Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Platy štátnych zamestnancov 2024 – tabuľka, platové tarify a triedy, zvýšenie platov

Autor: Denisa

Zvýšenie platov štátnych zamestnancov

Platy štátnych zamestnancov v kategórií Štátna správa, samospráva sú pevne stanovené zákonom a tarifou. Pozrite sa, ako sa zvýšili platy zamestnancov v Štátnej správe a aký je tabuľkový plat na jednotlivých pozíciách v roku 2024.

Platy štátnych zamestnancov

Výška platov štátnych zamestnancov podlieha zákonu o štátnom rozpočte č. 534/2023 Z. z., v ktorom je uvedené, o akú sumu sa zvýšia platy štátnych zamestnancov v danom roku a aké budú jednotlivé tarify.

Platy štátnych zamestnancov sa pohybujú v rozsahu od 705 € do 1626 €, čo je oveľa viac, ako minimálna mzda na Slovensku.

V článku nájdete

Kto sú štátni zamestnanci

Štátnym zamestnancom je podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe občan, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby.

Platy štátnych zamestnancov sú pevné dané zákonom.

Štátnym zamestnancom je:

  • fyzická osoba, ktorá v štátnozamestnaneckom pomere vykonáva štátnu službu v služobnom úrade a v príslušnom odbore štátnej služby,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade na základe vymenovania vládou SR, prezidentom SR, predsedom Národnej rady SR, predsedom Ústavného súdu SR, prednostom obvodného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, zvolenia Národnou radou SR, poverenia prezidentom SR,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu bez určenia odboru štátnej služby a je odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu a podpredsedu Národnej rady SR, sudcu Najvyššieho súdu SR,
  • štatutárny orgán vymenovaný podľa osobitného predpisu.

Aj štátny zamestnanec má pri ukončení pracovného pomeru nárok na odstupné a odchodné, ktoré sú definované v zákone o štátnej službe.

Platy štátnych zamestnancov
Zdroj: unsplash.com

Tarifné platy štátnych zamestnancov

Platy štátnych zamestnancov podliehajú tzv. tarifnej mzde, ktorá je vyjadrená v konkrétnej jednotke s danou veličinou. To znamená, že sú s touto mzdou spojené platové tarify a triedny platový systém.

Tarifná mzda sa najčastejšie využíva vo verejnom sektore, čiže v štátnej správe, u učiteľov a u verejných zamestnancov.

Väčšinou sa jedná o mesačnú mzdu dojednanú na základe určenia platovej tarify, ktorá podlieha preddavkom na daň rovnako ako bežná mzda zamestnanca.

Platové tarify štátnych zamestnancov 2024

Tarifný plat štátneho zamestnanca tvorí súčet platovej tarify a zvýšenia platovej tarify za služobnú prax

Určenie platovej tarify súvisí s náročnosťou činností, ktoré štátny zamestnanec vykonáva. Platové tarify štátnych zamestnancov 2024 sú uvedené v prílohe č. 3 zákona o štátnej službe.

V štátnych orgánoch, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, sa podľa osobitných predpisov uplatňuje deväť triedny platový systém.

Takýmto orgánom je:

  • Kancelária Národnej rady SR
  • Kancelária prezidenta SR
  • Kancelária ústavného súdu SR
  • Kancelária verejného ochrancu práv SR
  • Najvyšší kontrolný úrad SR

Nižšie na obrázku nájdete kompletnú základnú stupnicu platových tarifov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom sektore pre rok 2024.

Platy štátnych zamestnancov tabuľka
Zdroj: epi.sk

Platové tabuľky neplatia len pre určenie výšky platu štátnych zamestnancov Úradu vlády SR , ale môžete sa s nimi stretnúť aj v prípade stanovenia platov pedagógov, lekárov či policajtov.

Platy štátnych zamestnancov 2024

Ak si plánujete nájsť prácu vo verejnom sektore, tak vás určite poteší, že štátni zamestnanci zarábajú o vyše 250 € viac ako bežní zamestnanci u súkromníkov.

A to aj napriek rodinným prídavkom, ktoré môžu zvýšiť celkovú konečnú mzdu zamestnanca na výplatnej páske.

Tabuľkové platy štátnych zamestnancov 2024

Platy štátnych zamestnancov sú zaradené v deviatich platových triedach. Od 1. septembra sa tieto sumy zdvihli na 705 € v prvej platovej triede až po 1 626 € v deviatej platovej triede.

Platy štátnych zamestnancov 2024 tabuľka

Platová triedaPlatová tarifa
1.705 €
2.742 €
3.865,50 €
4.918 €
5.1 034 €
6.1 107,50 €
7.1 257,50 €
8.1 429 €
9.1 626 €

Platové tarify podľa prílohy č. 3 zákona o štátnej službe zvýšené o 20 % patria štátnym zamestnancom Úradu vlády SR, ktorí plnia špecifické odborné činnosti pre vládu a prezidenta, predsedu vlády a podpredsedov vlády a tiež odborné činnosti na úseku legislatívy a iné.

Zvýšenie platov štátnych zamestnancov

Štátni zamestnanci si minulý rok výrazne prilepšili až dvakrát, a to v januári a v septembri 2023, kedy sa im podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2022 Z. z. zvýšili platové tarify o 10 až 12 %.

Zvýšenie platov štátnych zamestnancov sa takisto týkalo aj učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov, pedagogických a odborných zamestnancov.

Zvýšenie platov štátnych zamestnancov tabuľka

Platová triedaPlatová tarifa od 1.1.2023Platová tarifa od 1.9.2023
1.640,50 €705 €
2.674,50 €742 €
3.786,50 €865,50 €
4.834,50 €918 €
5.940 €1 034 €
6.1 006,50 €1 107,50 €
7.1 143 €1 257,50 €
8.1 299 €1 429 €
9.1 478 €1 626 €

Zdroje: epi.sk, slov-tex.sk, employment.gov.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články