Ruža pre nevestu 2 Sledujte bez reklám!

Ako voliť – volebný manuál, ako voliť v prezidentských voľbách 2024

Aktualizované:

Autor: Lenka

ako voliť v prezidentských voľbách

Pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky platia určité pravidlá, ktoré musia voliči akceptovať. Zistite, ako voliť voliť v prezidentských voľbách tak, aby bol váš hlas platný.

Ako voliť prezidenta

Náš volebný manuál – ako voliť prezidenta je zhrnutím všetkých dôležitých informácií, ktoré sa týkajú prezidentských volieb 2024.

Táto skvelá pomôcka vám pomôže zorientovať sa v celom procese volieb, či už idete voliť prvýkrát alebo nie. Prečítajte si o tom, kto sa môže zúčastniť volieb, ako postupovať pri voľbách a ako voliť mimo domova.

V článku nájdete

Ako voliť prezidenta
Zdroj: unsplash.com

Volebný manuál – podmienky účasti

Voľby prezidenta na Slovensku prebieha priamou voľbou – teda prezident je volený hlasmi občanov.

Voliť môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý má 18 rokov, avšak plnoletosť musí dovŕšiť najneskôr v deň volieb.

Na prezidentské voľby môžete ísť aj mimo trvalé bydlisko, ale musíte si vybaviť hlasovací lístok. Voľby zo zahraničia pri prezidentských voľbách nie sú možné.

Volebný manuál – ako voliť v prezidentských voľbách

Volič sa môže zúčastniť volieb na adrese, ktorá mu prislúcha na základe jeho trvalého bydliska na adrese jeho trvalého pobytu, v dátume 23.3.2024 a 6.4.2024 od 7:00 do 22:00.

Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz. A ak sa volieb zúčastníte v mieste inom, ako je vaše trvalé bydlisko, zoberte si so sebou aj hlasovací preukaz, o ktorý je nutné požadať dopredu.

Preukážte totožnosť

Po príchode do volebnej miestnosti musí volič preukázať volebnej komisií svoju totožnosť – ukážete občiansky preukaz. V prípade, že volíte v inom volebnom okrsku, ako v tom, kde ste boli zapísaní, musíte ukázať aj hlasovací preukaz.

Totožnosť je možné preukázať aj slovenským cestovným pasom spolu s čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine. 

Zoberte si hlasovacie lístky

Keď ste v zozname alebo ste odovzdali hlasovací preukaz, komisia vám dá hlasovacie lístky spolu s prázdnou obálkou, ktorá je opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Podpisom potvrdíte prevzatie hlasovacích lístkov a zoberiete si všetky potrebné dokumenty.

Vyplňte hlasovací lístok

Pre vyplnenie hlasovacieho lístka je potrebné ísť do osobitného priestoru na hlasovanie, ktoré určí volebná komisia.

Na hlasovacom lístku zakrúžkujte poradové číslo len jedného kandidáta. Prezidentskí kandidáti sú uvedení v abecednom poradí.

Okrem krúžkovania na hlasovací lístok nič nepíšte, nekreslite ani ho nepodpisujte, stal by sa neplatným. Tak isto, aj keby ste zakrúžkovali viac ako len jedného kandidáta, lístok bude rovnako neplatný.

Odovzdajte hlas

Ak ste sa rozhodli a máte riadne vyplnený hlasovací lístok, vložte ho do obálky, ktorú ste obdržali od komisie. Poriadne ju uzatvorte a vhoďte do volebnej urny.

Ak by sa stalo, že by ste hlasovací lístok neodovzdali, hrozí vám pokuta 33 eur.

Hotovo a máte odvolené!

Prezidentské voľby hlasovací lístok
Zdroj: unsplash.com

Ako opraviť chybu

Ak sa vám stane, že sa pomýlite a do volebného lístku zakrúžkujete nesprávnu osobu alebo viac kandidátov, požiadajte volebnú komisiu, aby vám pod dohľadom vydala kompletne nový hlasovací lístok.

Ako voliť prezidenta – zdravotne hendikepovaí

V prípade, že volič nevie sám vyplniť hlasovací lístok kvôli zdravotnému postihnutiu, musí to oznámiť volebnej komisii.

Vtedy má právo zobrať so sebou do priestoru vyhradeného na hlasovanie inú osobu, aby podľa jeho pokynov vyplnila hlasovacie lístky a vložila ich do obálky.

Túto asistenciu nemôže vykonať člen volebnej komisie – ideálne je, ak je to rodinný príslušník alebo blízka osoba.

Volebný manuál – ako voliť mimo domova

V prezidentských voľbách je možné voliť aj inde ako v mieste vášho trvalého bydliska, no musíte splniť určité podmienky.

Prezidentské voľby zo zahraničia

Voliť prezidenta SR sa zo zahraničia nedá. Občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, môžu voliť kdekoľvek na území Slovenska, ale volebnej komisií musia predložiť platný cestovný pas.

Slováci s trvalým pobytom v zahraničí musia volebnej komisii predložiť aj čestné vyhlásenie o trvalom pobyte, ktoré nemusí byť úradne overené. Vzor tohto čestného prehlásenia nájdete na webe ministerstva vnútra. Predložiť iba občiansky preukaz nestačí.

Prezidentské voľby mimo trvalého bydliska

V prezidentských voľbách môžete voliť aj na inom mieste, ako je vaše trvalé bydlisko, ale budete potrebovať hlasovací preukaz.

Môžete o hlasovací preukaz požiadať na miestnom úrade minimálne jeden deň pred voľbami. O hlasovací preukaz môžete požiadať osobne, listovou formou alebo elektronicky. Elektronicky môžete podať žiadosť najneskôr 15 dní pred voľbami.

Prezidentské voľby 2024

Prvé kolo prezidentských volieb 2024 sa koná v sobotu 23. marca. Ak z 9 kandidátov ani jeden nezíska v 1. kole viac ako 50% hlasov, uskutoční sa druhé kolo, a to 6. apríla 2024.

Bývalou prezidentkou je Zuzana Čaputová, ktorá už oficiálne oznámila, že znova kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky nebude.

Medzi najväčších favoritov o víťazstvo patria dvaja kandidáti – Peter Pellegrini a Ivan Korčok. V druhom kole vyhral Pellegrini a získal 53,12 % hlasov a stal sa prezidentom SR.

Kandidáti na prezidenta

O post prezidenta zabojuje 9 mužských kandidátov. Podľa aktuálnych prieskumov sú najväčšími favoritmi na postup do druhého kola volieb Ivan Korčok a Peter Pellegrini.

Pozrite si v tabuľke nižšie kompletný prehľad kandidátov na prezidenta.

KandidátStranaProfesia
Ivan Korčoknezávislýexminister zahraničných vecí
Peter PellegriniHLASpredseda NR SR
Štefan Harabinnezávislýbývalý predseda Najvyššieho súdu SR
Igor MatovičSLOVENSKOpredseda politickej strany
Ján Kubišnezávislýdiplomat, exminister zahraničných vecí
Marián KotlebaĽS NSbývalý župan Banskobystrického kraja
Patrik DubovskýSLOVENSKOhistorik, vedec, politik
Krisztián ForróALIANCIApredseda politickej strany
Milan Náhliknezávislýbývalý policajt

Zdroje: slovensko.sk, minv.sk, infovolby.sk

Najnovšie články