LOH 2024 Všetky info tu!

Stavanie mája – význam, tradície a zvyky, priesne, história a Slovensko

Aktualizované:

Autor: Denisa

Stavanie májov

Stavanie mája má na Slovensku dlhú tradíciu. Májový stromček bol symbolom zdravia a vitality pre všetky ženy a dievčatá z miest a dedín. V článku sa dozviete, aké tradície a zvyky sa viažu k tomuto obdobiu a aké piesne sa zvykli pri stavaní spievať.

Stavanie mája

Životy našich predkov boli späté s mágiou, zvykmi a tradíciami, ku ktorým patrilo aj stavanie mája. Postaviť májový stromček bola úloha mladých mužov, ktorí chceli vyjadiť úctu a lásku k dievčaťu.

Okrem stavania májov je tento mesiac špecifický aj ďalším významným dňom, kedy si pripomíname lásku ku všetkým matkám. Deň matiek sa oslavuje vždy druhú májovú nedeľu.

V článku nájdete

Stavanie mája 2024

Stavanie mája prebiehalo väčšinou v pred večer prvého mája, t.j. 30. apríla.

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam.

Májové stromčeky sa zvynú ozdobovať najmä pestrými stužkami a farebnými papiermi.

Stavanie mája
Zdroj:unsplash.com

Stavanie mája význam

Stavanie májov má viacero významov a toto sú niektoré z nich:

  • vyjadrenie seriózneho záujmu o dievča
  • ako spoločný dar mládencov všetkým dospelým dievčatám obce
  • poľnohospodárom mala priniesť májová zeleň dobrú úrodu
  • ako ochrana pred zlými duchmi a chorobami

Dnes na Slovensku mládenci stavajú 1. máje pred tie domy, kde je vydaja súca dievka, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec. V prípade stavania mája v obci je s touto udalosťou spojený aj slávnostný príhovor.

Príhovor stavanie mája väčšinou hovorí starosta danej obce, pre ktorú je májový stromček postavený. Súčasťou tohto príhovoru býva aj spomienka na tradície a zvyky, ktoré sú spojené práve s prvým májom.

Stavanie mája tradícia a zvyk

Zmienky o tradícií, že stavanie mája je znakom vážneho záujmu o dievča, siaha až do 15. storočia. Kým nebol oficiálne zavedený cirkevný sobášny obrad, bolo vztýčenie mája pred domom dievčiny verejným vyjadrením sľubu lásky a vernosti. 

Stavanie mája bola úloha mladých mužov, ktorý sa na tento rituál chystali v tajnosti aj týždeň. Pri stavaní mája si chlapi pomáhali a niekedy sa partie chlapcov pretekali, kto bude rýchlejší. Občas si dokonca máje navzájom rúcali.

Mladý stromček najprv zbavili kôry a kmeň očistili od konárov. Strom potom ozdobili ornamentmi a dlhými pestrofarebnými stuhami, šatkami od milej a fľaškami s páleným. Mohlo sa stať, že jedna dievčina mala viac nápadníkov a teda aj viac májov.

Dievčina pozorovala z okna, ktorí chlapci majú o ňu záujem a na druhý deň ich odmenila pierkom za klobúk alebo aj peniazmi, za ktoré mladí muži usporiadali májovú zábavu. Na iných miestach pozývali mládencov priamo do domu, kde ich pohostili.

Pre chlapca to bola zároveň možnosť, ako dať najavo svoje city rodičom mladej devy. Niekde chlapci chodili aj s muzikou a dievčatá pri máji vytancovali.

Postrachom pre dievčatá bolo postavenie suchého jalovca – borievky do ich dvora, ktorý sa staval hlavne starým dievkam a bol dôvodom na veľký hnev.

Stavanie mája piesne

So stavaním mája sú okrem tradícií a zvykov spojené aj rôzne ľudové piesne, ktoré sa spievali pri nosení mája na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine.

Tieto starodávne obradné piesnie ospevovali tvorivú silu prírody a ľudia tancom prejavovali radosť z víťazstva jari nad zimou. S príchodom jari sú spojené aj Fašiangové slávnosti.

Sadíme my máje

Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej do krbky zelenej.
Máj, máj, máj, zelený,
pod oblôčkom sadený.

Vstávaj dievča hore, sadíme ti máje,
ak hore nevstaneš, mája nedostaneš.
Máj, máj, máj, zelený,
pod oblôčkom sadený.

Máje sme sadili, všetci sme hrešili,
že bohaté dievky málo zaplatili.
Máj, máj, máj, zelený,
pod oblôčkom sadený.

So stavaním mája je spojená aj ďalšia ľudová pieseň, ktorá bola typická najmä pre východné Slovensko.

Na peršoho mája

Na peršoho mája, nemala ja mája,
bo ja še zo svojim frajirom hnevala.
Na peršoho mája, máje zakladali,
a mne pod oblačkom slizi zalivali.

Prišol i perši máj, to preveliki žaľ,
bo muj ľubi frajir nezaložil mi máj.
Mala ja mala ja prekrasnoho mája,
založil mi frajir z druhoho valala.

Stavanie mája história

História stavania mája siaha až do roku 1255 do nemeckého mesta Aachen, kde sa máje stavali pred príbytkami bohatých mešťanov, na znak vážneho záujmu o švárne dievča.

Zvyk stavania májov sa okolo 15. storočia rozšíril do celej strednej Európe.

Čo sa týka histórie a stavania májov u nás, tak v oblasti západného Slovenska sa máje stavali na začiatku mesiaca, hlavne v noci na prvého mája. Na Zemplíne či na juhu stredného Slovenska sa stavali na Turíce.

Stavanie mája na Slovensku sa naprieč regiónmi líšilo aj zdobením a druhom stromu. V Štrbe sa stavali väčšinou červené smreky alebo osiky, v Podbieli borovice. Všade však bola májová tradícia spojená s bujarou oslavou, takzvaným majálesom.

Majáles sa dnes nazývajú aj niektoré slávnosti a podujatia, ktoré môžete tento rok navštíviť a nájdete v kalendári festivalov.

Stavanie mája Slovensko

Na Slovensku je stavanie mája dlhoročnou tradíciou, ktorá sa v niektorých mestách a obciach zachovala až do dnes. Príkladom je prvý máj postavený ústredne pre celú obec alebo mesto.

Táto tradícia je väčšinou spevádzaná kultúrnym programom, piesňami a príhovorom starostu na 1. mája.

Stavanie mája 2024 môžete na Slovensku vidieť napríklad v týchto mestách:

  • Bratislava
  • Trenčín
  • Topoľčany
  • Partizánske
  • Košice a ďalšie

Stavanie mája Bratislava

Stavanie mája v Bratislave je rozdelené do mestských častí. To znamená, že stavanie májov v hlavnom meste môžete vidieť napríklad v Ružinove, Vajnoroch alebo Devínskej Novej Vsi.

Ak chcete toto podujatie navštíviť a zaspomínať si na staré tradície, tak Stavanie mája 2024 Devínska Nová Ves sa bude konať 30. apríla od 16:00h na Istrijskej ulici.

Okrem stavania mája sa môžete tešiť aj na sprievodný hudobný program a dobrú atmosféru.

Zdroje: wikipedia.org, devinskanovaves.sk, youtube.com

Témata:
Kalendár

Najnovšie články