Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Ako voliť v Eurovoľbách – volebný manuál, ako voliť vo voľbách do Europarlamentu

Aktualizované:

Autor: Lenka

Ako voliť v Eurovoľbách

Voľby do Europarlamentu majú svoje pravidlá, ktoré musia voliči dodržiavať. Zistite, ako voliť v Eurovoľbách tak, aby bol váš hlas platný.

Ako voliť v Eurovoľbách

Volebný manuál – ako voliť v Eurovoľbách je zhrnutím všetkých dôležitých informácií, ktoré sa týkajú volieb do Europarlamentu.

Táto úžasná pomôcka vám bude nápomocná pri zorientovaní sa v celom procese volieb, či už idete voliť prvýkrát alebo nie. Prečítajte si o tom, kto sa môže zúčastniť volieb, ako postupovať pri voľbách a ako voliť mimo domova.

V článku nájdete

Koľko poslancov si volíme do europarlamentu

Na Slovensku si v roku 2024 budeme voliť 15 poslancov EP, teda o jedného viac ako tomu bolo vo voľbách v roku 2019.

Konkrétny počet poslancov, ktorých si občania členských štátov volia, závisí od počtu obyvateľov danej krajiny. Najmenej ich môže byť 6 a najviac 96. Všetky členské štáty si dokopy zvolia 720 europoslancov.

Ako voliť v Eurovoľbách postup
Zdroj: unsplash.com

Ako voliť v Eurovoľbách

Na Slovensku si volíme poslancov do Európskeho parlamentu preferenčným hlasovaním, kedy občania uvedú svoje preferencie na volebných lístkoch.

Rozdiel medzi Eurovoľbami a prezidentskými voľbami je v tom, že voliči dostanú nie 1 hlasovací lístok, ale hneď niekoľko hlasovacích lístkov politických strán. Kandiduje 23 politických strán a jedna koalícia.

Každý si môže vybrať lístok jednej národnej strany, na ktorom zakrúžkuje maximálne 2 kandidátov alebo ho môže odovzdať prázdny, vďaka čomu odovzdá hlas strane.

Ako voliť v Eurovoľbách – postup

Postup je podobný ako pri volebnom manuále v prezidentských voľbách až na to, že obdržíte viacero hlasovacích lístkov.

  1. Po príchode do volebnej miestnosti musí volič preukázať volebnej komisií svoju totožnosť – ukážete občiansky preukaz. V prípade, že volíte v inom volebnom okrsku, ako v tom, kde ste boli zapísaní, musíte ukázať aj hlasovací preukaz.
  2. Volič si hlasovacie lístky zoberie za stenu, kde si vyberie jeden lístok a buď ho neupravený vloží do obálky alebo za stenou zakrúžkuje dvoch kandidátov, čím odovzdá dva preferenčné hlasy. Oboch kandidátov ale môže zakrúžkovať len na jednom hárku. 
  3. Následne upravený volebný lístok stačí vložiť do obálky a do volebnej urny.
  4. Nepoužité lístky sa potom odložia do inej urny, aby sa nevynášali von. 
  5. Hotovo a máte odvolené!

Kto môže voliť

Na Slovensku môžu, podobne ako vo všetkých iných voľbách, voliť osoby staršie ako 18 rokov. Zároveň musia byť občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku.

No ak sa jedná o občana SR s trvalým pobytom v inom členskom štáte EÚ – ten môže voliť iba tam a tých poslancov, ktorí kandidujú za krajinu, v ktorej žije. To znamená, že ak má trvalý pobyt v Česku, môže v ČR voliť českých poslancov.

Kde sa môže voliť

Volí sa vo volebnej miestnosti podľa adresy trvalého bydliska. Ak sa na tomto mieste počas volieb nebudete nachádzať, môžete požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. Vďaka tomu budete môcť voliť v akomkoľvek volebnom okrsku na Slovensku.

Hlasovací preukaz obec vydá najskôr 45 dní pred konaním volieb, teda od 24.4.2024. Osobne oň môžete požiadať do 7.6.2024, listinne do 20.5.2024 a elektronicky (sken žiadosti alebo textom v e-maili) do 20.5.2024.

Ako voliť v Eurovoľbách- dokumenty

Pri voľbách do Európskeho parlamentu je dôležité sa preukázať. Budete potrebovať občiansky preukaz alebo pobytový preukaz občana EÚ.

V prípade, že ide o občana SR bez trvalého pobytu na Slovensku či iného členského štátu EÚ, predkladá cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Ako voliť v Eurovoľbách – zdravotne hendikepovaní

Osoba so zdravotným znevýhodnením, ktorá nevie čítať a písať, môže mať so sebou osobu, ktorá jej pomôže.

A v prípade, ak nie je možné dostaviť sa do volebnej miestnosti (napr. pre zdravotné znevýhodnenie), možno požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, kedy k voličovi prídu zástupcovia volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou.

Ako voliť v Eurovoľbách zo zahraničia

Vo voľbách do europarlamentu sa na rozdiel od parlamentných volieb nedá voliť poštou zo zahraničia. 

Kedy sa budú konať eurovoľby v roku 2024

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať vo všetkých 28 členských štátoch – od 6. do 9. júna. 

Na Slovensku sa uskutočnia 8. júna 2024.

Zdroje: elections.europa.eu, wikipedia.org

Témata:
Politika Voľby

Najnovšie články