LOH 2024 Všetky info tu!

Traja králi 2024 – dátum, príbeh, vinše, zvyky vo svete i na Slovensku

Aktualizované:

Autor: Lenka

traja králi

Sviatok Traja králi sa už celé stáročia oslavuje začiatkom januára. Mnohí si tento sviatok spájajú s koncom vianočného obdobia. Prečítajte si o príbehu, ktorý sa s Tromi kráľmi spája a o zvykoch na Slovensku i vo svete.

Traja králi 2024

Traja králi sa spájajú so známym príbehom v kresťanskej liturgii. Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša Krista a prešli dlhú cestu, aby sa mu poklonili a vzdali hold.

Sviatkom Troch kráľov sa oficiálne končia Vianoce, takže kto neodložil stromček, má na to posledný deň. V pravoslávnej cirkvi zase majú Štedrý deň presne na Troch kráľov.

V článku nájdete

Kedy sú traja králi

V rímskokatolíckej cirkvi sa sviatok Troch kráľov oslavuje 6. januára v rámci sviatku Zjavenia Pána či Epifiány, pretože práve v tento deň sa Ježiš Kristus zjavuje ľuďom ako ich kráľ. Zároveň sa radí aj medzi prikázané sviatky.

Niektorí ľudia v tento deň oslavujú najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Táto tradícia patrí veriacim pravoslávnej cirkvi, ktorí sa riadia starším, juliánskym kalendárom. 

Štedrý deň im tak pripadá na 6. januára. Počas nasledujúceho dňa si pripomínajú narodenie Spasiteľa a 8. január je sviatkom Zboru presvätej Bohorodičky. Posledný sviatočný deň, 9. január, patrí spomienke na prvomučeníka Štefana.

3 králi
Zdroj: unsplash.com

Traja králi sviatok

Sviatok Troch kráľov sa spája s biblickým príbehom mudrcov, ktorí vzdali hold novonarodenému Ježišovi a uctili si ho a zároveň ho na Slovensku v kalendári sviatkov nájdete ako štátny sviatok a zároveň deň pracovného pokoja.

Tento sviatok nám pripomína výnimočnú udalosť, keď mudrci uznali Ježiša Krista ako Božieho Syna a Spasiteľa pre všetky národy. Navyše na Troch kráľov sa v roku 2024 začínajú aj Fašiangy.

V januári sa každoročne slávi aj Svetový Braillov deň.

Traja králi príbeh

Príbeh Troch kráľov je spojený s biblickým príbehom narodenia Ježiša Krista. Tento príbeh sa nachádza v Biblii v evanjeliu podľa Matúša 2:1-12. Nazývali sa Gašpar, Melichar a Baltazár. Zobrazujú sa ako traja muži – jeden starý, druhý mladý a tretí muž v strednom veku.

Známy príbeh hovorí o tom, že traja múdri králi z Východu boli vzdelaní ľudia, ktorí študovali hviezdy a prorocké texty. Keď zbadali nezvyčajnú hviezdu na nebi, považovali to za znamenie príchodu významnej udalosti.

Kráľ Heródes, ktorý sa po narodení Ježiša obával o svoje postavenie, ich poslal do Betlehéma s tým, aby mu potom prišli povedať, kde sa Ježiš nachádza.

Traja králi putovali za hviezdou, ktorej zjavenie považovali za narodenie nového židovského kráľa. Hviezda ich napokon priviedla do Betlehema, kde sa Jezuliatku poklonili a venovali mu tri dary.

Traja králi dary

Traja králi Ježiša našli podľa hviezdy a odovzdali mu dary. Traja králi, čo priniesli bolo zlato, kadidlo a myrhu.

Tieto dary mali významný symbolický význam:

  • zlato reprezentovalo kráľovstvo
  • kadidlo duchovný svet
  • myrha smrť a obetovanie.
Sviatok Traja králi
Zdroj: unsplash.com

Traja králi vinše

Traja králi v minulosti aj dnes chodili po domoch a vinšovali. Prečítajte si blahoželania traja králi vinše:

“My traja králi ideme k vám, šťastie, zdravie, vinšujeme vám.
Zdravia, šťastia, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka.
Zďaleka je cesta naša, do Betléma myseľ naša.“

My traja králi ideme k vám,
šťastia, zdravia, vinšujeme vám,
šťastia, zdravia dlhé letá,
my sme k vám prišli zďaleka.
Zďaleka je cesta naša,
od Betlema od Ježiška,
kde sme mu dary dali.
Zbohom v rodine ostávajte
A dobre sa vy mávajte.
Nech vás Boh požehná
a dá vám spasenia.

