LOH 2024 Všetky info tu!

Slovenské národné povstanie – dátum, história, zaujímavosti a referáty

Aktualizované:

Autor: Marcela

Slovenské národné povstanie dátum

Slovenské národné povstanie sa označuje aj skratkou SNP a pre slovenskú históriu znamená naozaj veľa. Pozrite sa na to, čo sa v tento deň udialo. Toto sú užitočné informácie v skratke aj pre referáty a Slovenské národné povstanie poznámky do školy.

Slovenské národné povstanie

Slovenské národné povstanie nájdete v kalendári sviatkov uvedené ako štátny sviatok. To znamená, že tento deň patrí medzi dni pracovného pokoja.

SNP znamená pre Slovensko a Slovákov dôležitý bod v histórii a i napriek tomu, že toto povstanie nebolo úspešné, oslavuje sa do dnes. Podobne dôležité dni, ktoré ovplyvnili vývoj Slovenskej republiky sú aj Nežná revolúcia a Deň vzniku Československa.

V článku nájdete

Čo je SNP

SNP je skratka pre označenie Slovenského národného povstania, ktoré sa odohralo v období druhej svetovej vojny. Ide o ozbrojený odpor slovenských obyvateľov proti nacistickému Nemecku a jeho slovenským kolaborantom.

SNP začalo 29. augusta 1944 a trvalo až do konca druhej svetovej vojny v roku 1945.

Kedy je SNP?

SNP sa každoročne oslavuje cez letné prázdniny, a to konkrétne 29. augusta. Vzhľadom na dôležitosť tohto dňa, oslavy prebiehajú na celonárodnej úrovni.

Keďže je tento deň štátnym sviatkom, je pravdepodobné, že otvorené obchody počas 29.8. nebudú.

O pár dní neskôr sa oslavuje ďalší štátny sviatok Deň Ústavy SR a sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Slovenské národné povstanie v skratke

Slovenské národné povstanie patrí medzi veľmi dôležité historické body Slovenskej republiky. Toto povstanie bolo ozbrojeným odporom proti nacistickým okupantom a ich slovenským kolaborantom počas druhej svetovej vojny.

Slovenské národné povstanie história

Povstanie sa odohralo na území Slovenska, ktoré bolo vtedy súčasťou nacistického Nemecka a existovalo ako satelitný štát pod vedením Jozefa Tisa.

Počas tohto obdobia Tisova vláda a slovenský štát aktívne spolupracovali s nacistickým režimom. Avšak niektoré skupiny a jednotlivci odmietli spoluprácu s nacistami a rozhodli sa aktívne vystúpiť proti nim. To bol okamih, kedy sa myšlienka povstania stala reálnou.

Povstanie vypuklo po neúspešnom atentáte na Jozefa Tisa, po ktorom bolo zrejmé, že Nemecko plánuje uchopiť plnú kontrolu nad Slovenskom. Tento akt bol koordinovaný vojakmi a partizánmi a zahŕňal aj civilné obyvateľstvo.

Avšak povstanie sa stretlo s tvrdou nemeckou odvetou. Napriek neúspechu sa Slovenské národné povstanie stalo symbolom odboja proti nacizmu a slovenskí povstalci sa stali hrdinami.

Význam SNP v dejinách

Slovenské národné povstanie je kľúčovým momentom v slovenských dejinách, ktorý zdôrazňuje odpor proti totalitným režimom, hrdinstvo jednotlivcov a kolektívnu túžbu po slobode a nezávislosti.

Okrem toho má však veľký historický význam aj v iných oblastiach. Pozrite sa na niekoľko hlavných bodov, kde malo SNP skutočný význam aj do budúcna:

  • Symbol odporu a hrdinstva – SNP sa stalo symbolom odporu proti nacistickému útlaku.
  • Národná identita a jednota – Povstanie pomohlo posilniť národnú identitu Slovákov.
  • Politický vplyv a povojnová rekonštrukcia – Po vojne bola slovenská politika poznačená vplyvom komunistických síl, ktoré mali aktívnu úlohu počas povstania.
  • Vzťahy s Českou republikou – Po vojne sa obe krajiny spojili do Československej socialistickej republiky.
  • Pamiatka pre Slovákov – SNP je dôležitou súčasťou slovenskej histórie, uctievanie tohto dňa a hrdinov SNP sa koná až do dnes.

