EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Medzinárodný deň múzeí – dátum, význam, história, Slovensko a zahraničie

Aktualizované:

Autor: Denisa

Medzinárodný deň múzeí Slovensko

Každá tretia sobota v máji patrí sviatku všetkých múzejníkov. Medzinárodný deň múzeí prispieva k prezentácii poslania múzeí ako inštitúcií, ktoré slúžia verejnosti a v jej záujme zhromažďujú a chránia dedičstvo minulosti. Viac o tomto dni nájdete v článku.

Medzinárodný deň múzeí

Už od polovice sedemdesiatych rokov si každoročne 18. mája pripomíname Medzinárodný deň múzeí, ktorého cieľom je prilákať do múzeí a galérií čo najviac ľudí.

Najznámejšími múzeami na Slovensku sú aj najkrajšie slovenské hrady a zámky, ktoré skrývajú jedinečné poklady zo starodávnych čias vo forme sôch, obrazov a hodnotných artefaktov.

V článku nájdete

Deň múzeí 2024

Medzinárodný deň múzeí (Internatioal Museum Day) je významným dňom rovnako ako Medzinárodný deň tanca.

Ľudia na Slovensku a vo svete si ho pripomínajú od roku 1977, kedy 108 národných komitétov podporilo prijatie rezolúcie o ustanovení 18. mája za Deň múzeí. Stalo sa tak na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve a Leningrade.

Podujatia a aktivity plánované na oslavu Medzinárodného dňa múzeí 2024 môžu trvať jeden deň, víkend alebo celý týždeň.

V minulom roku sa na tomto podujatí zúčastnilo viac ako 37 000 múzeí v približne 158 krajinách a územiach.

Medzinárodný deň múzeí význam

Sviatok všetkých múzejníkov – Medzinárodný deň múzeí, sa prvýkrát oslavoval pred 40 rokmi.

Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tom, že múzeá sú dôležitým prostriedkom kultúrnej výmeny, obohacovania kultúr a rozvoja vzájomného porozumenia, spolupráce a mieru medzi národmi.

Medzinárodný deň múzeí 2024 je spojený s aktivitami, ktoré sú orientované na prezentáciu činností múzea, ako sú postupy pri konzervovaní, reštaurovaní a ošetrovaní múzejných zbierkových predmetov.

Takisto v tento deň múzejníc a kurátori zbierok ponúkajú bezplatne svoje odborné rady pri určovaní a ohodnocovaní umeleckých diel, starožitností, nerastov a minerálov, liečivých rastlín

Medzinárodný deň múzeí 2024 téma

Medzinárodný deň múzeí má každý rok inú tému, podobne ako Svetový deň zdravia.

Tento rok je to téma „Múzeá pre vzdelávanie a výskum“, ktorej cieľom je zdôraznenie kľúčovej úlohy kultúrnych inštitúcií a ich prínosu k výskumu.

Deň múzeí témy

RokTéma
2024Múzeá pre vzdelávanie a výskum
2023Múzeá, udržateľnosť a blahobyt
2022Sila múzeí
2021Budúcnosť múzeí: Obnoviť a znovu vytvoriť
2020Múzeum pre rovnosť: Diverzita a inklúzia
2019Múzeá ako kultúrne centrá: Budúcnosť tradície
2018Hyperprepojené múzeum: Nové prístupy, nové publikum
2017Múzeá a sporné dejiny: V múzeách sa hovorí o nevysloviteľnom
2016Múzeá a kultúrne krajiny
2015Múzeá pre udržateľnú spoločnosť

Deň múzeí 2024 cieľ

Múzeá po celom svete sú životne dôležitými priestormi, kde sa vzdelávanie a výskum spájajú a formujú naše chápanie sveta a poskytujú platformu na skúmanie a šírenie nových myšlienok.

Rovnako ide o predstavenie si budúcnosti, v ktorej zdieľanie vedomostí prekonáva bariéry a kde sa inovácie spájajú s tradíciami.

