EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – dátum, história, zvyky a obchody

Aktualizované:

Autor: Marcela

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie dátum

Počas septembra sa oslavuje viacero štátnych sviatkov. Jeden z nich je Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Pozrite sa na historický pôvod tohto významného dňa a tiež to, ktoré obchody sú počas tohto sviatku otvorené.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrí medzi cirkevné sviatky, ktoré nájdete aj v kalendári štátnych sviatkov. To znamená, že tento deň sa na Slovensku zaraďuje medzi dni pracovného pokoja.

Táto spomienka na Sedembolestnú Pannu Máriu je sviatok venovaný pamiatke sedembolestí Panny Márie, matky Ježiša Krista. Tieto sedembolesti predstavujú sedem významných udalostí v živote Márie, počnúc od jej narodenia až po smrť jej syna na kríži.

V článku nájdete

Kedy je Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa oslavuje počas septembra, podobne ako Deň Ústavy Slovenskej republiky.

To znamená, že počas septembra na vás čakajú dva štátne sviatky, a teda dva dni voľna naviac. Okrem toho je september typický aj pre prvý jesenný deň.

Sedembolestná Panna Mária sviatok dátum

Dátum, ktorý je každoročne určený sviatku Sedembolestnej Panny Márie, je stanovený na 15. septembra.

Na počesť tohto dňa bývajú špeciálne sväté omše, ktoré si môžete pozrieť na TV Lux alebo si je možné zájsť osobne na svätú omšu do kostola či do Kalvárie v Banskej Štiavnici.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie história

História sviatku Sedembolestnej Panny Márie siaha až do stredoveku. Sedembolestná Panna Mária mala zvláštnu úlohu vo viere a modlitbách veriacich, pretože jej utrpenie a obetovanie sa stalo symbolom materskej lásky a hlbokého spojenia s Kristom.

Ako liturgický sviatok je tento deň zaznamenaný až od 15. storočia. Postupne sa tento sviatok začal šíriť a uznávať v rôznych častiach kresťanského sveta.

V roku 1482 ho pápež Sixtus IV. potvrdil pre františkánsky rád, ktorý bol veľmi oddaný k tejto zbožnosti. Neskôr, v roku 1727, pápež Benedikt XIII. rozšíril tento sviatok na celú katolícku cirkev a stanovil jeho dátum na 15. september.

Dnes je tento sviatok stále uctievaný katolíkmi a inými kresťanskými skupinami ako čas na premýšľanie o Máriinom utrpení.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie zvyky

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je sprevádzaný rôznymi zvykmi a tradíciami v rôznych častiach sveta, najmä medzi katolíkmi.

Medzi najčastejšie zvyky patrí návšteva kostola a pútnických miest, ktorým je napríklad aj Medžugorie alebo Lurdy. Počas tohto dňa kňazi slúžia špeciálne sväté omše.

Rovnako sa k tomuto dňu viažu rôzne špecifické modlitby a ruženec. V niektorých častiach Slovenska, ako je napríklad Svätý Jur, sa 15.9. zapaľujú lampióny a sviečky, čím vytvárajú zvláštnu atmosféru pútí a osláv.

Kvetiny sú často spojené s úctou k Márii, a preto je bežné, že pri návšteve kostola veriaci darujú soche Panny Márie kvety a to najmä ruže, ako symbolický prejav úcty.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie zvyky
Zdroj: unsplash.com

Sviatok sedembolestnej Panny Márie modlitby

K sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa viažu rôzne modlitby a špeciálny ruženec ako prejav úcty a obdiv k utrpeniu, ktorý Mária musela prežiť.

Odprosenie Sedembolestnej Matky

Sedembolestná drahá Matka, prosíme ťa, odpusť, že sme ti zapríčinili toľko bolestí. Vieme a priznávame sa, že si nezaslúžime ani tvoj láskavý pohľad, lebo my sme zapríčinili umučenie tvojho Syna Ježiša Krista.

Ale ty si Matkou milosrdenstva, daj nám ho pocítiť a my ti zas sľubujeme, že v budúcnosti budeme vernejší tvojmu Synovi; odprosujeme ťa za premnohé bolesti, ktorými sme trápili tvoje materinské srdce.

