EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Deň Matice slovenskej – dátum, význam, oslavy, história a zaujímavosti

Aktualizované:

Autor: Denisa

Deň Matice slovenskej dátum

Deň Matice slovenskej je oslavou národnej identity a kultúry našej krajiny. V roku 2024 sa môžete tešiť na bohatý program, ktorý priblíži význam tejto jedinečnej udalosti. Objavte zaujímavé fakty, ktoré ste nevedeli o tomto pamätnom dni.

Deň Matice slovenskej

Významným dňom, ktorý oslavuje založenie Matice slovenskej ako národnej inštitúcie na zachovanie slovenského kultúrneho dedičstva a posilnenie národnej identity Slovákov doma i v zahraničí, je pamätný deň Matice slovenskej.

Tento deň nepatrí medzi štátne ani prikázané sviatky.

V článku nájdete

Čo je Matica slovenská

Matica slovenská v Martine je kultúrna, vzdelávacia a vlastenecká organizácia, ktorej cieľom je podporovať a rozvíjať slovenskú kultúru, jazyk a tradície.

Táto historická inštitúcia upevňuje slovenské vlastenectvo a prehlbuje vzťah občanov k slovenskej štátnosti. Zároveň sa podieľa na rozvoji slovenskej vedy, kultúry, umenia i školstva.

Matica svoju činnosť napĺňa prostredníctvom rôznych kultúrnych podujatí, prednášok a seminárov. Rovnako vydáva odborné publikácie, časopisy a knihy o národnom kultúrnom dedičstve.

Jej prvým predsedom bol biskup Štefan Moyses.

Matica slovenská vznik

Národná inštitúcia Matica slovenská Martin bola založená 4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine, kedy sa tu podľa správ kronikára zišlo 4 až 5 tisíc ľudí.

Tento deň je takisto považovaný aj za pamätný deň Slovenskej republiky Deň Matice slovenskej.

Pamätný Deň Matice slovenskej 2024

Deň Matice slovenskej je stanovený na 4. augusta a bol vyhlásený na počesť založenia organizácie a jej historického prínosu k slovenskej národnej kultúre.

Súčasťou pamätného dňa Matice slovenskej sú aj rôzne kultúrne podujatia, prednášky či výstavy, a to nielen v Turčianskom Svätom Martine, ale aj v ďalších mestách na Slovensku.

Aktivity na Deň Matice slovenskej

Hlavný program a aktivity na Deň Matice slovenskej 2024 budú zahŕňať kultúrne vystúpenia, divadelné predstavenia a koncerty súvisiace s históriou a kultúrou Slovenska.

Verejnosť sa môže tešiť aj na rôzne edukačné aktivity, ako sú prednášky, workshopy a výstavy, ktoré ponúknu pohľad do významného dedičstva organizácie.

Matica slovenská takisto od roku 1990 každoročne organizuje detský Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej. Tento pobytový tábor sa koná v Tatrách, rovnako ako aj ďalšie letné tábory na Slovensku.

Takisto každé 3 roky sa koná Matičný svetový festival slovenskej mládeže, na ktorom sa stretávajú mladí ľudia z celého sveta.

Festival ponúka rôzne športové podujatia, divadelné, folklórne a hudobné predstavenia, ale aj návštevu kultúrnych pamiatok Slovenska.

Aké podujatia a aktivity sa organizujú na Deň Matice slovenskej 2024 si môžete pozrieť v kalendári podujatí, ktorý nájdete na webovej stránke matica.sk.

Deň Matice slovenskej história

Každý rok si 4. augusta pripomíname pamätný deň Slovenskej republiky Deň Matice slovenskej.

Matica slovenská vznikla v rámci osláv tisícročného jubilea príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, kedy sa v Martine uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Matice slovenskej.

Tohto zhromaždenia sa zúčastnili členovia Matice slovenskej, študenti, kňazi, úradníci, remeselníci a roľníci z rôznych častí Slovenska aj z miest mimo hraníc krajiny.

Takisto sa v tento deň konali rôzne náboženské obrady a sväté omše, kde biskup Štefan Moyses vo svojej kázni pripomenul dejiny Slovanov.

Do Výboru MS boli zvolení národovci ako Š. M. Daxner, M. M. Hodža, J. Gotčár, J. M. Hurban, A. Radlinský, M. Čulen, J. Viktorin, V. Pauliny-Tóth, G. Zechenter, C. Zoch, P. Dobšinský, E. Černý či J. Kadavý.

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z októbra 1993 bol Deň Matice slovenskej vyhlásený za pamätný deň Slovenska a stanovený na dátum 4. augusta.

Deň Matice slovenskej história
Zdroj: commons.wikimedia.org

Zaujímavé fakty o Maticy slovenskej

So vznikom tohto pamätného dňa a so samotnou inštitúciou Matica slovenská sú spojené rôzne zaujímavé fakty, o ktorých ste doteraz zaručene nevedeli.

Toto je 5 najzaujímavejších faktov:

  • V období socializmu sa oslavy pamätného dňa Matice slovenskej stali symbolom odporu voči komunistickému režimu.
  • Matica slovenská bola prvou národnou kultúrnou organizáciou svojho druhu v Uhorsku.
  • Podieľa sa na osadzovaní a odhaľovaní pamätných tabúľ a búst k historickým udalostiam a významným osobnostiam slovenskej kultúry.
  • V roku 1875 uhorská vláda Maticu zakázala a jej činnosť bola obnovená 1. januára 1919.
  • Deň Matice slovenskej bol zákonom stanovený za pamätný deň v roku 1993.

Zdroje: matica.sk, youtube.com, myturiec.sme.sk

Témata:
Kalendár

Najnovšie články