Od roku 2020 Medzinárodný deň múzeí každoročne podporuje súbor cieľov z Cieľov udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov.

V roku 2024 sú hlavnými cieľmi:

  • Cieľ 4: Kvalitné vzdelávanie: Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovať možnosti celoživotného vzdelávania pre všetkých.
  • Cieľ 9: Priemysel, inovácie a infraštruktúra: Budovať odolnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a podporovať inovácie.

Na webovej stránke Icom.museum nájdete všetky informácie, nástroje a materiály potrebné na to, aby ste sa mohli zapojiť do podujatia Medzinárodný deň múzeí 2024.

Medzinárodný deň múzeí 2024

Na Deň múzeí sa každoročne konajú rôzne akcie a podujatia, ktoré majú za úlohu návštevníkom múzeí a galérií priblížiť tieto inštitúcie v hravom a chápajúcom svetle.

Do tejto iniciatívy sa zapájajú múzeá a galérie po celom svete, výnimkou nie je ani Slovensko.

Medzinárodný deň múzeí
Zdroj: unsplash.com

Deň múzeí Slovensko

Na Slovensku máme okolo 130 múzeí a galérií, ktoré sa každoročne zapájajú do osláv Medzinárodného dňa múzeí, ktorý sa koná 18. mája 2024.

Múzeá a galérie na Slovensku sa počas tohto dňa pripájajú k celoeurópskej iniciatíve La Nuit européenne des musées. To znamená, že v tomto roku sa uskutoční už 20. ročník podujatia s názvom Noc múzeí a galérii 2024, ktoré každoročne priťahuje do kultúrnych inštitúcií početné publikum.

Čakajú vás zábavné prehliadky so sprievodom, prehliadky s poučením, workshopy, premietania, živé vystúpenia až do neskorej noci, ktoré návštevníkovi poskytnú netradičný zážitok z múzea či galérie.

Medzinárodný deň múzeí Praha

Aj u našich českých susedov sa 18. mája konajú rôzne kultúrne akcie na podporu Dňa múzeí. Okrem kultúrných inštitúcií môžete v Čechách navštíviť aj najkrajšie hrady a zámky.

Kultúrne akcie na Medzinárodný deň múzeí organizuje Medzinárodná rada múzeí Česká republika. Konajú sa na rôznych miestach v Prahe, kde môžete v tento deň navštíviť múzeá a galérie zadarmo alebo so zľavneným vstupným.

Na stránke Prague.eu je k dispozícií zoznam všetkých múzeí a galérií, ktoré sa zapojili do tejto výzvy.

Medzinárodný deň múzeí história

Prvý Medzinárodný deň múzeí sa konal v roku 1977 a vznikol po prijatí rezolúcie Medzinárodnej rady múzeí o vytvorení každoročného podujatia s cieľom ďalej zjednotiť tvorivé snahy a úsilie múzeí a upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na ich činnosť.

Každoročne sa na International Museum Day pozývajú múzeá na medzinárodnej úrovni, aby propagovali úlohu múzeí a galérií vo svete. Robia tak prostredníctvom podujatí a aktivít súvisiacich s výročnou témou, ktorá bola prvýkrát prijatá v roku 1992.

Medzinárodný plagát od medzinárodnej rady bol prvýkrát vypracovaný v roku 1997 a v tom istom roku ho adaptovalo 28 krajín. V roku 2011 bol tento oficiálny plagát preložený do 37 jazykov.

Čo sa týka zapojenia kultúrnych inštitúcií do Medzinárodného dňa múzeí, tak v roku 2009 sa ho zúčastnilo 20 000 múzeí, ktoré organizovali podujatia vo viac ako 90 krajinách.

Do roku 2014 to bolo až 35 000 múzeí zo 140 krajín.

Zdroje: wikipedia.org, icom.museum, prague.eu, nmag.sk, youtube.com

Témata:
Kalendár

Najnovšie články