Prišli tri krále od východu,
klaňali sa tomuto rodu.
Aj my sme sa vám prišli klaňati,
s trýma králi obdarovati.
Jozefe, Jozefe, vravím ja tebe,
nenahávaj Máriu sebe.
Mária panna s dieťatkom sama
S trýma králi obdarovaná.

Traja králi zvyky

Zvyky na Troch kráľov sú iné ako vianočné tradície a zvyky. Na Troch kráľov sa pri svätých omšiach požehnávala voda, soľ a krieda. Je to starý zvyk, ktorý pretrváva aj dnes.

Počas tohto sviatku sa posväcujú domy, kde nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-24 (Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom).

Jedným z najznámejších zvykov je aj obchôdzka chlapcov, ktorí sú oblečení v dlhých bielych košeliach s korunkami na hlave, ktorí predvádzajú trojkráľovú hru. Tá opisuje návštevu Troch kráľov pri narodenom Ježišovi Kristovi.

Traja králi vo svete

Oslava Troch kráľov sa líši v závislosti od kultúry a regiónu. V niektorých krajinách je to veľký sviatok s bohatými tradíciami, zatiaľ čo v iných sa slávi menej významne.

Španielsko

V Španielsku sú Traja králi veľmi obľúbeným sviatkom. V noci z 5. na 6. januára prichádzajú „Los Reyes Magos“ (Trojica kráľov) a prinášajú darčeky deťom.

V niektorých mestách sa konajú veľkolepé sprievody, na ktorých účinkujú ľudia oblečení ako králi.

Mexiko

V Mexiku sa oslava nazýva „Día de los Reyes“ (Deň kráľov).

Ľudia sa zvyknú zúčastniť kostýmových párty a pečú špeciálne koláče s malými plastovými figurkami Ježiša, nazývané „Rosca de Reyes.“

Portugalsko

V Portugalsku sa na Troch kráľov pripravujú špeciálne sladkosti a oslavuje sa v kostoloch. Ľudia sa modlia a vzdávajú hold trojici kráľov.

Traja králi pieseň

Traja králi pieseň reprezentuje príbeh o troch kráľoch a najznámejšiou piesňou o Ttroch kráľoch je My traja králi ideme k vám.

My traja králi ideme k vám text viete nájsť na rôznych stránkach, ako youtube alebo videohal.com

Traja králi text Peter Lipa & Malý Princ & Metropolis

Znamenia na oblohe nevieme prečítať.
Búrky, sneh, síra, oheň, ktože ich predvída?
Ešteže traja králi vedia, kam majú ísť,
svet nie je až tak malý, že sa v ňom nestratíš.

R.: Traja králi našli dieťa – Spasiteľa nášho sveta.
Kto dnes, ale spasí nás?
Traja králi blúdia svetom celú zimu, celé leto,
poďme s nimi lásku nájsť.

Vianoce predo dvermi, starý rok za nami,
je to fajn, láska, ver mi, nie sme si neznámi.
Pretože traja králi vedia, kam treba ísť,
svet je tak strašne malý, že sa v ňom nestratíš.

Traja králi film

Film Traja králi nesuví s týmto sviatkom.

Tento film je o malej skupine amerických vojakov, ktorí bojovali vo vojne. Rozhodli sa ostať o niečo dlhšie, ako to býva obvykle a majú k tomu dôvod – chceli ukradnúť veľký náklad zlata.

V prípade, že hľadáte informácie spracované do filmu alebo rozprávky o tomto sviatku, existuje Traja králi rozprávka, ktorú si môžete pozrieť na youtube, kde je príbeh traja králi pre deti vysvetlený.

Traja králi obrázok

Traja králi obrázky si môžete nájsť v prípade, ak vás zaujíma ich ilustračné vyobrazenie. Nikto v skutočnosti nevie, ako presne Traja králi vyzerali.

Zobrazenie si môžete pozrieť na rôznych katolíckych portáloch alebo inšpiráciu vyobrazenia týchto svätých bytostí môžete nájsť aj na stránke Pinterest.

Zdroje: supermusic.cz, wikipedia.org

Témata:
Kalendár

Najnovšie články