EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Elektronická PN – ako funguje, ukončenie, vyplácanie a krátenie dovolenky

Aktualizované:

Autor: Marcela

elektronická PNka

Elektronická PN je novinka, ktorá by mala uľahčiť proces v prípade, že ste práceneschopný. Viete, ako funguje elektronická PN ka a ako sa vypočíta výška tejto dávky? Pozrite sa na dôležité informácie o ukončení PN, vychádzkach a novej aplikácii.

Elektronická PN

Elektronická PN uľahčuje prácu lekárom, vám a zároveň aj Sociálnej poisťovni, ktorá okrem spravovania a roho, kedy sa vypláca PN má na starosti aj druhý pilier.

V článku nájdete

Elektronická PNka

Elektronická PN ka je novinka Sociálnej poisťovne, podobne ako rodičovský dôchodok.

Pri práceneschopnosti je od 1. júna 2023 váš lekár povinný odoslať PNku elektronicky miesto klasického päť stranového tlačiva, na ktoré ste boli zvyknutí.

V praxi elektronická PN funguje od 1. 6. 2022, tento systém totižto fungoval v skúšobnom období.

Od júna 2023 je povinnosť ePNky definovaná zákonom. Všetky zákony Slovenskej republiky nájdete na internetovom portáli Slov-lex.

Elektronická PN ako funguje

Zaujíma vás, ako funguje elektronická PN ka?

Elektronická PN funguje od začiatku až po koniec online. To znamená, že váš lekár odošle vašu PNku do NCZI cez internet.

Všetky dôležité informácie, ktoré sú k PNke potrebné si následne jednotlivé inštitúcie vymenia medzi sebou digitálnou formou a vy ako pacient nemáte s vybavením PN žiadne povinnosti.

Od 1. jajnuára 2024 bude dočasnú pracovnú neschopnosť v rámci elektronickej dočasnej PN (ePN) okrem v súčasnosti oprávnených lekárov uznávať aj lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore alebo zubný lekár, pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

Potvrdzovať PN môže:

  • všeobecný lekár 
  • lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo
  • nemocničný lekár, ak sa dočasná práceneschopnosť posudzuje v rámci hospitalizácie v nemocnici

Elektronická PN a zamestnávateľ

Elektronická PN zamestnávateľom prináša výhody ale aj nové povinnosti.

Zamestnávateľ musel určitú časť z papierového tlačiva potvrdiť, podpísať a následne doručiť Sociálnej poisťovni, táto pivnnosť pri ePN zaniká.

Po novom pri elektronickej PN zamestnávateľ komunikuje so Sociálnou poisťovnou len prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne.

V e-Službách nájdete novú záložku s názvom ePN, kde sa zapisujú všetky potrebné údaje o práceneschopnosti vašich zamestnancov.

elektronická pn zamestnávateľ
Zdroj: co-to-je.sk

Povinnosti zamestnávateľa pri ePN

Elektronická PN povinnosti zamestnávateľa sú náležitosti, ktoré vzniknú zamestnávateľovi pri nahlásení ePN a ktoré nesmie zanedbať.

Ako zamestnávateľ pri ePN musíte:

  • nahlásiť číslo účtu zamestnanca, na ktorý sa mu vypláca mzda, alebo nahlásiť informáciu o vyplácaní mzdy v hotovosti
  • nahlásiť posledný deň výkonu práce pred PN
  • oznámiť, v prípade PN z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, dni, za ktoré bola náhrada príjmu pri PN vyplatená

Oznamovacie povinnosti do zdravotnej poisťovne sa pri PN vystavenej elektronicky nelíšia od PN vystavenej „papierovo”.

Elektronická PN povinnosti zamestnanca

Povinnosti zamestnanca pri elektronickej PN nie sú žiadne, ani voči Sociálnej poisťovni ani voči zamestnávateľovi.

Jediná povinnosť poistenca na PN je dodržiavať liečbu, ktorú mu nariadil lekár a zdržiavať sa na mieste, ktoré má nahlásené ako miesto pobytu.

elektronická PN povinnosti zamestnanca
Zdroj: unsplash.com

Ako dlho môžem byť PN

Práceneschopný môžete byť svojim spôsobom nekonečne dlho.

Avšak po 52. týždňoch práceneschopnosti vám Sociálna poisťovňa prestáva vyplácať nemocenskú dávku.

Končí 52 týždňov PN čo potom

Pokiaľ prejde 52. týždňov a vaše zdravotné problémy pretrvávajú je ideálne požiadať o invalidný dôchodok, alebo dať v práci výpoveď a poberať dávky v nezamestnanosti.

Následne si môžete aj vďaka projektu Nestrať prácu vzdelávaj sa nájsť novú pracovnú pozíciu.

Výpočet PN

Výpočet PN sa rozdeľuje podľa období.

Rozdielne sa počíta totižto výška nemocenskej dávky počas prvých troch dní, kedy je dávka znížená.

Od 3. do 365. dňa je dávka vyššia.

Výpočet PN prvých 10 dní

Počas prvých troch dní sa PN vypočíta ako 25 % z vašej hrubej mzdy. Následne od tretieho dňa PN vypočítate ako 55 % z vašej hrubej mzdy.

