Poštové smerovacie číslo – mapa PSČ Slovensko, zoznam podľa okresov a medzinárodne PSČ

Poštové smerovacie číslo je dôležitý údaj pri odosielaní zásielok. Viete aké má PSČ Slovensko, Česká republika a ako to je s medzinárodným poštovým smerovacím číslom?

Poštové smerovacie číslo

Poštové smerovacie číslo môžete považovať ako špeciálny kód, ktorý sa používa v poštovom alebo teda zásielkovom styku.

Tento špeciálny číselný kód je súčasťou adresy a je špecifický pre každú obec.

Odborne je PSČ definované ako číselné označenie územného obvodu konkrétnej dodávacej pošty. Jeho úlohou je uľahčiť automatickú identifikáciu miesta doručenia.

V poštovej komunikácii sa poštové smerovacie číslo považuje za hlavný a smerodatný údaj.

V článku nájdete

Formát PSČ na Slovensku

Formát PSČ na Slovensku je pre každú obec identický. PSČ je vždy zložené z piatich číslíc, ktoré sa z pravidla rozdeľujú medzerou.

Aby ste vedeli ako vypísať obálku a nepomýliť sa pri PSČ, prvé tri číslice píšete spolu, medzera a následne sa píšu ďalšie dve číslice.

Najlepšie to pochopíte na ľahkom príklade:

911 01 – poštové smerovacie číslo pre Trenčín 1

Poštové smerovacie číslo Slovensko

Poštové smerovacie číslo Slovensko má svoj typický a jedinečný systém prideľovania poštových smerových čísiel. Každé jedno číslo je unikátne a spravuje ho Slovenská pošta.

Na Slovensku sú smerovacie čísla určené číselnými radmi, ktoré začínajú na číslicu deväť, osem alebo číslicou nula.

V roku 2004 Slovenská pošta podala návrh na prečíslovanie a zaradenie do číslovania aj čísla 1-7. Avšak dodnes sa smerovacie čísla používajú len s vyššie spomenutými číslami.

poštové smerovacie číslo Slovensko
Zdroj: unsplash.com

Zoznam PSČ podľa okresov

Zoznam PSČ podľa okresov je možnosť ako si ľahko dohľadať poštové smerovacie číslo pre konkrétnu obec.

Tento zoznam nájdete zverejnený na oficiálnej stránke Slovenskej pošty. Zoznam PSČ obsahuje jednotlivé kraje a okresy v nich.

Rozkliknete si okres, kam chcete zásielku odoslať a nájdete si konkrétnu obec a jej smerovacie číslo.

Rovnako na stránkach Slovenskej pošty nájdete aj vyhľadávač PSČ, kde zádate názov obce a systém vám automaticky zobrazí PSČ pre danú obec.

poštové smerovacie číslo vyhľadávanie psč
Zdroj: co-to-je.sk

Poštové smerovacie číslo krajské mestá

Poštové smerovacie číslo krajské mestá si viete veľmi ľahko dohľadať na internete alebo na stránkach pošty. Jedná sa o väčšie mestá, takže poštové smerovacie číslo bude pridelené ku konkrétnej mestskej časti.

Pozrite sa však na príklady PSČ pre jednotlivé krajské mestá.

PSČ krajské mestá

Krajské mestoPSČ
Bratislava811 01
Trnava917 02
Trenčín911 01
Žilina010 01
Nitra949 05
Banská Bystrica974 01
Prešov080 01
Košice040 01

Poštové smerovacie číslo Bratislava

Bratislava poštové smerovacie číslo nenájdete iba jedno. Ide o to, že každá mestská časť má svoje. Číselná rada, ktorú Bratislava využíva začína číslom 8.

Aby sa vám lepšie orientovalo pri odosielaní zásielok do Bratislavy, pozrite sa na príklady PSČ pre danú mestskú časť.

Najlepšie je však si overiť PSČ aj na stránke pošty alebo inom dôveryhodnom portáli.

Bratislava PSČ

Bratislava mestská časťPSČ
Staré mesto811 01
Ružinov821 01
Nové mesto830 00
Vrakuňa821 07
Rača831 52
Dúbravka841 01
Záhorská Bystrica840 02
Lamač841 03
Petržalka851 01
Devínska Nová Ves841 07
Rusovce851 10

Poštové smerovacie číslo Košice

Poštové smerovacie číslo Košice tiež nie je definované jednou číselnou kombináciou, ale nájdete tu rozdielne variácie pre dané mestské časti.

Číselný rad smerovacích čísel v Košiciach začína nulou. Aj tu vám prinášame príklady PSČ pre jednotlivé mestké časti.

Košice PSČ

Košice mestská časťPSČ
Sever040 01
Západ040 11
Nad jazerom040 12
Sídlisko Ťahanovce040 13
Košická Nová Ves040 14
Šaca040 15
Myslava040 16
Barca040 17
Krásna040 18
Dargovských hrdinov040 22
Sídlisko KVP040 23

Mapa PSČ Slovensko

Mapa PSČ Slovensko je pomôcka, ktorá vám pomôže sa zorientovať v smerovacích číslach podľa okresov.

Je to mapa, kde sú jednotlivé okresy oddelené rôznymi farbami a v každom okrese je vyznačené akou číselnou radou tento okres začína.

Okrem tejto zjednodušenej verzie existuje aj podrobná nástenná mapa Slovenska, na ktorej nájdete vyznačené všetky slovenské mestá a obce aj s priradeným PSČ.

Poštové smerovacie číslo do zahraničia

Poštové smerovacie číslo do zahraničia sa môže značne líšiť od toho slovenského. Každá krajina má totižto svoj systém, ktorý je potrebný dodržiavať.

Medzinárodné poštové smerovacie číslo si odkážete vyhľadať na internete. Odporúča sa pred daným konkrétnym číslom uviesť aj skratku krajiny, aby bolo jasné kam chcete zásielku odoslať.

Poštové smerovacie číslo Česká republika

Poštové smerovacie číslo v Českej republike má rovnako päť číslic ako PSČ na Slovensku. Rovnako platí, že jednotlivé PSČ sú rozdelené podľa krajov a okresov, aby sa dalo v nich lepšie zorientovať.

Česká republika využíva celú škálu číslic. Napríklad, ak chcete poslať dopis do Prahy, použijete PSČ vo forme – 102 00.

Samozrejme aj v ČR majú väčšie mestá smerovacie číslo rozdelené na viaceré mestské časti.

Medzinárodné poštové smerovacie čísla

Medzinárodné poštové smerovacie čísla sú závislé na danej krajine a môžu byť rôznych tvarov a kombinácii.

Pokiaľ chcete odoslať balík do Lotyšska, konkrétne do Rigy, mali by ste PSČ s mestom a štátom uviesť nasledovným spôsobom:

Riga, LV – 1045, Lotyšsko

Poštové smerovacie číslo po anglicky

Poštové smerovacie číslo po anglicky môžete povedať rozličnými spôsobmi. Nič nepokazíte, keď použijete nasledovné výrazy:

  • postal code
  • ZIP Code

Zdroj: wikipedia.sk, posta.sk