Meč bolesti, ktorý prerazil tvoje materinské srdce, nech poraní aj naše a nech nás naplní duchom pokánia, aby sme žili a zomreli v Božej láske a stali sa účastnými tej slávy, ktorú nám tvoj Syn zaslúžil svojou predrahou krvou. Amen.

Kto bola Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska

Sedembolestná Panna Mária alebo inak nazývaná aj Bolestná Panna Mária je špeciálne pomenovanie pre Pannu Máriu, ktoré sa vzťahuje na jej bolesti.

V rímskokatolíckej cirkvi je Sedembolestná Panna Mária zároveň patrónkou Slovenska.

Sedembolestná Panna Mária predstavuje Máriu trpiacu sedem bolestí vo svojom živote, súvisiacich s Ježišovým životom a utrpením. Táto úcta je spojená so zvláštnym duchovným významom pre Slovákov a v minulosti sa stala symbolom národnej identity a duchovnej súdržnosti.

V 18. storočí bola Sedembolestná Panna Mária formálne vyhlásená za hlavnú patrónku Slovenska a odvtedy získala veľký význam v náboženskom živote a kultúre krajiny.

Kedy zomrela Panna Mária

Podľa kresťanskej tradície, ktorá nie je presne určená v Biblii, Panna Mária zomrela prirodzenou smrťou a bola následne vzatá do neba. Táto udalosť sa nazýva Nanebovzatie Panny Márie.

Vo viere v Nanebovzatie a Uspenie Panny Márie učí, že Mária po skončení svojho pozemského života nezostala podrobená smrti, ale že bola vzatá do neba, dušou i telom.

Tento sviatok sa oslavuje katolíkmi ako „Nanebovzatie Panny Márie“ 15. augusta, kde sa oslavuje presun Márie do Božieho kráľovstva.

Presné udalosti týkajúce sa smrti a vzatie Panny Márie do neba nie sú v Biblii podrobne popísané, a preto sa jedná o teologickú víziu.

Sedem bolestí Panny Márie

Sedem bolestí Panny Márie je sedem významných bolestí alebo utrpení, ktoré prežila Mária, matka Ježiša Krista, v priebehu svojho života.

Tieto bolesti sú dôležitým teologickým a duchovným konceptom v katolíckej tradícii. Toto sú bolesti, ktoré Mária musela prežiť:

  • keď počula Simeonovo proroctvo o meči, ktorý aj jej prebodne srdce
  • keď utekala do Egypta, keď Herodes vraždil neviniatka
  • keď hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme
  • keď Ježiša zajali a odsúdili
  • keď Ježiš zomieral na kríži
  • keď Ježiša zložili z kríža
  • keď Ježišovo telo kládli do hrobu

Niektoré zdroje rozdeľujú bolesti, ktoré znášala s Kristom v dňoch jeho najväčšieho utrpenia a na bolesti z Kristovho detstva.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie obchody

Je viac ako pravdepodobné, že otvorené obchody 15.9. na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie nenájdete.

Potravinové reťazce a aj všetky väčšie prevádzky majú zo zákona nariadené, aby zatvorili svoje brány.

Nájdete však otvorené prevádzky malých súkromníkov, čerpacie stanice ako Orlen pumpa, letiskové obchody a rôzne reštaurácie a pohostinstvá.

Panna Mária životopis

Panna Mária, tiež známa ako Mária z Nazaretu, je matkou Ježiša Krista. Narodila sa pravdepodobne okolo roku 20 pred Kr. v Nazarete v Galilei. Podľa Biblie bola zasnúbená s Jozefom, tesárom z rodu Dávidovho. Anjel Gabriel jej zvestoval, že počne a porodí Syna Božieho. Mária súhlasila a stala sa Matkou Božou.

Po narodení Ježiša žila v Nazarete, sprevádzala ho počas jeho verejného pôsobenia a bola prítomná pri jeho ukrižovaní. Po Ježišovom nanebovstúpení bola podľa tradície vzatá do neba. Panna Mária je uctievaná v kresťanstve ako príklad čistoty, poslušnosti a pokory.

Zdroje: doverujem-a-verim.blogspot.com, janovalehota.fara.sk, m.tkkbs.sk

Najnovšie články