Ruža pre nevestu 2 Sledujte bez reklám!

Rodičovský príspevok – výška, žiadosť, kedy sa vypláca, kto má nárok

Aktualizované:

Autor: Lenka

rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorá prispieva oprávnenej osobe, aby sa mohla riadne starať o dieťa do veku 3 rokov. Zistite, o koľko sa v roku 2023 príspevok navýšil, kedy sa vypláca a kto má na neho nárok.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úlohou rodičovského príspevku je prispieť oprávnenej osobe, aby zabezpečila riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov, prípadne šiestich rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý stav.

Pre získanie rodičovského príspevku je ale potrebné splniť niekoľko podmienok, tak isto ako aj pri daňovom bonuse na dieťa a pri tom, kedy sa vypláca PN.

V článku nájdete

Rodičovský príspevok 2023

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá sa poskytuje matke (alebo aj otcovi) počas trvania rodičovskej dovolenky. Táto dávka umožňuje to, aby sa rodič mohol starať o dieťa a nie je viazaná na nemocenské poistenie, ako napríklad materské.

Príspevok obvykle plynule nadväzuje na materské. Alebo ho rodič čerpá ihneď po narodení dieťaťa, ak nemá nárok na materské. Po skončení materskej dovolenky je potrebné požiadať zamestnávateľa o poskytnutie rodičovskej dovolenky.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá sa poskytuje matke (alebo aj otcovi) počas trvania rodičovskej dovolenky.
Zdroj: unsplash.com

A ak vás čaká v najbližšej dobe svadba, nezabudnite sa pri návšteve úradu spýtať aj na poplatky spojené so sobášom na úrade.

Rodičovský príspevok výška

Rodičovský príspevok je od augusta 2023 vyšší. Rodič, ktorý pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracoval a mal nárok na materskú, bude od augusta dostávať príspevok vo výške 473,30 eur.

Pre ostatných rodičov platí, že budú poberať sumu 345,20 eura. Vyšší príspevok dostanú v septembri tohto roka, ale zároveň platí, že sa v januári budúceho roka zvyšovať nebude.

Výpočet rodičovského príspevku 2023 a 2024

Príspevokod 1.1.2023od 1.8.2023
Rodič s materskou412,60 €473,30 €
Rodič bez materskej301 €345,20 €
Dvojičky (rodič bez materskej)376,30 €431,50 €
Dvojičky (rodič s materskou)515,80 €591,60 €
Trojičky (rodič bez materskej)451,50 €517,80 €
Trojičky (rodič s materskou)618,90 €710 €
Štvorčatá (rodič bez materskej)526,80 €604,10 €
Štvorčatá (rodič s materskou)722,10 €828,30 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)150,50 €172,60 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)206,30 €236,65 €

Kedy sa vypláca rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku.

Platba rodičovského príspevku môže byť realizovaná:

  • na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky SR
  • v hotovosti

Na účet prichádza materský príspevok okolo 12.-15. dňa v kalendárnom mesiaci alebo k výplate na pošte okolo 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

Kto vypláca rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa o príspevok (oprávnenej osoby).

Príspevok sa štandardne vypláca do 3 rokov veku dieťaťa. V prípade nepriaznivého zdravotného stavu až do veku 6 rokov.

Nárok na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok má oprávnená osoba vtedy, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a zároveň má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Ak je oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok viac, tak patrí iba jednému (podľa toho, ako sa dohodnú).

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zdroj: pixabay.com

Rodičia sa ale nemôžu dohodnúť na tom, že jeden bude poberať príspevok na staršie dieťa a druhý na mladšie dieťa. Ak je v rodine viac detí do 3 rokov, vzniká len jeden nárok na príspevok.

Žiadosť o rodičovský príspevok

O rodičovský príspevok je možné najskôr požiadať, až keď sa dieťa narodí, nie skôr. Príspevok sa nevypláca automaticky po skončení materskej, a preto musíte o neho požiadať cez tlačivo, ak ho chcete poberať.

Žiadosť o príspevok musí obsahovať základné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, či adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na príspevok

Ako vybaviť rodičovský príspevok:

  • podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
  • e-mailom, a to vo forme skenu podpísanej žiadosti
  • podaním žiadosti elektronicky, a to prostredníctvom portálu slovensko.sk, pričom je potrebné disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom

K žiadosti sa prikladá:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz žiadateľa

Keď sa kvôli veku dieťaťa skončí rodičovská dovolenka a nakoniec nebude prijaté do spádovej škôlky, rodič musí požiadať o predĺženie vyplácania rodičovského príspevku na príslušnom úrade práce.

Žiadosť o príspevok môže podať kedykoľvek počas školského roka, ale samotné rozhodnutie o neprijatí nemôže byť staršie ako 12 mesiacov.

Žiadosť o rodičovský príspevok po materskej

Žiadosť o rodičovský príspevok po materskej prebieha nasledovne – minimálne jeden mesiac pred skončením materskej dovolenky je potrebné oznámiť zamestnávateľovi, že prechádzate na rodičovskú dovolenku.

Zamestnávateľa písomne požiadajte o poskytnutie rodičovskej dovolenky, ten musí vašej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok a práca

Oprávnená osoba, ktorá poberá príspevok nie je nijako obmedzovaná – môže pokojne počas tohto obdobia pracovať.

Príspevok môže byť výhodný pre fyzické osoby – podnikateľov, nakoľko počas obdobia poberania rodičovského príspevku nemusia platiť preddavky do zdravotnej poisťovne.

Rodičovský príspevok pre dôchodcov

Rodičovský dôchodok je novinkou, ktorou môžu od 1.1.2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. O nároku na sociálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa v zákonom stanovenej lehote do 30. septembra 2023.

Zdroj: unsplash.com, pixabay.com, www.upsvr.gov.sk, slovensko.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články