LOH 2024 Všetky info tu!

Svetový deň zdravia – dátum, téma, aktivity, história a zaujímavosti

Aktualizované:

Autor: Denisa

Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia sa oslavuje 7. apríla a každý rok upriamuje pozornosť na konkrétnu tému týkajúcu sa zdravia ľudí na celom svete. Pozrite sa, aká téma je stanovená na aktuálny rok a ktorými aktivitami môžete zlepšiť kvalitu vášho zdravia.

Svetový deň zdravia

Zdravie je najcennejšou ľudskou hodnotou a neodmysliteľnou súčasťou bežného života. A práve preto 7. apríl Svetový deň zdravia každý rok upozorňuje na konkrétnu zdravotnú tému, ktorá sa týka ľudí na celom svete a ktorú je potrebné neodkladne riešiť.

Okrem zdravia je dôležité sa starať aj o našu plánetu a preto tento mesiac patrí takisto významnému dátumu 22. apríl, kedy si pripomíname Deň zeme.

V článku nájdete

Svetový deň zdravia 2024

Svet si každoročne v apríli pripomína Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Ide o jeden z najvýznamnejších dní, ktorý nám má pripomenúť dôležitosť udržania vlastného zdravia, ale najmä zdravia našej planéty.

Medzinárodný deň zdravia býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému. Okrem toho sa v tento deň konajú aj rôzne aktivity pre deti a zamestnancov firiem, ktoré sú zamerané na danú tému.

Dátum Svetový deň zdravia

Od roku 1950 je 7. apríl v kalendári takmer všetkých krajín na svete, vrátane Slovenska, zapísaný ako Svetový deň zdravia. Tento dátum je výročím založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948.

Svoje zdravie môžete podporiť okrem zdravej stravy aj pohybom, ktorý je pre človeka rovnako dôležitý.

Významným dňom, ktorý šíri osvetu o zdraví a zároveň informácie o živote s vážnou chorobou, je aj Svetový deň sklerózy multiplex.

Svetový deň zdravia téma

Svetový deň zdravia nájdete v kalendári od roku 1950. Tento deň je významnou oslavou zdravia, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní.

Každý rok je zameraný na inú tému, ktorá odráža aktuálnu situáciu v oblasti ľudského zdravia a planéty.

Deň zdravia témy 2015-2024

2024Moje zdravie, moje právo
2023Zdravie pre všetkých
2022Naša planéta, naše zdravie
2021Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých
2020Podpora sestier a pôrodných asistentiek
2019Všeobecné zdravotné pokrytie: Každý a všade
2018Všeobecné zdravotné poistenie: Každý a všade
2017Depresia: Poďme si pohovoriť
2016Zastavte nárast: Porazte cukrovku
2015Bezpečnosť potravín

Svoju každoročnú tému má aj Svetový deň Downovho syndrómu. Tá tvorí základ celosvetovej kampane rovnako ako téma stanovená na Medzinárodný deň zdravia.

Téma Svetový deň zdravia 2024

Aktuálna téma na Deň zdravia 2024 nesie názov Moje zdravie, moje právo a poukazuje na fakt, že najmenej 4,5 miliardy ľudí nebolo v roku 2021 plne pokrytých základnými zdravotnými službami.

Tohtoročná téma bola zvolená s cieľom obhajovať právo každého a všade na prístup ku:

 • kvalitným zdravotníckym službám,
 • vzdelaniu a informáciám,
 • bezpečnej pitnej vode,
 • čistému vzduchu,
 • dobrej výžive,
 • kvalitnému bývaniu,
 • dôstojným pracovným a environmentálnym podmienkam,
 • slobode od diskriminácie.

Svetový deň zdravia aktivity

Na Svetový deň zdravia sa každoročne konajú celosvetové podujatia, ktoré sú zamerané na aktuálnu tému, ktorú vyhlási WHO. Medzi tieto podujatia patria Svetový deň zdravia aktivity pre deti, kampane pre bežných ľudí aj zamestnancov firiem.

Napríklad v niektorých školách sa učitelia v tento deň rozprávajú so žiakmi o tom, ako si chrániť svoje zdravie. Rovnako uskutočňujú pre nich rôzne besedy, umelecké workshopy, či rôzne pohybové aktivity ako futbal alebo beh.

Podobne sú na tom aj rôzne firmy, ktoré takisto pre svojich zamestnancov organizujú aktivity spojené so zdravím. Deň zdravia vo firme býva formou prednášok alebo workshopov, ktorých cieľom je pomôcť zamestnancom nájsť cestu k ich zdravému životnému štýlu.

Aktivity na Svetový deň zdravia, ktorými prispejete k vášmu zdraviu:

 • Prechádzka
 • Silový tréning
 • Zdravá strava
 • Pitný režim
 • Čistota prostredia
 • Odpočinok a relax
Svetový deň zdravia história
Zdroj: unsplash.com

Súčasťou tréningu k lepšiemu zdraviu by malo byť aj kardio napríklad v podobe behu, ktorý sa radí medzi atletické športy. Svetový deň atletiky oslavujeme každý rok v máji.

Svetový deň zdravia história

História Svetového dňa zdravia siaha až do roku 1945, kedy účastníci Konferencie OSN schválili návrh na vznik medzinárodnej zdravotníckej organizácie v rámci OSN. Už o rok neskôr v roku 1946 v New Yorku podpísalo 61 štátov z celého sveta Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa uznáva 7. apríl 1948. O 2 roky neskôr začal na podnet Svetovej zdravotníckej organizáci celý svet oslavovať v tento deň Svetový deň zdravia.

WHO využíva Svetový deň zdravia na informovanie svetového spoločenstva, ale najmä na jeho mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia so zdravím, alebo majú na zdravie negatívny dopad.

Zaujímavosti Svetový deň zdravia

Cieľom Svetového dňa zdravia je zvyšovať celosvetové povedomie o špecifických problémoch týkajúcich sa zdravia, ktorými sa prioritne zaoberá Svetová zdravotnícka organizácia.

Pozrite si zaujímavosti o tomto významnom dni, ktoré nájdete aj na oficiálnej stránke WHO.

Zaujímavosti Deň zdravia

 • Každý rok je vyhlásená iná téma týkajúca sa zdravia, ktorá tvorí základ celosvetovej kampane.
 • Svetový deň zdravia je jednou z 11 oficiálnych celosvetových kampaní WHO v oblasti zdravia.
 • Medzinárodný deň zdravia sa každoročne koná na počesť založenia WHO 7. apríla.
 • Ustanovenie Svetového dňa zdravia bolo jedným z prvých krokov Svetovej zdravotníckej organizácie.

Zdroje: wikipedia.org, who.int, youtube.com

Témata:
Kalendár

Najnovšie články