Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Paušálne výdavky 2024 – výpočet, kalkulačka, príklad, živnostník SZČO

Aktualizované:

Autor: Denisa

Paušálne výdavky 2023

Ak ste podnikateľ, je veľká pravdepodobnosť, že si môžete uplatniť paušálne výdavky. V roku 2024 sa tieto výdavky uplatňujú vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Všetko o paušálnych výdavkoch nájdete nižšie v článku.

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky sú výdavky percentom z príjmov, ktoré si môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Tieto výdavky sa uplatňujú vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania, pričom pre zdaňovacie obdobie 2024 je výška paušálnych výdavkov obmedzená maximálnou sumou 20 000 eur.

Čo sa týka živnostníkov a podnikateľov, tí by nemali zabúdať ani preddavky na daň, ktoré idú ruka v ruke s daňovým priznaním.

V článku nájdete

Čo sú paušálne výdavky

Ak ste podnikateľ a rozhodnete sa uplatňovať paušálne výdavky, znamená to, že sa rozhodne uplatňovať výdavky spojené s podnikaním nie v skutočnej (preukázateľnej) výške, ale vo výške percentom z príjmov, ktoré určuje zákon o dani z príjmov.

Ich výšku určuje zákon o dani z príjmov podľa druhu príjmu, ktorý počas roka 2024 podnikateľ dosiahol.

Paušálne výdavky SZČO

 • v sume 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac do výšky 20 000 €
 • v sume 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu, najviac do výšky 20 000 €

Paušálne verzus skutočné výdavky

Každý živnostník si musí vybrať, či bude na daňové účely uplatňovať skutočné alebo paušálne výdavky.

Skutočné výdavky sú tie, ktoré podnikateľ reálne zaplatil, napr. keď nakupoval materiál, kancelárske potreby alebo pohonné hmoty do firemného auta, avšak musí ísť o daňový výdavok.

Ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať tieto výdavky, znamená to, že sa rozhodne uplatňovať výdavky spojené s podnikaním vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania.

Živnosť paušálne výdavky

Rozhodovací faktorPaušálne výdavkySkutočné výdavky
(daňová evidencia)
Skutočné výdavky
(vedenie účtovníctva)
Povinnosť zostavenia daňového priznaniaánoánoáno
Povinnosť zostavenia účtovnej závierkynienieáno
Povinnosť preukazovania výdavkovnieánoáno
Rozsah evidenciemalástrednáveľká
Náročnosť vedenia evidencienízkastredná vysoká
Spôsob vedenia evidencietabuľka, napr. v Excelitabuľka/jednoduchý účtovný softvérúčtovný softvér
Časová náročnosťnízkastrednávysoká
Platiteľ DPH počas celého rokanemôže uplatniťmôže viesťmôže viesť
Právne predpisyzákon o dani z príjmovzákon o dani z príjmovzákon o dani z príjmov
zákon o účtovníctve
Finančná náročnosťnízkastrednánajvyššia

Daňovník si môže takisto uplatniť aj paušálne výdavky na pohonné hmoty.

Ide o výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Paušálne výdavky živnostník

Živnostníci či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si musia po skončení roka podávať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň.

Následne si na výdavkovej strane určia, či si chcú uplatniť skutočné daňové výdavky, ktoré za daný rok s podnikaním mali, alebo výdavky paušálne.

Tento typ výdavkov sa oplatí uplatňovať najmä živnostníkom, ktorí na výkon svojej podnikateľskej činnosti nepotrebujú veľa vstupov, teda vykonávajú zväčša duševnú prácu.

Ide o profesie ako:

 • Programátor
 • Grafik
 • Herec
 • Spisovateľ
 • Copywriter
 • Finančný či daňový poradca

To znamená, že tento typ výdavkov sa nemusí oplatiť tým podnikateľom, ktorí majú pri svojej činnosti vysoké vstupy, napr. nakupujú veľa materiálu, tovaru alebo majú vysoké výdavky na mzdy.

Pri podnikaní by ste nemali zabúdať aj na dôchodok, ktorý si môžete vylepšiť tak, že si budete šetriť a odkladať naň aj prostredníctvom druhéhotretieho piliera.

Paušálne výdavky 2024

Paušálne výdavky v roku 2024 predstavujú všetky daňové výdavky daňovníka počas zdaňovacieho obdobia (roka), ku ktorým sa pripočítavajú zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v skutočnej výške.

Výpočet paušálnych výdavkov zistíme ako súčet:

 • 60 % z príjmov, maximálne však vo výške 20 000 €
 • celkovej sumy odvodov do Sociálnej poisťovne uhradených v roku 2024
 • celkovej sumy odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne uhradených v roku 2024

Súčasťou sociálneho poistenia je aj povinnosť odvádzať platby na dôchodkové poistenie, pričom dôchodok živnostníka sa počíta zo všetkých odvedených rokov. Čo všetko sa ráta do 40 odpracovaných rokov nájdete v tomto článku.

Paušálne výdavky výpočet

Paušálne výdavky výpočet predstavuje 60 % zo zdaniteľných príjmov, ku ktorým sa prirátajú zaplatené odvody. Do úvahy je tiež potrebné v tomto prípade zobrať aj limity paušálnych výdavkov, ktoré sú pre rok 2024 stanovené na sumu vo výške 20 000 EUR.

Podnikateľ si môže uplatniť tento typ výdavkov aj v prípade, že nevykonáva zárobkovú činnosť celý rok. Pre ľahšie počítanie paušálnych výdavkov môžete použiť kalkulačku paušálnych výdavkov, do ktorej vložíte všetky potrebné údaje a tak zistíte výsledok.

Paušálne výdavky príklad

Nižšie uvádzame príklad paušálnych výdavkov pre rok 2024.

Príklad 1: Živnostník má v roku 2024 celkový ročný príjem z podnikania vo výške 15 000 €, čiže jeho paušálne výdavky preto dosiahnu úroveň 9 000 €.

Príklad 2: Živnostník dosiahol v roku 2024 zárobok vo výške 40 000 €, čo znamená, že  v tomto prípade si už nemôže odpočítať paušálne výdavky vo forme celých 60 % zárobku, keďže táto suma by prekročila maximálnu úroveň paušálnych výdavkov.

V tomto prípade si podnikateľ môže odpočítať iba sumu 20 000 €, čo je najvyššia možná suma paušálnych výdavkov pre rok 2024.

Paušálne výdavky v daňovom priznaní

Paušálne výdavky v daňovom priznaní si daňovník uplatní priamo v tlačive Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B, kde vyplní príslušné riadky. Na internete existuje veľa video návodom, ako vyplniť daňové priznanie.

Paušálne výdavky evidencia

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nemá podnikateľ povinnosť viesť podrobnú evidenciu svojich výdavkov. Paušálne výdavky a účtovná závierka nie sú v tomto prípade potrebné, rovnako ako aj splnenie ďalších náležitosti, ktoré ukladá zákon o účtovníctve.

Aj napriek tomuto tvrdeniu má podnikateľ podľa zákona o dani z príjmov povinnosť viesť evidenciu iných náležitostí, a to:

 • o príjmoch v časovom slede, potrebnom na zistenie základu dane
 • o prijatých dokladoch, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • o zásobách
 • o pohľadávkach

Zdroje: youtube.com, unsplash.com, financnasprava.sk, podnikajte.sk

Témata:
Financie

Najnovšie články