Slovenské národné povstanie zaujímavosti

Slovenské národné povstanie je pretkané mnohými zaujímavými faktami a udalosťami.

Toto povstanie trvalo viac ako rok a medzi zaujímavosti SNP patrí napríklad:

  • Pápež Pius XII. vyzval na zastavenie povstania v obave z následkov pre civilné obyvateľstvo.
  • Partizánske jednotky hrali v SNP kľúčovú úlohu. Ich odvaha, taktika a schopnosť bojovať v nepriaznivých podmienkach prispeli k úspechom povstania.
  • Mnohé ženy sa počas SNP aktívne zapájali do bojových operácií, slúžili ako zdravotníčky a figurovali aj v iných dôležitých úlohách.
  • Nacisti zasiahli proti povstaniu veľmi brutálnym spôsobom. V meste Kremnička napríklad uskutočnili masakre a popravy občanov.
  • Existuje viacero múzeí, pamätníkov a pamätných miest venovaných povstaniu a jeho hrdinom.

Slovenské národné povstanie 1944 Martin Lacko

Slovenské národné povstanie 1944 je kniha od Martina Lacka.

Martin Lacko je známy historik a spisovateľ, ktorý pri písaní tejto knihy vychádzal zo zachovaných správ účastníkov povstania i ďalších historických prameňov.

Kniha opisuje detaily povstania a zároveň priebeh SNP môžete vidieť vyobrazený na rôznych fotografiách. Táto publikácia totižto obsahuje fotografie z partizánskeho života a aj mapy povstaleckého územia.

Slovenské národné povstanie referáty

Slovenské národné povstanie referáty sú častým školským projektom na stredných a základných školách.

Vzhľadom na historickú dôležitosť tejto udalosti je to povinná školská úloha podobne ako výber básne na Hviezdoslavov Kubín a následné jej recitovanie.

SNP referáty si môžete vytvoriť na základe rôznych informácií, čerpať môžete napríklad z vyššie spomínanej knihy Martina Lacka. Prípadne sa môžete inšpirovať voľnými zdrojmi, ktoré SNP opisujú.

Jedným z výborných zdrojov je dokument Minsterstva Obrany Slovenskej republiky alebo sa môžete inšpirovať na zones.sk. Práve zones.sk patrí medzi najväčšie študentské portály na Slovensku.

Prípadne si môžete pozrieť dokument o SNP a následne informácie z neho spracovať do referátu.

Slovenské národné povstanie po anglicky

Slovenské národné povstanie je po anglicky označované ako Slovak National Uprising.

Okrem oficiálneho pomenovania v zahraničí poznajú aj skratku SNP, ktorá sa využíva aj u nás.

Pamätník SNP

Pamätník SNP je významným miestom na pripomenutie udalostí spojených s povstaním, jeho hrdinami a ich odvahou v boji proti nacistickému útlaku.

Na Slovensku sa ich nachádza naozaj veľa. Najznámejší je však pamätník SNP v Banskej Bystrici.

Pamätník SNP v Bánskej Bystrici je dielom architekta Dušana Kuzmu. Pamätník bol dokončený v roku 1969 a patrí medzi najdôležitejšie pamätníky na Slovensku.

Okrem toho pamätníky nájdete takmer v každom väčšom meste a na mnohých slovenských štítotch a vrcholoch.

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica

Múzeum Slovenského národného povstania sa nachádza v Banskej Bystrici. Toto múzeum disponuje stálou výstavou, ale aj špeciálnymi expozíciami počas roka.

Múzeum je otvorené od utorka do nedele od 9:00 do 16:00. Vstup na stálu expozícii je pre dospelého človeka stanovený na 2 eurá. Rôzne vekové kategórie majú zvýhodnenú cenu vstupného.

Stála expozícia múzea prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska. A je  materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.

Cesta hrdinov SNP

Cesta SNP je turistická trasa a cyklotrasa, ktorá sa tiahne pozdĺž pohoria Nízke Tatry a pripomína udalosti z druhej svetovej vojny, konkrétne Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnilo v roku 1944.

Cesta SNP prechádza cez miesta, kde sa dejú povstalecké boje a ktoré majú historický význam pre povstanie.

Zdroje: upn.gov.sk, mosr.sk, youtube.com, muzeumsnp.sk, martinus.sk, cestasnp.sk

Najnovšie články