410,10 €
341,55416,80 €
351,58423,50 €
361,60430,30 €
371,63437,00 €
381,65443,70 €
391,68450,40 €
401,71458,50 €
411,74466,60 €
421,77474,60 €
431,80482,70 €
441,83490,80 €

Nárok na minimálny dôchodok

Nárok na minimálny dôchodok tak vznikol aj niektorým dôchodcom, ktorí v minulosti minimálny dôchodok nepoberali.

Ak je od 1. októbra 2023 (po zvýšení minimálnych dôchodkov) suma ich riadneho súčasného dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, majú nárok na minimálny dôchodok. To znamená, že dôchodok sa im bude vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ:

 • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok)
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku na minimálny dôchodok splní poberateľ dôchodku vtedy, keď:

 1. Získa minimálne 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku.
 2. Výška jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku.
2023 minimálny dôchodok
Zdroj: unsplash.com

Rovnako ak ste pred odchodom do dôchodku pracovali, máte nárok na odstupné vo forme odchodného.

Žiadosť o minimálny dôchodok

O zvýšenie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať. O jeho nároku rozhodne Sociálna poisťovňa z úradnej povinnosti – bez osobnej žiadosti.

Kto vypláca minimálny dôchodok

Minimálny dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa. Zvýšené sumy dôchodkov dostanú poistenci na svoj bankový účet alebo v hotovosti.

Minimálny dôchodok sociálna poisťovňa posiela poistencom automaticky, netreba o nič žiadať. Ak nastala zmena, dostanú písomnú informáciu – rozhodnutie.

Minimálny dôchodok zahraničie

Minimálny dôchodok v zahraničí sa môže líšiť od slovenského minimálneho dôchodku. Každá krajina má svoj vlastný systém dôchodkového zabezpečenia, ktorý určuje minimálny dôchodok. Tieto podmienky môžu zahŕňať vek odchodu do dôchodku, počet odpracovaných rokov, príjmové limity a ďalšie faktory.

 • Minimálny dôchodok v Českej republike: 196,58 eur
 • Minimálny dôchodok v Nemecku: nie je
 • Minimálny dôchodok v Rakúsku: 1080 eur
 • Minimálny dôchodok vo Švajčiarsku: 1269,89 eur
 • Minimálny dôchodok v Taliansku: 464,75 eur

Zdroje: unsplash.com, europa.eu, wikipedia.org, socpoist.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články