Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Ľudové piesne – najznámejšie, slovenské, detské, staré, humorné, na stiahnutie zdarma

Autor: Denisa

Slovenské ľudové piesne sa odovzdávajú z generácie na generáciu a sprevádzajú nás pri rôznych životných, bežných aj spoločenských udalostiach. Pozrite sa, ktoré sú najhranejšie ľudové pesničky a kde si ich môžete zadarmo stiahnuť spolu s notami.

Ľudové piesne

Ľudové pesničky sú bohatstvom každého národa a vznikali od začiatku ľudstva. Spievali sa pri slávnostiach ako stavanie mája alebo pri práci.

V článku sa dozviete, ako sa delia a ktoré sú najobľúbenejšie detské a slovenské ľudové pesničky.

V článku nájdete

Pesničky ľudové

Ľudová hudba je hudobný žáner širokých más obyvateľstva, často neznámych autorov, tradične zachovávaný ústnym podaním. Vyjadrujú city, myšlienky a nálady.

Ľudové pesničky vznikli prirodzene, to znamená, že si ich spievali pri práci, pri dieťatku keď ho chceli uspať, a pri ďalších činnostiach. Dedili sa z generácie na generáciu.

Existujú štyri hlavné kategórie ľudových piesní, ktoré sa delia svojim obsahom na:

 • Obradové: rodinné (viažu sa k rôznym sviatkom) a kalendárne (letný a zimný slnovrat, vianočné koledy, príchod jari),
 • Pracovné: trávnice, pastierske, valašské a banícke,
 • Piesne s námetmi z denného života: uspávanky, ľúbostné piesne a žartovné piesne,
 • Piesne so sociálnymi námetmi: poddanské, zbojnícke, regrútske, vojenské a protiturecké.

Ľudovky texty

Texty ľudových piesní sú viazané rýmom, rytmom, veršami a strofami, rovnako ako ich melódia.

Najznámejším zberateľom ľudových piesní bol Ján Kollár, ktorý v roku 1834 vydal slovenské ľudové piesne v diele s názvom Národné spievanky.

Nesiem vám noviny text

Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
Čujte ich pilne, sú neomylné, pozor dajte!

Syna nám zrodila čistá Panna,
do jasieľ vložila Krista Pána,
k sebe vinula aj zavinula Krista Pána.

Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.

Najznámejšie ľudové piesne

Hudobný folklór má v tradičnej kultúre mimoriadny význam a jeho prostriedky sú podstatou alebo súčasťou mnohých poetických, dramatických, či pohybových foriem, ktoré môžete vidieť aj na folklórnom festivale Východná.

Najznámejšie ľudové piesne texty sa hrajú na svadbách, rôznych oslavách ako sú narodeniny či meniny, kultúrnych či spoločenských udalostiach.

Najznámejšie ľudové piesne

 • Na Kráľovej holi
 • Taký sa mi fräjar páši
 • Tá myjavská veža
 • Piesne z Abova
 • Javorom, javorom
 • Majerky, majerky
 • Šviť mišačku
 • Muchovci
 • Omilienci
 • Čardáš z Bidoviec

Slovenské ľudové piesne

Slovenské ľudové pesničky sú pekné, textovo bohaté a melodicky rozmanité.

Spievajú sa pri rôznych príležitostiach a každá časť Slovenska má svoje osobité ľudové piesne, ako sú napríklad ľudovky z východu, moravské či detvianske ľudové pesničky. Napríklad rusínske piesne sú ľudovky podkarpatských Rusínov, ktorí žili v podhorí Karpát.

Ľudové piesne východniarske

Východniarske a rusnácke ľudovky pochádzajú z východnej časti Slovenska a sú typické svojim dialektom a nárečím, ktoré sa objavuje aj v samotných textoch.

Nájdete tu desiatky nádherných piesní a stovky skvelých interpretov, ako sú výborné folklórne súbory z Košíc, Vranova nad Topľou, Prešova, Popradu a ďalších miest východného Slovenska.

Najkrajšie ľudové piesne z východu

 • A od Prešova
 • Oj išľa ja hori hrunom
 • Teče voda kalamutna
 • Červena Ruža
 • A ja taká čárna
 • A mala ja premiloho frajira

Staré ľudové piesne

Na Slovensku sa ľudové piesne spievajú už stovky rokov.

