Ruža pre nevestu 2 Sledujte bez reklám!

Prezidentské voľby hlasovací lístok – žiadosť, ako vybaviť a vydanie

Aktualizované:

Autor: Marcela

Prezidentské voľby hlasovací lístok

Prezidentské voľby hlasovací lístok budete potrebovať vtedy, ak ste sa rozhodli voliť mimo svojho trvalého bydliska. Vybaviť si ho dokážete online aj osobne. Pozrite sa na komplexný návod a potrebné informácie, ktoré k vybavovaniu potrebujete.

Prezidentské voľby hlasovací lístok

V polovici júna končí funkčné obdobie súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej, čo znamená, že na konci marca a začiatkom apríla sa konali prezidentské voľby.

Prezidentské voľby vyžadujú osobnú účasť, to znamená, že nie je možné voliť zo zahraničia, ale v prípade, že chcete voliť mimo trvalého bydliska, táto možnosť existuje. Potrebujete k tomu hlasovací lístok.

V článku nájdete

Prezidentské voľby hlasovací lístok žiadosť

Aby ste si mohli vybaviť hlasovací lístok na prezidentské voľby, v prvom rade je potrebné zaslať žiadosť.

Žiadosť môžete poslať rôznymi spôsobmi:

 • Osobne – na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, najneskôr 1 deň pred voľbami.
 • V listinnej forme – na adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb
 • Elektronicky – platí rovnaká lehota ako pri žiadaní o preukaz listinnou formou.
 • Splnomocnenou osobou – najneskôr posledný deň pred konaním volieb.

Prezidentské voľby hlasovací lístok čo musí obsahovať žiadosť

Všetky spôsoby, ktorými je možné podať žiadosť o hlasovací lístok, majú spoločné parametre, ktoré musí žiadosť obsahovať. Jedná sa o tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • štátna príslušnosť
 • adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčná adresa, na ktorú bude doručený preukaz

Pokiaľ využívate možnosť vybavenia hlasovacieho lístku pomocou splnomocnenej osoby, musíte uviesť aj meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu dotyčnej osoby.

Ako vybaviť hlasovací lístok na prezidentské voľby

Vybavenie hlasovacieho lístka je veľmi jednoduché a záleží od toho, aký spôsob podania žiadosti si vyberiete.

V prípade, že sa rozhodnete o osobné podanie, stačí, ak prídete na obecný alebo mestský úrad vo vašom trvalom bydlisku počas úradných hodín. Hlasovací lístok vám tu vydajú na počkanie.

Ako vybaviť hlasovací lístok online

Aby ste vybavili hlasovací lístok online budete potrebovať občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód a čítačku občianskeho preukazu. Online totižto o lístok žiadate cez slovensko.sk, kde okrem hlasovacieho lístku vybavíte aj výpis zo živnostenského registra.

Nezabudnite si predom overiť, či daná obec o e-službu poskytuje. Pokiaľ nie, je možné využiť všeobecnú agendu.

Hlasovací lístok online postup

 1. Prihláste sa na portál slovensko.sk.
 2. Vyhľadajte si službu pod názvom Vydávanie hlasovacieho preukazu.
 3. Vyberte poskytovateľa služby – obec alebo mesto vášho trvalého pobytu.
 4. Kliknite na Prejsť na službu.
hlasovací lístok prezidentské voľby cez slovensko.sk
Zdroj: co-to-je.sk
 1. Vyberte obec alebo mesto vášho trvalého pobytu.
 2. Označte, že chcete vytvoriť podanie ako fyzická osoba alebo aj políčko v zastúpení
 3. Prejdite na Vyhľadať.
 4. V Zozname formulárov vyberte Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.
hlasovací lístok prezidentské voľby online
Zdroj: co-to-je.sk
 1. Vyberte spôsob prebratia hlasovacieho lístka a zvoľte Uložiť.
 2. Elektronický formulár sa uloží do rozpracovaných v stave Vyplnený.
 3. Následne ho podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 4. Podanie odošlite a čakajte na prezidentské voľby hlasovací lístok

V prípade, ak splnomocňujete inú osobu na prevzatie alebo na podanie žiadosti, je potrebné nahrať splnomocnenie ako prílohu k podaniu.

Prezidentské voľby hlasovací lístok vydanie

Vydanie hlasovacieho lístka je znovu podmienené tým, akou formou ste podali žiadosť.

V prípade, že ste si požiadali o prezidentské voľby hlasovací lístok osobne, tento doklad vám bude vydaný priamo na konkrétnom úrade.

Ak ste žiadali poštou alebo elektronicky, obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti. V prípade, že žiadate poštou nezabudnite správne vypísať obálku, aby bol jasne označený prijímateľ a odosielateľ.

Po obdržaní hlasovacieho lístka si tento doklad poriadne uschovajte, budete ho potrebovať pri voľbách, kedy ho predložíte volebnej komisii. Ak prezidentské voľby hlasovací lístok stratíte, nebudete môcť voliť ani na adrese svojho trvalého pobytu. Nový preukaz vám obec nevydá.

Prezidentské voľby zo zahraničia

Prezidentské voľby zo zahraničia nie sú možné. To znamená, že prezidentské voľby hlasovací lístok si nevybavíte na voľbu poštou, ako to je možné aj pri parlamentných voľbách.

Prezidentské voľby 2024

Prezidentské voľby 2024 sa konajú zvyčajne konajú v dvoch kolách. Prvé kolo sa konalo 23.03.2024 a druhé 06.04.2024. V prípade, že by jeden z kandidátov na prezidenta získal viac ako 50 % hlasov už v prvom kole, druhé kolo sa konať nebude.

Kandidatúru sa rozhodlo podať 9 kandidátov. Najväčší súboj sa očakáva medzi dvoma kandidátmi, a to Peter Pellegrini vs Ivan Korčok. Napokon zvíťazil Pellegrini a získal 53,12 % hlasov.

Zdroje: slovensko.sk, youtube.com, stavkynavolby.sk

Najnovšie články