EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Ako funguje tehotenský príspevok – výška, nárok, žiadosť a vyplácanie

Aktualizované:

Autor: Lenka

tehotenský príspevok

Tehotenský príspevok je u nás novinkou a preto o ňom množstvo nastávajúcich maminiek ani netuší. Kto má na tehotenské nárok, aká je jeho výška a kde oň môžete požiadať, to všetko sa dozviete v článku.

Tehotenský príspevok 2024

Tehotenský príspevok je relatívne novou dávkou nemocenského poistenia. Poskytuje sa od roku 2021 a vypláca ho Sociálna poisťovňa rovnako ako elektronickú PN.

Tehotenský príspevok 2024 slúži na to, aby zabezpečil tehotnej žene príjem, ktorý pokryje všetky zvýšené výdavky počas tehotenstva.

V článku nájdete

Čo je tehotenský príspevok

Tehotenský príspevok je dávkou z nemocenského poistenia, ktorú tehotná žena môže každý mesiac poberať od 13. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Pozrite si tehotenskú kalkulačku a zistite svoj orientačný termín pôrodu.

Dobrou správou je, že tehotenskú dávku môžete poberať spolu aj s iným príjmom, napríklad z vášho zamestnania, pri PNke, dávke v nezamesnanosti alebo rodičovskom príspevku.

Ako funguje tehotenský príspevok
Zdroj: unsplash.com

Tehotenský príspevok výška

Výška tehotenského príspevku v roku 2024 je minimálne 257,30 EUR a maximálne 398,80 EUR. Dávka sa tiež líši o pár eur v jednotlivých mesiacoch v závislosti od toho, či má 30 alebo 31 dní.

Tehotenský príspevok výška sa odvíja od vymeriavacích základov. Kľúčový je hrubý príjem ženy v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Výška tehotenského predstavuje 15% denného vymeriavacieho základu alebo 15% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Nárok na tehotenský príspevok

Nárok na tehotenské majú všetky tehotné ženy, ktoré sú nemocensky poistené v Sociálnej poisťovni, či už povinne ako zamestnankyne a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) alebo aj dobrovoľne. 

Tehotenský príspevok môžu poberať aj tie ženy, ktoré majú povinné poistenie prerušené, pretože sú práve ako zamestnankyne na rodičovskej dovolenke alebo ako SZČO poberajú rodičovský príspevok.

Tehotná žena musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. Je aktívne nemocensky poistená
  2. Nemocenské poistenie trvá najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva).
  3. Nemá za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ktoré presahujú sumu 5 eur.
  4. Predloží pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o tehotenské.

Nárok na tehotenský príspevok – koniec

Nárok na tehotenský príspevok zaniká vtedy, keď skončí tehotenstvo – pôrodom alebo potratom.

Kalkulačka tehotenská
Zdroj: unsplash.com

Žiadosť o tehotenský príspevok

Žiadosť o tehotenský príspevok vo forme tlačiva je potrebné podať, aby ste príspevok získali. Príspevok nám nebude totižto pridelený automaticky.

Tlačivo na tehotenský príspevok vám vystaví váš gynekolģ na prvej preventívnej prehliadke po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Lekár na ňom potvrdí očakávaný dátum pôrodu.

Vašou úlohou je žiadosť vyplniť a podpísať druhú stranu tlačiva, ktorú následne doručíte na pobočku Sociálnej poisťovne.

Doručiť žiadosť môžete:

  • elektronicky prostredníctvom eFormuláru Sociálnej poisťovne,
  • elektronicky cez portál slovensko.sk – vtedy potrebujete elektronický občiansky preukaz,
  • osobne na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v sídle zamestnávateľa (ak ste zamestnankyňa) alebo v mieste tvojho trvalého pobytu (ak ste podnikateľka alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba – samoplatca).

Tehotenský príspevok vyplácanie

Sociálna poisťovňa tehotenský príspevok uprednostňuje vyplácať na bankový účet. Samozrejme môžete požiadať aj o vyplácanie v hotovosti alebo šekom. Tehotenské za daný mesiac bude vyplatené v nasledujúcom mesiaci.

Prvé tehotenské dávky môžu byť vyplatené naraz a spätne – Sociálna poisťovňa má totiž 60 dní na schválenie, tým pádom spätne doplatí príspevky za obdobie, počas ktorých sa žiadosť posudzovala.

Spätné vyplácanie tehotenskej dávky

V prípade, že by ste z nejakého dôvodu žiadosť o tehotenský príspevok neodovzdali hneď po jej vystavení, ale neskôr – mesiac alebo rok po pôrode. Sociálna poisťovňa vám tehotenský príspevok doplatí.

Nárok na výplatu dávky sa premlčí až uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý by vám tehotenské patrilo.

Zdroje: socpoist.sk, podnikajte.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články