Dôkazom je doposiaľ najväčšia a najvýznamnejšia zbierka slovenských ľudových piesní Slovenské spevy, ktorá bola vydaná v roku 1880.

Staré ľudové piesne výber

 • A dze idzeš Helenko
 • Ej, hora, hora, hora zelená
 • Ach bože môj slobodienka moja
 • A ja taka dzivočka
 • Detvianski žandári

Jednou zo starých ľudových piesní je aj Kopala studienku. Jej melódiu Janko Matúška roku 1844 odporučil pre svoj hymnický text Nad Tatrou sa blýska, s ktorým sa neskôr stala oficiálnou hymnou Slovenska.

Kopala studienku

Kopala studienku, pozerala do nej,
či je tak hlboká, ako je široká,
ej, skočila by do nej.

A na tej studienke napájala páva.
Povedzže mi, milá, holubienka sivá,
ej, kohože si panna?

A ja ti nepoviem, lebo sama neviem.
Prídi na večer k nám, mamky sa opýtam,
ej, potom ti ja poviem.

Moderné ľudové piesne

Ľudové pesničky moderné sú staré ľudovky, ktoré získali moderné prevedenie.

To znamená, že čoraz viac moderných hudobných skupín sa zameriava na ľudové prvky vo svojej tvorbe, čím posúvajú tieto krásne tóny dávnej slovenskej tradície aj k mladej generácii.

Detské ľudové pesničky

Slovenské ľudové pesničky pre deti sú podobne ako detské vianočné koledy veľmi obľúbené a spievajú ich napríklad na rôznych detských besedách či koncoročných vystúpeniach.

Rovnako sa ich deti učia spievať na hudobnej výchove v škole alebo v škôlke.

Najznámejšie detské ľudové pesničky

 • Kohútik jarabý
 • Čížiček, čížiček
 • Kukulienka, kde si bola
 • Pokapala na salaši slanina
 • Tancuj, tancuj,
 • Nesiem vám noviny
 • Nesiem vám noviny, počúvajte!
 • Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
 • Ku nemu anjeli letia z neba,
 • pastieri veselí ho velebia.
 • Privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.
 • Červené jabĺčko
 • Na nábreží koník beží
 • Sedemdesiat sukien mala
 • Zlatá brána otvorená
 • Anička dušička
 • Čerešničky, čerešne
 • Jedna druhej riekla

Rovnako obľúbené sú aj detské folklórne uspávanky, ktoré takisto nájdete na SĽUK CD detské ľudové pesničky spolu s ďalšími najkrajšími slovenskými ľudovými piesňami.

Ľudové piesne k narodeninám

Ak chcete dať zahrať vašim najbližším chytľavú pieseň k narodeninám, medzi ľudovými pesničkami nájdete aj známe narodeninové piesne, ktorými spravíte radosť vašej mame, otcovi, súrodencom alebo kamarátom.

Niektoré ľudové piesne k narodeninám majú autora, takže v tomto prípade nejde o klasické ľudové piesne, ale skôr o piesne s ľudovou melódiou.

Skvelým príkladom sú ľudové pesničky pre jubilantov k 50-ke alebo 70-tke.

Narodeninové ľudovky s autorom

 • Päťdesiatka (Senzus)
 • Pieseň k narodeninám (Akropola)
 • Sedemdesiatka (ľudová)

Ľudové piesne k narodeninám nezabudnite doplniť krásnym narodeninovým blahoželaním a originálnym darčekom.

Sedemdesiatka

Krásna chvíľa jubilejná, pri nej si dnes zaspomína,
každý, kto má sedemdesiat, s kyticou ruží bude dnes stáť.

Všetci blízkí vinšujú ti, krásne chvíle v tvojom žití,
od Boha tiež zdravia veľa, ži nám dlho vedľa seba.

Sedemdesiat, vek je krásny, prežil som v ňom veľa lásky,
vďaka Bohu, že dal mi sily, že tu stojím v tejto chvíli.

Spomínam si na čas mládi, kde sú všetci kamaráti,
každý v sebe má osud vrytý, čas ten nikto nenavráti.


Sedemdesiat rokov už mám, na všeličo sa pamätám,
boli chvíle žitia krásy, s pánom Bohom zlaté časy.

