MS v hokeji semifinále Stavte si na víťaza!

Prezident SR – právomoci podmienky, plat, funkcia a voľby 2024

Aktualizované:

Autor: Marcela

Právomoci prezidenta Slovenska

Prezident SR je dôležitým článkom v politickom systéme Slovenskej republiky, aj keď nemá takú moc, ako vláda. Prinášame vám kompletný prehľad o prezidentovi SR – aké sú jeho právomoci, aký má plat, kedy môže byť odvolaný a ďalšie informácie.

Prezident SR

Prezident SR sa volí demokraticky v prezidentských voľbách niekoľko mesiacov pred ukončením funkčného obdobia súčasnej hlavy štátu.

Prezident Slovenskej republiky je volený v tajných demokratických voľbách a okrem reprezentácie krajiny v zahraničí má ešte množstvo ďalších právomocí a povinností.

V článku nájdete

Hlavná úloha prezidenta SR

Hlavná úloha prezidenta Slovenskej republiky spočíva v zastupovaní krajiny vo vzťahu k iným štátom a výkonu vyšších funkcií podľa ústavy.

Konkrétne patrí medzi jeho povinnosti:

 • Zastupovanie a reprezentácia štátu v zahraničí
 • Vymenúvanie a odvolávanie vlády
 • Veto a dohľad na ústavnosť

Funkčné obdobie prezidenta

Prezident Slovenskej republiky je volený na jedno funkčné obdobie, ktoré je stanovené na 5 rokov.

Po ukončení jedného funkčného obdobia je možná opätovná kandidatúra. To znamená, že jedna osoba môže byť maximálne 10 rokov hlavou Slovenskej republiky.

Momentálne prebieha funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá do funkcie nastúpila 15. 6. 2019. Od 15.6.2024 bude v čele štátu stáť niekto iný, pretože Zuzana Čaputová sa rozhodla znova nekandidovať.

Momentálne si môžete staviť na budúceho prezidenta SR, ktorý vzíde z 11 kandidátov a bude sa voliť v prezidentských voľbách 23. marca v prvom kole, resp. 6. apríla 2024 v druhom kole.

Prezident SR podmienky

Prezidentom Slovenskej republiky sa môže stať každý človek, ktorý doloží podporu aspoň pätnástich poslancov alebo 15 000 občanov. Zároveň kandidát musí splniť všetky podmienky, akoby kandidoval do Národnej rady Slovenskej republiky.

Petíciu alebo zbierku podpisov musí kandidát doručiť do rúk predsedu NR SR minimálne 41 dní pred dátumom konania prezidentských volieb.

Kandidovať na prezidenta nemôže ten človek, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody. A rovnako aj vtedy sa nemôže podieľať na kandidatúre, ak je právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

Minimálny vek na prezidenta

Kandidát na prezidenta SR musí v deň volieb dovŕšiť vek minimálne 40 rokov.

Prezident SR právomoci

Právomoci a funkcie prezidenta Slovenskej republiky sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, čo je základná a najvyššia zákonná forma štátu.

Napriek tomu, že právomoci prezidenta nie sú až tak známe, je ich naozaj veľa. Funkcie právomoci najmä smerujú von zo štátu smerom do zahraničia, avšak prezident má množstvo povinností aj čo sa týka správy Slovenskej republiky.

Čo môže prezident SR

 • ratifikuje a dojednáva medzinárodné zmluvy
 • zvoláva ustanovujúcu schôdzu NR SR
 • môže rozpustiť NR SR za istých podmienok
 • vracia a podpisuje zákony
 • vymenúva a odvoláva členov vlády SR
 • udeľuje vyznamenania, ale aj amnestie či milosti
 • je hlavným veliteľom ozbrojených síl SR
 • na základe rozhodnutia NR SR vypovedáva vojnu
 • na návrh vlády môže vyhlásiť vojnový stav, výnimočný stav, mobilizáciu
 • podáva správu o stave Slovenskej republiky
 • vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR i generálneho prokurátora
Prezident SR výhody
Zdroj: midjourney.com

Prezident SR výhody

Prezident, ako hlava štátu má niekoľko výhod, ktoré k jeho výkonnostnej a dôležitej pozícii jednoducho patria.

