Otcovská dovolenka – podmienky, benefity, ako podať žiadosť

Viete ako funguje otcovská dovolenka a na čo všetko máte nárok? Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa prináša rôzne benefity, ktoré sa oplatí využiť. Takto podáte žiadosť a tieto podmienky musíte splniť.

Otcovská dovolenka 2023

Otcovská dovolenka 2023 je novinkou, ktorá prišla do platnosti len 1.11.2022.

Netreba si túto dovolenku zamieňať s materskou dovolenkou, tak ako sme zvyknutí. Je to nová forma materskej určená pre otcov a nenahrádza materskú dovolenku matky.

V článku nájdete

Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa

Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa je novinka, ktorú aktuálne schválil parlament a v platnosti je od prvého novembra 2022. Jedná sa o nový typ dávky, ktorý je určený pre otcov čerstvo po narodení dieťaťa.

Vďaka tejto novinke dostanú dovolenku automaticky, musia si však o ňu požiadať.

Otcovská dovolenka po pôrode

Otcovská dovolenka po pôrode sa môže čerpať po dobu 14 dní a musí byť vyčerpaná v období maximálne šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Výnimkou je, že po pôrode musí matka s dieťaťom zostať hospitalizovaná.

V prípade hospitalizácie sa čas vyčerpania otcovskej dovolenky predlžuje o obdobie, kedy bola matka s dieťaťom v nemocnici.

Zákonník práce otcovská dovolenka

V Zákonníku práce sa stala otcovská dovolenka súčasťou novely číslo č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Táto novela bola schválená parlamentom dňa 4. októbra 2022 a nadobudla platnosť, tak ako sme už spomenuli 1. novembra 2022.

V prípade, že ste nestihli sledovať Národnú radu live v termíne, kedy o tejto zmene rokovali, otcovská dovolenka zákon hovorí presne o tom aké sú podmienky a pravidlá otcovskej dovolenky 2023. A vy si ich môžete naštudovať v zákonníku práce.

Otcovská dovolenka žiadosť

Otcovská dovolenka žiadosť je potrebná na to, aby ste získali nárok na 14 dní preplatenej dovolenky do štátu. Keďže otcovská dovolenka Sociálna poisťovňa je inštitúcia, ktorá schvaľuje a vypláca túto dávku, žiadosť musíte poslať tam.

Otcovská dovolenka tlačivo nájdete na oficiálnych stránkach sociálnej poisťovne. Toto tlačivo musíte vyplniť a zaslať na najbližšiu pobočku poisťovne podľa vášho bydliska.

Taktiež tlačivo nájdete konkrétne na každej pobočke Sociálnej poisťovne, môžete ho vyplniť a podať priamo na mieste.

otcovská dovolenka žiadosť
Zdroj: co-to-je.sk

Dôležitá informácia je, ak si žiadosť uplatňujete z viacerých nemocenských poisťovní, napríklad keď ste aj zamestnanec aj SZČO, musíte podať osobité žiadosti.

V prípade, že ste len zamestnanec, stačí ak žiadosť predáte zamestnávateľovi, ktorý ju vyplní a odošle najbližšej sociálnej poisťovni.

Otcovská dovolenka výpočet

Výška otcovskej dovolenky sa rovná výšky materskej dovolenky. A teda je to 75 % z vymeriavaceho základu.

Otcovská dovolenka výška je však zastropovaná a je stanovená na maximálnu dennú odmenu v hodnote 55,87 eur.

Aby ste mali nárok na otcovskú dovolenku, musíte 270 dní pred žiadosťou platiť nemocenské odvody štátu, na základe nich prebieha otcovská dovolenka výpočet.

Príklad:

Najlepšie to pochopíte na ľahkom príklade. V prípade, že ste ako otec zarobili priemerne 1800eur mesačne, vaša denná odmena za otcovskú dovolenku 2023 bude 45 eur. Spolu tak za 14 dní získate 630 euro.

otcovská dovolenka
Zdroj: unsplash.com

Otcovská dovolenka 2023 podmienky

Otcovská dovolenka podmienky 2023 sú jasne a striktne stanovené. Aby ste mali nárok na otcovskú dovolenku musíte splniť tieto podmienky:

 • obdobie, kedy žiadate o otcovskú dovolenku musí byť do 6 týždňov od narodenia dieťaťa
 • ste osobu, ktorá dieťaťu poskytuje starostlivosť
 • posledných 270 dní ste boli nemocensky poistení

Otcovská dovolenka živnostník

Otcovská dovolenka pre živnostníkov bola schválená, tak ako aj pre klasických zamestnancov, tak aj pre SZČO.

SZČO musia splniť tieto podmienky:

 • musia platiť stanovené odvody do sociálnej poisťovne
 • v prípade, že vám nevznikla povinnosť platenia odvodov, musíte byť dobrovoľne poistení
 • musíte poistné platiť vždy na čas a v správnej výške
 • musíte byť poistený podobu najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch
 • nesmiete mať nedoplatky na Sociálnej poisťovni

Otcovská dovolenka policajti

Otcovská dovolenka pre policajtov bola rovnako stanovená na 14 dní aj pre týchto štátnych zamestnancov.

Musia dodržať rovnaké podmienky ako ostatní zamestnanci a platia pre nich rovnaké pravidlá.

Policajti majú nárok na maximálne 14 dní otcovskej dovolenky.

Otcovská dovolenka pre policajtov je 14 dní
Zdroj: unsplash.com

Otcovská dovolenka vojaci

Otcovská dovolenka pre vojakov je pre túto skupinu upravená. Na rozdiel od všetkých, vojaci majú nárok len na 10 dní otcovskej dovolenky.

Podmienky musí dodržať rovnaké ako všetci ostatní žiadatelia.

Rozdiel je ešte v tom, že vojaci nepoberajú 75 % vymeriavacieho základu, ale počas otcovskej dovolenky poberajú ich klasický služobný plat.

Otcovská dovolenka benefity

Otcovská dovolenka benefity zahrňuje hneď niekoľko faktov. Pozrite sa na najväčšie benefity otcovskej dovolenky.

 • 14 / 10 dní voľna nad rámec klasickej dovolenky
 • Priestor na vybudovanie vzťahu otec a dieťa už od narodenia
 • Veľká pomoc pre matky na materskej v starostlivosti o dieťa
 • Otcovská dovolenka je dobrovoľná a nepovinná
 • Je určená pre všetkých zamestnancov aj SZČO

Zdroj: socpoist.sk, youtube.com, nrsr.sk

Najnovšie články