SURVIVOR 2024 už DNES Všetci účastníci tu!

Klimatická zmena – vplyv na ekosystém, klimatická kríza na Slovensku a vo svete

Aktualizované:

Autor: Veronika

Klimatická zmena definícia a jej vplyv na životné prostredie

Klimatická zmena je zmena v štatistických vlastnostiach klimatického systému, ktorý pretrváva niekoľko desaťročí alebo dlhšie. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate čo to je, aká je globálna klimatická kríza, ako sa prejavuje na Slovensku a aké môže mať dôsledky.

Klimatická zmena

Klimatická zmena je niečo, čo je každým rokom pre Slovensko aj svet vážnejší problém. Jedná sa o prirodzené zmeny klímy Zeme, ktoré sa odrzkadľujú rôznymi spôsobmi.

Najčasjtejšie môžete sledovať zmeny počasia na ALADIN SHMU alebo sa zvyšuje počet búrok počas roka, na ktoré vás upozorní radar búrok.

V článku nájdete

Klimatická zmena definícia

Klimatická zmena je dlhodobá zmena podnebia Zeme. Tieto globálne zmeny majú širokú škálu pozorovaných faktorov, ktoré sú od začiatku 20. storočia spôsobované predovšetkým ľudskými činnosťami.

Práve nimi sa zvyšuje priemerná povrchová teplota Zeme. Toto zvýšenie teploty spôsobené človekom sa bežne označuje ako globálne otepľovanie.

Prírodné procesy však môžu rovnako prispieť k zmene podnebia, v rámci vnútornej variability, napríklad atmosféricko-oceánsky fenomén, ako sú El Niño či La Niña.

Klimatická zmena 2023

Klimatická zmena v roku 2023 spôsobilo vo svete aj na Slovensku niekoľko problémov. Množstvo štátov bojovalo počas leta s lesnými požiarmi.

Ďalej zmena zvyšovala aj frekvenciu výskytu a intenzitu hurikánov a tajfúnov. Táto zmena zasiahla aj Slovensko, kedy ste počas leta mohli zažiť časté búrky s veľmi silným vetrom.

Zmeny spôspbené El Niñom by sa mali prejaviť aj v zime 2023, zima na našom území bude síce teplotne mierna, ale bohatá na zrážky. TO znamená, že ak sa budú teploty pohybovať nižšie, čaká Slovensko poriadna snehová nádielka, ktorú môžete využiť aj pri lyžovačke v lyžiarskom stredisku Jasná.

Klimatická zmena prejavy v minulosti

Klimatické zmeny sa v roku 2021 sa prejavili ako ničivé povodne, nekontrolované požiare, pretrvávajúce suchá či hurikány, ktoré sa dovtedy v takej miere neobjavili.

Podobne tomu bolo aj v roku 2022, kedy sa len niekoľko kilometrov od Slovenskej republiky prehnalo na Morave tornádo. Slovensko v tomto roku bojovalo s nadmerným suchom a zároveň častými búrkami.

V prípade, že sa so stúpajúcou teplotou planéty nič neurobí, budú takéto výkyvy počasia stále častejšie a intenzívnejšie.

Do roku 2050 je naplánovaný projekt na klimatické zmeny, ktorého cieľom je minimalizovať rôzne formy znečistenia na základe opatrení na vyčistenie vzduchu v mestách a zníženie množstva pesticídov v pôde, ako aj skleníkových plynov.

Klimatická zmena na Slovensku

Klimatická kríza nie je ani pre Slovákov neosobná záležitosť. Nie je to len o roztápajúcich sa ľadovcoch, požiaroch či rozširujúcich sa púštiach.

Klimatická zmena začala znižovať slovenské zdroje pitnej vody, dopestovanú úrodu o jednu tretinu, pričom vážne ohrozuje zdravie milióna obyvateľov Slovenska.

Drastické následky by zasiahli našu prírodu, produkciu potravín, pitnú vodu a zo štyroch ročných období by vznikli dve.

Je pravdepodobné, že zvýšená teplota negatívne ovplyvní vodnú bilanciu, biologickú výrobu, ohrozí biodiverzitu a ľudské zdravie, takto opisuje SHMÚ klimatickú zmenu.

Vplyv klimatickej zmeny na ekosystém
Zdroj: pexels.com

Klimatická zmena je ovplyvnená najmä konaním človeka voči prírode, týto myšlienka sa vyzdvihuje aj počas Svetového dňa vegetariánov.

Globálna klimatická zmena 

Globálna klimatická zmena má a do budúcnosti bude mať veľmi závažné dôsledky.

Zmena podnebia mení naše životné prostredie, hospodárstvo, zdravie a komunity rôznymi spôsobmi.

