Klávesové skratky pre Windows a Macbook – ako šetriť čas a pracovať efektívnejšie

Všetci si prácu radi uľahčíme a klávesové skratky sú výborným pomocníkom pre všetkých, ktorí denne pracujú s počítačom. V článku vám ukážeme, ako nestrácať čas a zefektívniť si prácu správnym používaním klávesových skratiek na operačnom systéme Windows alebo na Macbooku.

Klávesové skratky 2022

Veľkou výhodou je, že osvojením si už tých najpoužívanejších klávesových skratiek viete výrazne zredukovať pohyb medzi klávesnicou a myšou.

Tým pádom si menej namáhate zápästie a výrazne šetríte čas, kde niektoré štúdie uvádzajú, že používaním týchto skratiek je možné ušetriť až 8 hodín na viac za rok.

V článku nájdete:

Klávesové skratky pre Windows

Klávesové skratky pre Windows určite využívajú mnohí z vás, keďže Windows patrí medzi najpoužívanejšie operačné systémy na svete.

Klávesové skratky môžete využiť napríklad aj pri práci s Google diskom.

Klávesové skratky windows operačný systém
Zdroj: unsplash.com

Základné klávesové skratky pre Windows

Mnohé z nich už určite poznáte. Už so základnými skratkami pre Windows viete ušetriť veľa času.

 • ctrl + C – kopírovanie označeného obsahu
 • ctrl + X – vystrihnutie označeného obsahu
 • ctrl + A – označenie celé obsahu
 • ctrl + V – prilepenie obsahu
 • crtl + shift + V – prilepenie bez formátovania pôvodného textu
 • ctrl + Z – krok späť
 • ctrl + F – vyhľadať na stránke alebo v dokumente
 • Alt + Tab – prepínanie medzi otvorenými aplikáciami
 • ctrl + D – odstránenie označeného súboru do koša
 • Shift + delete – trvalé odstránenie súboru (bez presunu do koša)
 • alt + F4 – zatvorenie aktívneho okna

Klávesových skratiek je neúrekom. Poďme si priblížiť skratky, ktoré vám pomôžu zefektívniť prácu na desktope.


Klávesové skratky na pracovnej ploche systému Windows

V operačnom systéme Windows 10 a Windows 11 viete použiť tieto klávesové skratky na pracovnej ploche systému Windows a jednoducho vykonávať úlohy či orientovať sa v prostredí.

 • tlačidlo windows – otvorenie štart menu
 • ctrl + shift – prepínanie medzi klávesnicami
 • ctrl + shirt + esc – otvorenie správcu úloh
 • ctrl + R / ctrl + F5 – obnovenie aktívneho okna
 • ctrl + alt + Tab – otvorenie aktívnych okien
 • alt + pravá / ľavá šípka – prechádzanie dopredu / dozadu na desktope aj v prehliadači
 • alt + medzera – otvorenie menu v rámci otvorenej aplikácie
 • shift + F10 – otvorenie menu označenej aplikácie

Klávesové skratky s tlačidlom windows

Stlačením klávesy windows sa vám automaticky otvorí štart menu.

Avšak klávesové skratky s tlačidlom windows v kombinácii s inými klávesmi vám otvárajú mnohé možností, ako si zefektívniť prácu na počítači.

 • win + D – zobrazenie pracovnej plochy
 • win + M – minimalizovanie všetkých okien
 • win + shift + M – obnovene minimalizovaných okien
 • win + E – otvorenie prieskumníka
 • win + F – otvorenie centra pripomienok
 • win + L – zamknutie počítača
 • win + R – otvorenie okna na spustenie programu
 • win + X – otvorenie kontextového menu pre tlačidlo Štart
 • win + U – otvorenie centra zjednodušeného prístupu
 • win + G – otvorenie herného panelu
 • win + šípka doľava / doprava – rozdelenie obrazovky
 • win + P – spustenie režimuwin zobrazenia prezentácie
 • win + crtl + M – otvorenie aplikácie lupa
 • win + . – otvorenie okna s emojis
Klávesové skratky s tlačidlom Windows
Zdroj: unsplash.com

Klávesové skratky písmen a špeciálne znaky

Určite sa vám neraz stalo, že ste pri písaní museli využiť cudzie písmeno, ako napríklad nemecké ß, znak peňažnej meny alebo stupne Celzia.

