Ruža pre nevestu Sledujte v predstihu!

Koncesionárske poplatky – ako ich obísť, ako zistiť či ste dlžník, ich zrušenie alebo prihlásenie

Aktualizované:

Autor: Marcela

koncesionárske poplatky RTVS

Koncesionárske poplatky sú poplatky za správu verejnej televízie a rozhlasu. Viete, ako ich obísť alebo ako si preveriť, či náhodou nie ste dlžníkom? Veci ako prihlásenie, zrušenie, pokuty a ako sú na tom dôchodci – toto všetko sa dozviete v nasledujúcom článku.

Koncesionárske poplatky

Koncesionárske poplatky sú poplatky, ktoré vo viacerých krajinách slúžia na financovanie verejnosprávnej televízie a rozhlasu. A nezáleží na tom, či pozeráte nejaké programy, ako napríklad Rik plus alebo športové prenosy v TV.

Laicky povedané koncesionárske poplatky RTVS hradíte za príjímanie tohto televízneho signálu a za to, že vlastníte televízny prijímač. Rovnako to funguje aj s rozhlasovým vysielaním.

Koncesionársky poplatok by mal zaručiť nezávislosť médií od štátu. Tým, že financovanie nejde zo štátneho rozpočtu, mala by si televízia a rozhlas zachovať neutrálnosť a nestrannosť.

V článku nájdete

Koncesionárske poplatky 2024

Koncesionárske poplatky 2024 sú od 1.7.2023 zrušené. V minulosti ich platila každá domácnosť, ktorá bola zaevidovaná ako odberateľ elektriny.

A to bez ohľadu na skutočnosť, či ste televíziu alebo rádio vlastnili a používali. Už od roku 2022 sa o nich viedli často diskusie o zrušení.

Koncesionárske poplatky cena

Cena koncesionárskych poplatkov bola stanovená na 4,64 € mesačne.

A naozaj platí, že aj keď ste pozerli len online filmy na internete alebo platené platformy ako Antik Televízia či Disney plus a keď ste klasické televízne stanice nepoužívali, tieto poplatky ste museli platiť aj vtedy.

Dokonca ste poplatky museli platiť aj vtedy, keď ste televíziu či rádio nevlastnili. Viete, ako platiť koncesionárske poplatky? Poplatky ste mohli platiť mesačne, štvrťročne a ročne.

Koncesionárske poplatky výška

 • mesačne – 4,64 €
 • štvrťročne – 13,92 €
 • ročne – 55,68 €

Ako zistiť či platím koncesionárske poplatky

Platbu koncesionárskych poplatkov ste si mohli overiť na oficiálnych stránkach televíznej stanice RTVS.

Ak ste nevedeli, odkedy platiť koncesionárske poplatky, platí pravidlo, že koncesionárske poplatky sa platia automaticky od vtedy, od kedy ste evidovaný ako odberatelia elektrickej energie.

Výhodou bolo, že ak ste vlastnili viacero nehnuteľností, poplatky ste boli povinní platiť iba jedenkrát. Všetky informácie o povinnosti a pravidlách platby nájdete na stránkach RTVS v sekcii úhrady.

Zároveň povinnosť platenia koncesionárskych poplatkov vznikla aj zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú viac ako 3 zamestnancov.

Ako zistiť či som dlžník koncesionárske poplatky

Ak ste dlžníci na koncesionárskych poplatkoch, bolo vám to jasne oznámené listom, ktorý obsahuje Oznámenie o kontrole platenia úhrady.

Tento list sa posielal tým občanom, ktorí si nesplnili povinnosť platenia poplatkov.

RTVS zoznam dlžníkov

RTVS koncesionárske poplatky neplatiči ani RTVS koncesionárske poplatky neplatiči sa na internete nenájdu. Aktuálne nikde na internete nie je neplatiči RTVS zoznam zverejnený.

V minulosti ste zoznam koncesionárske poplatky dlžníci mohli nájsť na stránkach www.bsplp.sk. Dnes však už tento zoznam neexistuje.

koncesionárske poplatky neplatiči
Zdroj: unsplash.com

Pokuta koncesionárske poplatky

Pokuta koncesionárske poplatky bola stanovená na sumu 17 eur v prípade fyzickej osoby. U zamestnávateľa je pokuta závislá na výške zamestnacov.

Pokuta pre zamestnávateľov

Počet zamestnacovVýška pokuty
3 – 933 €
10 – 49 66 €
50 – 249100 €
250 – 999133 €
1000 a viac166 €

Koncesionárske poplatky premlčanie

Koncesionárske poplatky premlčanie bola možnosť, ako sa vyhnúť plateniu veľkých pokút, v prípade, že ste dlhodobo poplatky neplatili.