V prípade, že budete 14 dní doma a vaša hrubá mzda je 1000 euro, vaša nemocenská dávka bude približne 223 eur.

Výhodou je, že PN sa počíta aj cez víkendy.

elektronická pn výpočet
Zdroj: unsplash.com

PN kalkulačka

PN kalkulačka je online nástroj, kde si môžete vypočítať výšku nemocenskej dávky bez veľkej námahy.

Existuje viacero internetových portálov, ktoré kalkulačku PN poskytujú.

Stačí, ak do kalkulačky zadáte počet dní vašej práceneschopnosti a výšku hrubej mzdy. Následne sa vám zobrazí výška PN, ktorá vám bude vyplatená.

Na podobnom princípe funguje aj kalkulačka na rodičovský dôchodok. Ide o formu bonusu, ktorá môže rodičom na dôchodku finačne pomôcť.

Kedy sa vypláca PN

Pre vyplácanie PN nie je stanovený presný dátum, kedy musia odísť peniaze zo Sociálnej poisťovne na váš účet alebo poštovú poukážku.

Platí však pravidlo, že nemocenská dávka musí byť vyplatená najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca od kedy vám vznikol nárok na PN.

Spravidla však Sociálna poisťovna vypláca nemocenskú dávku do 15. dňa v mesiaci.

ePN aplikácia

Elektronická PN je dostupná cez portál slovensko.sk cez Elektronický účet poistenca. Prístup do tohto účtu si však musíte aktivovať na pobočke Sociálnej poisťovne.

V tomto účte následne môžete vidieť všetky informácie ohľadom vašej PNky. Zároveň si tu môžete nahlásiť zmenu pobytu počas práceneschopnosti či upraviť spôsob výplaty dávky.

ePN aplikácia momentáne neexistuje v takej forme ako ste pri aplikáciách zvyknutí. To znamená, že si ju nedokážete stiahnuť z Google Play alebo Appstore.

Elektronická PN ukončenie

Ukončenie elektronickej PN nahlasuje váš ošetrujúci lekár. Vy nemáte s ukončením ePNky žiadne starosti a povinnosti. V prípade pominutia vašej práceneschopnosti lekár do systému uvedie deň, od ktorého ste práceschopný.

V systéme sa eviduje aj deň najbližšej kontroly, ktorý sa považuje sa predpokladaný dátum ukončenia PN.

Pokiaľ ochorenie naďalej pretrváva ošetrujúci lekár určí nový dátum predpokladaného skončenia ePN.

Informáciu o predpokladanom ukončení vidí v systéme aj zamestnávateľ.

Elektronická PN prechodka

Prechodka pri elektronickej PN zanikla. Pokiaľ vaša práceneschopnosť pretrváva dlhšie ako je koniec mesiaca, nemusíte túto skutočnosť nikomu dokladovať a ani oznamovať.

Prechodka sa používa výhradne pri papierovo vystavenej PNke.

Elektronická PN vychádzky

Vychádzky vám váš ošetrujúci lekár zadá automaticky do elektronickej PNky. To znamená, že zamestnanci Sociálnej poisťovne sú automaticky oboznámení s tým, že máte pridelené vychádzky.

Rovnako ako pri predošlých úkonoch ani pri zaevidovaní vychádzok počas PN nemusíte nikomu nič nahlasovať.

Elektronická PN spätne

Lekár môže nahlásiť elektronickú PN aj spätne. Maximálne však tri kalendárne dni od dátumu, kedy sa na vyšetrenie dostavíte.

Lekár tak môže urobiť napríklad na základe lekárskeho nálezu z pohotovosti.

elektronická PN spätne
Zdroj: unsplash.com

Krátenie dovolenky počas PN

Krátenie dovolenky počas PN je na rozhodnutí zamestnávateľa, ten vám vašu dovolenku môže ale aj nemusí skrátiť.

Zo zákona vyplýva právo zamestnávateľa vám skrátiť dovolenku o jednu dvanástaninu za prvých 100 dní PN.

Za každých ďalších 21 dní vám môže opäť dovolenku skrátiť o jednu dvanástinu.

To znamená, že pokiaľ ste na PN 142 dní váš zamestnávateľ vám môže dovolenku skrátiť o tri dvanástiny. Pokiaľ máte nárok na dovolenku v počte 25 dní, v tomto prípade vám zamestnanec môže odčítať 6 dní dovolenky.

Aby ste však na dovolenku mali nárok musíte odpracovať aspoň 60 dní z roka.

Sociálna poisťovňa kontakt

Kontakt na Sociálnu poisťovňu môžete využiť v prípade, že máte otázky k problému, ktorým sa táto poisťovňa zaoberá. Najlepšie je využiť kontakty pobočky podľa vášho bydliska.

Kontakty nájdete zverejnené na oficiálnych stránkach poisťovne.

Vo všeobecnosti však môžete s otázkami týkajúcich sa PNky využiť tieto kontakty:

  • kontaktný formulár
  • tel. čísla: +421 906 171 989, +421 2 3247 1989
  • tel. čísla pri volaní zo zahraničia: +421 906 171 989, +421 2 3247 1989

Zdroje: socpoist.sk, youtube.com

Témata:
Rady a tipy

Najnovšie články