Humorné ľudové piesne

Vtipné ľudové piesne boli v minulosti nielen plné humoru, ale aj erotického obsahu, ktoré zažili v minulosti hradbu mlčania aj súdne zákazy.

Humorné a erotické ľudové piesne približovali vtedajšie zvyky, bežný život aj vtipné historky.

Vtipné a erotické ľudové piesne

 • Mariša
 • A ja taka dzivočka
 • Mal som frajerečku
 • Krčmárik maličký
 • Keď som išiel išiel 

Ľudové piesne o mame

Májový Deň matiek je za rohom a preto prekvapte vašu mamičku krásnou ľudovou piesňou o mame, ktorá je symbolom úcty, lásky a podpory.

Často si spomínam mama

Často si spomínam na chvíle pri tebe s láskou,
nemôžem zabudnúť na teba, tvár tvoju s vráskou.
Veď chvíle tie pekné, skončili už, dávno zmizli,
však vo mne zostala tá chvíľa pri tebe navždy.

Chodíme vo dne, chodíme v noci svetom,
a domov cestu nájsť nemôžeme.
Zbierame s láskou, zbierame piesne z kvetov,
až jedného dňa zrána zastaneme.

Vrátim sa, vrátim domov k tebe mama,
veď svet je zlý a ja strácam sa v ňom,
pri tebe, mama, snáď veríš, chcem žiť a nikdy neodísť,
nechcem už poznať viac života bôľ.
O, mama moja, zabudni, že som nechcela doma byť,
sľubujem už ti viac neodídem.

Nemám čas na radosť, skončila sa mladosť moja
nádej do života vo mne ešte neumrela.
Chcela by som ešte spoznať, čo je náruč tvoja.
Povedať ti, mama, odpusť mi ty, láska moja.

Ľudové piesne noty a akordy

Aj ľudové pesničky majú svoje noty a akordy, ktoré určujú, ako má melódia znieť na hudobnom nástroji.

Nota je základná jednotka dĺžky trvania tónu. Označuje sa prázdnym oválom („hlavička noty“). Všetky noty okrem celej majú okrem „hlavičky“ aj tzv. „nožičky“ a sú zaznačené v tzv. notovej osnove.

Notová osnova je systém zložený z 5 hlavných čiar a 4 medzier určený na zápis nôt.

Ľudové piesne noty
Zdroj: unsplash.com

Akord je súzvuk najmenej troch tónov rôznej výšky, ktoré sú navzájom prepojené. V hudobnej teórii sa tento „vzťah“ nazýva interval. S akordom sa môžete stretnúť najmä pri hre na gitaru.

Ľudové piesne noty nájdete v rôznych spevníkoch alebo online na stránke raj-not.sk.

Akordy zasa môžete pozrieť na webe pisnicky-akordy.cz.

Ľudové pesničky na stiahnutie zadarmo

Ľudové piesne si môžete zadarmo stiahnuť aj do vášho počítača alebo tabletu pre prípad, že si ich budete chcieť pustiť na mieste, kde nie je internetové pripojenie. Skvelou voľbou je v tomto prípade stiahnuť si ľudové piesne zadarmo aj s videoklipom na youtube.com.

Ak neviete, ako na to, pozrite si podrobný návod na sťahovanie videí z YouTube.

Rovnako ľudové pesničky mp3 na stiahnutie nájdete aj na cloudovom úložisku FastShare.

Ľudové pesničky Kandráčovci

Medzi najznámejšie ľudové piesne modernej doby patria ľudovky prespievané skupinou Kandráčovci.

Kandráčovci, pôvodným názvom Ľudová hudba Ondreja Kandráča, je východoslovenská hudobná skupina, ktorú v roku 2004 založil primáš Ondrej Kandráč, ktorý pochádza z Krásnej Lúky. Hrajú predovšetkým ľudové piesne, ale v menšej miere aj vlastnú tvorbu. 

Najznámejšie piesne Kandráčovci

 • Na Kostolej Veži
 • Šialený východ
 • Postav dom, zasaď strom
 • Dva Duby
 • Heja, hej!

Zdroje: wikipedia.org, raj-not.sk, youtube.com, pixabay.com

Témata:
Zábava

Najnovšie články