Práve v takýchto prípadoch vie byť písanie frustrujúce, avšak opäť, nič čo by nevyriešili klávesové skratky pre špeciálne znaky.

Tu sú klávesové skratky pre jednoduché použitie špeciálnych znakov.

Prehľad klávesových skratiek pre špeciálne znaky

Klávesová skratkaFunkcia
pravý alt + ôdolár $
pravý alt + Eeuro €
pravý alt + x hashtag #
ctrl + alt + V zavínač @
pravý alt + c amperstand &
avý Alt + 0167paragraf § (alebo na SK klávesnici napravo od ô)
pravý alt + Tochranná známka
pravý alt + R registrovaná ochranná známka ®
ľavý alt + 0169copyright ©
pravý alt + ctrl + ť stupeň Celzia °C

Skratky pre cudzojazyčné písmená

Nižšie nájdete rýchly prehľad možností, ako sa vysporiadať s písmenami, ktoré vaša klávesnica neobsahuje.

Klávesové skratky pre cudzojazyčné písmená sú:

 • Alt + 142 / 132 – Ä / ä
 • Alt + 153 / 148 – Ö / ö 
 • Alt + 154/129 – Ü / ü
 • Alt + 225 – ß
 • Alt + 226 / 147 – Ô / ô
 • Alt + 252 / 253 – Ř / ř
 • Alt + 282 / 283 – Ě / ě
 • Alt + 313 / 314 – Ĺ / ĺ
 • Alt + 336 / 337 – Ő / ő
 • Alt + 366 / 367 – Ů / ů

Klávesové skratky mapa znakov

Ak používate systém Windows, v štart menu (win + R) si viete otvoriť Charmap alebo Mapu Znakov.

Otvorí sa vám okno, v ktorom si môžete špeciálne znaky vybrať manuálne.

Klávesové skratky mapa znakov
zdroj: co-to-je.sk

Klávesové skratky pre formátovanie textu

Každý populárny textový editor alebo rozhranie emailovej služby vám umožňuje formátovať text pomocou menu v hornej časti editora.

Aj tento krok si však viete výrazne zjednodušiť. Slúžia na to práve klávesové skratky pre formátovanie textu. Pozrite sa ako formátovať text efektívnejšie.

 • ctrl + B – tučné písmo
 • ctrl + I – kurzíva
 • ctrl + U – podčiarknutie vyznačeného textu
 • ctrl + shift + = – vytvorenie horného indexu vyznačeného textu
 • ctrl + = – vytvorenie dolného indexu vyznačeného textu
 • Alt + Shift + 5 – prečiarknutie vybraného textu v Dokumentoch Google (Google Docs)
 • Alt + H + 4 – prečiarknutie vybraného textu v Microsoft Word

Základné klávesové skratky pre Macbook

Podobne ako pri operačnom systéme Windows, MacOS má svoje klávesové skratky, ktoré vám uľahčia prácu.

Taktiež sa vám môžu zísť keď používate Apple klávesnicu. Toto sú najpoužívanejšie klávesové skratky pre Macbook:

Prehľad základných klávesových skratiek pre Macbook

Klávesová skratkaFunkcia
Command-Xvystrihnutie textu
Command-C skopírovanie vybranej položky do Schránky
Command-V vloženie skopírovaného obsahu
Command-Z krok späť
Command-A vybrať všetky položky
Command-Fotvorenie vyhľadávania v dokumente
ctrl-Command-D zobraziť / skryť definíciu vybraného slova
Command-Hskryť okná aplikácie v popredí
Command-M minimalizovať v popredí do Docku
Command-O obnoviť vybranú položku
Command-Pvytlačiť aktívny dokument
Command-S uložiť aktívny dokument
Command-Totvoriť nové okno (tab)
Command-W zatvoriť okno v popredí
Command-Q zatvorenie aktívneho okna alebo aplikácie

Klávesových skratiek je množstvo a v tomto článku uvádzame tie najpodstatnejšie z nich. Nie je možné pamätať si všetky, avšak osvojiť si prácu s tými, ktoré sa váš týkajú najviac je vítané.

Zdroje: support.microsoft.com, support.apple.com, brainscape.com, gs.statcounter.com

Najnovšie články