Vedci z Greenpeace varujú, že ak nevykonáme podstatné zmeny, aby sme udržali globálne teplotné stúpanie pod 1,5 ° C, výsledky budú katastrofálne.

Scenár globálneho otepľovania o 1,5 ° C vyzerá nasledovne:

  • Zvýšená hladina mora v dôsledku zväčšenia objemu vody a topenia ľadovcov.
  • Zvýšená intenzita a frekvencia extrémov počasia.
  • Zvýšený nedostatok vody v niektorých oblastiach, čo vedie k dezertifikácii a zníženej úrode.
  • Menej spoľahlivé a predvídateľné ročné obdobia, čo sťažuje hospodárstvo a nedostatok potravín.
  • Acidifikácia oceánu, čo zhorší rybársky priemysel a bude mať deštruktívny vplyv na koralové útesy.
  • Strata biotopu v dôsledku rýchlej zmeny podnebia, čo povedie k strate dôležitých druhov, narušenej biodiverzite a dôležitých ekosystémov.
  • Zmeny v geografickom rozložení druhov.
  • Zvýšené ochorenia, najmä malária, keďže komáre sú schopné prežiť v najrozličnejších podmienkach.

Vplyv klimatických zmien na ekosystém 

Podnebie má esenciálny environmentálny vplyv na ekosystém.

Napríklad otepľovanie môže prinútiť rôzne živočíšne druhy na migráciu do vyšších zemepisných šírok alebo nadmorských výšok, kde prežijú vďaka teplote.

Podobne, pri stúpaní hladiny mora, vniknutie slanej vody do sladkovodného systému môže spôsobiť migráciu či vyhynutie niektorých druhov, čím sa úplne naruší potravinový reťazec.

Klimatická kríza nielen priamo ovplyvňuje ekosystémy a druhy, ale má zásadný vplyv na vývoj ľudského druhu.

Klimatická zmena kniha 

Ak vás zaujíma aká Klimatická zmena kniha je momentálne najrelevantnejšia a informačne najhodnotnejšia, prinášame vám výber piatich kníh o klíme s pohľadom na celú problematiku. 

1. Budúcnosť, ktorú si vyberieme. Ako prežiť klimatickú krízu (Christiana Figueres a Tom Rivett-Carnac) – ide o knihu ktorá obsahuje varovania, informácie o meniacej sa klíme a jej vplyve na ďalší osud ľudstva.

2. Neobývateľná Zem. Život po oteplení (David Wallace – Wells) – kniha predpovedá zmeny, ktoré nastanú na Zemi.

3. Šesť stupňov: Posledné varovanie. Rozhodnutia, ktoré určia budúcnosť Zeme (Mark Lynas) – kniha zaznamenáva najnovšie klimatologické poznatky a skúma, kam naša planéta smeruje.

4. Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe. Dostupné riešenia a nevyhnutné zmeny (Bill Gates) – kniha predstavuje dostupný plán zníženia emisií skleníkových plynov na nulu tak, aby sa svet vyhol klimatickej pohrome.

5. Zmena alebo kolaps. Prečo potrebujeme radikálny obrat (Graeme Maxton) – kniha ponúka orientáciu v kríze dnešného sveta a navrhuje systémové riešenia.

Knihy, ktoré sa týkajú klimatickej krízy si môžete stiahnuť aj ako e knihy. Online verzia kníh je častokrát dostupná zdarma.

Klimatická kríza  

Klimatická kríza spolu so stratou biodiverzity sú najväčšie problémy súčasnosti, pretože zvýšené priemerné globálne teploty majú vysoký vplyv na naše podnebie, pričom budúcnosť momentálne veľmi svetlo nevyzerá.

Klimatická kríza už roky prebieha v krajinách ako Afganistan a Etiópia, čo sa odráža na prebiehajúcich humanitárnych krízach.

Ľudia žijúci v týchto chudobných krajinách nesú bremeno zmeny podnebia napriek tomu, že sú najmenej zodpovední za rastúce emisie CO2.

Zmena podnebia na celom svete podporuje konflikty nad obmedzenými zdrojmi, vyháňa rodiny zo svojich domovov a zvyšuje ľudské utrpenie.

Krajiny s najväčšími emisiami CO2

KrajinaMegatony CO2 / rok
Čína11 256
USA5 275
3 457
India2 622
Rusko1 748
Japonsko1 199
Nemecko753
Irán728
Južná Kórea695
Saudská Arábia625
Kanada594
Indonézia558

Zdroje: ekoenergy.org, greenpeace.org, ocean.economist.com, youtube.com

Témata:
Ostatné

Najnovšie články