Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Kedy sa vypláca PN – termín, tlačivo, kontakt a ako dlho môžem byť PN

Aktualizované:

Autor: Lenka

PN vyplácanie

Kedy sa vypláca PN je predmetom mnohých špekulácií. Dlhá choroba alebo dlhé liečenie nie je naozaj nič príjemné, a preto vám prinášame všetky potrebné informácie na jednom mieste. Zistite, kedy sa vypláca PN a ako najdlhšie môžete byť na PN.

Kedy sa vypláca PN

Ak aj vy sa pýtate, kedy sa vypláca PN, čítajte ďalej. V prípade, že je zamestnanec uznaný za dočasne PN, má nárok na náhradu príjmu, teda nemocenské.  Samozrejme platí, že musí spĺňať niekoľko podmienok, rovnako ako pri daňovom bonuse na dieťa a minimálnej mzde.

Dávka nemocenské, známa aj pod pojmom péenka, je dávka zo sociálneho poistenia. Uľahčiť celý proces vám môže aj elektronická PN.

V článku nájdete

Vyplácanie PN

Nárok na nemocenské dávky (PN) vzniká len za predpokladu, že osoba bola nemocensky poistená najmenej 270 dní za posledné 2 roky pred vznikom dočasnej práceneschopnosti.

Samostatná nemocenská dávka je druh dávky zo sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca zamestnancovi, SZČO alebo dobrovoľnému poistencovi. Avšak ich práceneschopnosť pre chorobu alebo úraz musí potvrdiť ošetrujúci lekár.

PN kedy sa vypláca
Zdroj: unsplash.com

Termín výplaty sociálnych dávok 2024

Nemocenské dávky sú splatné do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac, tak isto ako rodinné prídavky a rodičovský príspevok. Zákon presné termíny nestanovuje.

Prvý výplatný termín sociálnej poisťovne: od 15. dňa v mesiaci

Druhý výplatný termín sociálnej poisťovne: do 27. dňa v mesiaci

Ak predchádzajúce dátumy pripadnú na nepracovné dni, posúvajú sa na najbližší predchádzajúci pracovný deň.

V prípade mimoriadnych situácií si môžu pobočky stanoviť viac výplatných termínov.

Kedy sa vypláca PN na účet

Dávky zo sociálneho poistenia sa vyplácajú buď na účet v banke alebo v hotovosti prostredníctvom pošty na adresu, ktorá je určená v žiadosti o dávku.

Základnou podmienkou vyplatenia PN je to, že Sociálna poisťovňa má k dispozícií všetky potrebné doklady. Tie musia byť pobočke predložené spravidla do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Nemocenské dávky vyplácanie

Dĺžka PNNárok na dávkuKto vypláca
1. – 10. deň dočasnej PNnáhrada príjmu počas dočasnej PNzamestnávateľ
od 11. dňa dočasnej PNnemocenská dávkasociálna poisťovňa

Od 11. dňa PN vypláca dávku Sociálna poisťovňa, kedy je nemocenská dávka vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Taká istá suma sa vypláca až do oficiálneho ukončenia PN lekárom.

Výpočet PN 2024

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodu PN-ky má nárok na nemocenské dávky v závislosti od dĺžky trvania dočasnej PN. V roku 2024 má zamestnanec nárok počas PN na:

Za prvých 10 dní PN vypláca zamestnancovi náhradu príjmu zamestnávateľ. Od 1. – 3. dňa PN je náhrada príjmu vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu a od 4. – 10. dňa je to 55 % denného vymeriavacieho základu.

Výpočet PN počas prvých 10 dní

Príklad: Pán Jozef pracuje u svojho zamestnávateľa 5 rokov a má mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 500 €. V októbri absolvoval operáciu a počas celého mesiaca bola PN.

Výpočet denného vymeriavacieho základu

2500 € x (12 mesiacov/365 dní)=82,1918 €

Keďže jeho vymeriavací základ je vyšší ako maximálny denný vymeriavací základ, budeme pri ďalšom výpočte vychádzať z maximálneho denného vymeriavacieho základu (zo sumy 79,6274 €).

Výpočet PN a nemocenskej dávky

  • náhrada mzdy za 1. až 3. deň spolu: (25 % z 79,6274 €) * 3 dni = 59,72 €
  • náhrada mzdy za 4. až 10. deň spolu: (55 % z 79,6274 €) * 7 dní = 306,57 €

Náhrada mzdy za prvých 10. dní, ktoré vyplatí zamestnávateľ predstavuje sumu 366,29 €.

Výpočet PN po 10. dňoch

Za prvých 10 dní vypláca náhradu mzdy pánovi Jozefovi zamestnávateľ, od 11. dňa vypláca dávku nemocenské Sociálna poisťovňa.

Výpočet PN a nemocenskej dávky

  • nemocenské za 11. až 30. deň na PN: (55 % z 79,6274 €) * 20 dní = 875,90 €

Suma nemocenskej dávky, ktorú vyplatí Sociálna poisťovňa od 11. do 13. dňa je vo výške 875,90 €. Spolu má Jozef nárok na náhradu mzdy a nemocenskú dávku za PN vo výške 1242,19 €.

Ako dlho môžem byť PN

Podľa zákona môže péenka trvať aj viac ako 52 týždňov, no po uplynutí tejto doby už človek nemá nárok na nemocenskú dávku.

Môže však využiť iné možnosti a požiadať napríklad o invalidný dôchodok, dať v práci výpoveď a poberať dávky v nezamestnanosti. Prípadne si môže v prípade splnenia podmienok nárokovať dávku v hmotnej núdzi.

Zamestnanca môže lekár vypísať na PN z dôvodu:

  • choroby
  • úrazu
  • nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie
Vyplácanie PN
Zdroj: unsplash.com

Tlačivo PN sociálna poisťovňa

Tlačivo o dočasnej práceneschopnosti má 5 častí. Niektoré z jeho častí sú pre zamestnanca, iné pre zamestnávateľa a sociálnu poisťovňu. Z ambulancie odídete z tromi.

  • Zelený lístok – je potvrdením o dočasnej práceneschopnosti. Tento lístok vám ostáva počas celej PN (preukazujete sa ňou pri kontrole dodržiavania liečebného režimu zo strany Sociálnej poisťovne alebo u lekára).
  • Červená časť – je žiadosť o nemocenské dávky. Túto časť je potrebné podpísať, vyznačiť dávku, o ktorú žiadate, na zadnej strane doplniť svoje číslo účtu a odovzdať na Sociálnej poisťovni (ak ste zamestnanec v ochrannej lehote, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba).
  • Čierna časť – je žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Túto časť odovzdáte zamestnávateľovi.

Ak ste zamestnancom červenú časť spolu s čiernou časťou predložíte svojmu zamestnávateľovi. Zamestnávateľ tlačivá potvrdí a odošle do Sociálnej poisťovne najneskôr do troch dní po desiatom dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Sociálna poisťovňa vám na základe vašej mzdy vypláca aj druhý pilier.

Sociálna poisťovňa vyplácanie PN kontakt

Ak hľadáte konkrétny kontakt na pobočku Sociálnej poisťovne, môžete tak urobiť na oficiálnej stránke sociálnej poisťovne. Stačí iba zadať názov obce a vybrať si kraj.

Nájdete tu informácie o úradných hodinách, čo daná sociálna poisťovňa vybavuje a aké sú vysunuté pracoviská. V prípade potreby tu máte uvedené aj telefónne čísla, e-mail a adresu.

Zdroje: unsplash.com, socpoist.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články