Medzi najtypickejšie výhody prezidenta SR je, že disponuje ochrankou, ktorá ho sprevádza na cestách, ale aj v súkromnom živote.

Prezident SR dostáva k dispozícii prezidentské sídlo, ktorým je Grasalkovičov palác v Bratislave.

Okrem toho na cestovanie môže využívať vládny špeciál a veľkou výhodou pre osobu, ktorá vykonáva funkciu hlavy štátu je doživotná renta.

Výhody prezidenta po skončení funkcie

Po skončení funkčného obdobia zostáva bývalému prezidentovi niekoľko výhod:

 • Hlavnou výhodou je doživotná renta vo výške jedného poslaneckého platu bez paušálnych výdavkov.
 • Po skončení volebného obdobia podľa diplomatického protokolu titul prezident alebo prezidentka tejto osobe zostáva doživotne.
 • Bývalá hlava štátu si tiež zachová vysoké protokolárne poradie. V protokole zastávajú piate miesto, hneď za aktuálnym prezidentom, predsedom Národnej rady, predsedom vlády a predsedom ústavného súdu.
 • Naviac dostávajú od Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií služobné vozidlo s preplácanými pohonnými hmotami a k tomu šoféra a ochrankára v jednej osobe.

Prezident SR plat

Plat prezidenta je definovaný zákonom. Zákon hovorí, že prezidentovi Slovenska prináleží plat vo výške štvornásobku poslaneckého platu. V roku 2023 brali poslanci NR SR plat vo výške 3 912 eur.

Tento plat je definovaný ako trojnásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy človeka pracujúceho v slovenskom hospodárstve za uplynulý rok.

K poslaneckým a prezidentskému platu navyše patria aj paušálne náhrady. Tak či onak, podľa uvedeného by mesačný plat súčasnej prezidentky a aj bu

Plat budúceho prezidenta by mal prekročiť sumu 16 000 eur.

Odvolanie prezidenta

Prezidenta možno odvolať pred uplynutím volebného obdobia prostredníctvom verejného hlasovania.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási verejné hlasovanie o odvolaní prezidenta na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré bolo prijaté minimálne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Toto uznesenie musí byť vydané do 30 dní od jeho prijatia, pričom verejné hlasovanie sa uskutoční do 60 dní od jeho vyhlásenia.

Prezidenta je možné odvolať v prípade, že nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov vyslovila podporu jeho odvolaniu v rámci verejného hlasovania.

Ak prezidenta neodvolajú v ľudovom hlasovaní, rozpustí Národnú radu do 30 dní od vyhlásenia výsledkov. Vtedy prezident vstupuje do nového volebného obdobia. Voľby do Národnej rady sa vyhlásia do siedmych dní od jej rozpustenia.

Prezidentské voľby 2024

Prezidentské voľby 2024 poznajú svoj dátum. Prvé kolo volieb sa konalo 23. marca a druhé kolo bolo 6. apríla 2024.

Vzhľadom na to, že súčasná prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla nekandidovať, do funkcie sa dostala úplne nová osoba. Medzi favoritov na víťaza patrí Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Víťazom sa napokon stal Pellegrini a získal 53,12 % hlasov.

Na budúceho prezidenta si môžete aj staviť a vyhrať tak za váš tip peniaze. Tipsport pre nových hráčov prináša 20 eurový bonus, čo znamená, že stávka vás nemusí stáť ani euro.

Prezidenti SR od 1993

Na Slovensku sa od roku 1993 vystriedalo 5 prezidentov a od roku 2024 bude vo funkcii 6.

Jediný prezident bol vo funkcii dve volebné obdobia a bol ním Ivan Gašparovič.

PrezidentObdobie
Peter Pellegrini2024 –
Zuzana Čaputová2019 – 2024
Andrej Kiska2014 – 2019
Ivan Gašparovič2004 – 2014
Rudolf Schuster1999 – 2004
Michal Kováč1993 – 1998

Zdroje: prezident.sk, youtube.com, nrsr.sk, lewik.org

Najnovšie články