Museli ste však podať námietku dlžníka na premlčanie. Všeobecná premlčacia lehota bola tri roky. 

To znamená, ak vám prišla výzva na úhradu koncesionárskych poplatkov za obdobie posledných desať rokov, mohli ste využiť premlčanie a zaplatiť tak poplatky len za posledné tri roky. Ušetrili ste tak kopec peňazí.

Ako obísť koncesionárske poplatky

Ak hľadáte spôsob, ako obísť platbu koncesionárskych poplatkov, existovalo hneď niekoľko spôsobov.

Vzhľadom na to, že koncesionárske poplatky sa platili iba raz, mohli ste nechať elektrinu na vašej novej či zdenenej nehnuteľnosti zapísať na takéhoto človeka.

Taktiež ste mohli elektrinu nechať napísať na človeka, ktorý má výnimku a nemusí platiť koncesionárske poplatky.

Neplatenie koncesionárske poplatky bolo určené pre znevýhodnené skupiny alebo skupiny obyvateľov v hmotnej núdzi.

Koncesionárske poplatky dôchodcovia

Koncesionárske poplatky dôchodca mali výnimku z povinnosti platenia týchto poplatkov.

Nárok na oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov vznikol od prvého dňa v kalendárnom mesiaci po mesiaci, ako ste oznámili vznik dôchodkového stavu. Zároveň vám vzniká aj nárok na vyplácanie druhého piliera.

Oslobodenie patrí pre nasledovné skupiny dôchodcov :

 • starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • sirotný dôchodok

Pri oslobodení platilo pravidlo, že dôchodca nesmie žiť s inou osobou, ktorá pravidelne poberá príjem zo zamestnania. Ako dôchodca máte aj iné výhody, jednou z nich je rodičovský dôchodok, ktorý môžete od roku 2023 poberať.

V prípade, že ste poberali výsluhový dôchodok, na vás sa oslobodenie nevzťahuje.

koncesionárske poplatky dôchodcovia
Zdroj: unsplash.com

ZŤP koncesionárske poplatky

ZŤP a koncesionárske poplatky mali rovnako určené oslobodenie od platenia, ako to je pri dôchodcoch.

Dôležité je, že skutočnosť o vašom zdravotnom postihnutí a to, že patríte medzi osoby ZŤP ste museli písomne oznámiť vyberateľovi úhrady.

Písomné oznámenie musí obsahovať nasledovné fakty:

 • Meno a priezvisko odberateľa
 • Rodné číslo a presnú adresu odberateľa
 • EIC kód odberného miesta
 • Meno a priezvisko postihnutej osoby a jej rodné číslo

Od platenia je bol oslobodený totižto každý, kto s osobou ZŤP žije v jednej domácnosti.

Koncesionárske poplatky prihlásenie

Koncesionárske poplatky prihlásenie ste mohli urobiť na oficiálnych stránkach RTVS. Pokiaľ ste doteraz neboli odberateľom elektrickej energie a koncesionárske poplatky ste ešte neplatili, bolo potrebné sa do 30 dní od vzniku povinnosti prihlásiť.

RTVS vykonávala pravidelné kontroly. Keď zistila, že ste vedený v evidencii odberateľov elektriny a zároveň neplatíte koncesionárskej poplatky, vyúčovala vám ich spätne a zároveň vám vystavila pokutu.

Koncesionárske poplatky zrušenie

Koncesionárske poplatky zrušenie platby sa dalo jedine v prípade, že ste patrili do jednej zo skupiny, ktorá má výnimku a oslobodenie od platby.

Od 1. júla povinnosť platiť koncesionárske poplatky zanikla. Odhlasovať sa z koncesionárskych poplatkov nemusíte, povinnosť zanikne automaticky. Avšak nedoplatky vám neodpustia.

Koncesionárske poplatky kontakt

Koncesionárske poplatky kontakt nájdete na oficiálnych stránkach RTVS. Môžete využiť viaceré možnosti.

RTVS koncesionárske poplatky kontakt

 • telefonický kontakt – 02 / 323 333 22
 • kontaktný formulár
 • elektronickú poštu cez portál slovensko.sk

Rovnako môžete využiť aj stránkové dni a zastaviť sa osobne.

Zdroje: wikipedia.sk, ficek.sk, podnikajte.sk, uhrady.rtvs.sk

Témata:
TV

Najnovšie články