EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Mariánska púť Levoča – dátum, trasa, zjavenie, program, bohoslužby

Aktualizované:

Autor: Denisa

Mariánska púť program

V Levoči sa každoročne koná Mariánska púť, ktorá je tento rok prepojená s Rokom modlitby. Tešiť sa môžete na novinku v podobe gospelového festivalu, ale aj tradičné sv. omše. Viac o tomto pútnickom mieste a o známej Levočskej púti sa dozviete v článku.

Mariánska púť

Pútnické miesta, ako napríklad Medžugorie, sú útočiskom veriacich z celého sveta. Inak tomu nie je ani na Slovensku, kde sa ľudia schádzajú na pútnických miestach, ktoré majú u nás stáročnú tradíciu. 

Medzi tieto miesta patrí aj Mariánska hora v Levoči, ktorá sa stala najstarším pútnickým miestom na našom území. Každoročne sa tu prvú júlovú nedeľu koná Mariánska púť.

V článku nájdete

Levočská púť

Mariánska púť v Levoči, známa aj ako Levočská púť, sa tu každoročne koná od čias, keď pútnici šíriaci mariánsku úctu koncom 14. storočia zasvätili kaplnku na hore sviatku Navštívenia Panny Márie.

Pôvodne v roku 1247 na Mariánskej hore stála kaplnka, kde sa konali ďakovné procesie zo susedných obcí. Z dôvodu veľkého počtu pútnikov tu bol v roku 1922 postavený pútnický kostol.

Na baziliku ho v roku 1984 povýšil pápež Ján Pavol II, ktorý sídlil vo Vatikáne.

Dnes je Levočská púť známou pútnickou cestou, ktorá začína na Mariánskej hore. Pútnikov tu víta socha Panny Márie, ktorá sa nachádza v bazilike na kopci.

Najväčšia Mariánska púť bola za prítomnosti Svätého Otca Jána Pavla II. 3. júla 1995, kedy toto miesto navštívilo vyše 650 000 pútnikov.

Mariánska hora Levoča

Mariánska hora v Levoči patrí k najznámejším pútnickým miestam na Slovensku. Leží nad mestom Levoča, približne 2 km severne od jej centra. 

Zjavenie na Marianskej hore nad Levočou hovorí o tom, že na tomto mieste sa mala údajne pastierke husí zjaviť Panna Mária so svätožiarou.

Avšak za vznikom tohto pútnického miesta pravdepodobne stoja udalosti spojené s tatárskymi vpádmi na Spiš, kedy sa ľudia z Levoče a okolia ukrývali v miestnych lesoch.

Dnes je Mariánska hora navštevovaná nielen počas júlovej marianskej púte, ale takisto aj od jari do jesene.

Okrem bohoslužieb sa tu konajú púte pre mládež, dôchodcov, rodiny s deťmi a pre iné veriace skupiny.

V roku 2005 bola hora vybraná za člena Európskeho združenia mariánskych pútnických miest a vďaka tomu sa zaradila medzi svetové pútnické centrá ako Lurdy, Mariazell, Czenstochowa, či Fatima.

Mariánska púť Levoča 2024

Mariánsku púť v Levoči môžete každoročne navštíviť začiatkom júla, kedy sa sem schádzajú pútnici, ktorí absolvujú krížovú cestu. Na púťach sa zúčastňujú aj kardináli, biskupi a kňazi z celého sveta.

Levočská púť 2024 dátum je pre tento rok stanovený na 6. – 7. júla 2024.

Mariánska púť trasa

Krížovú cestu pri Bazilike Navštívenia Panny Márie lemuje 5 kaplniek a lipová aleja, ktorá bola z príležitosti 10. výročia pápežskej návštevy pomenovaná ako Aleja Jána Pavla II.

Mariánska púť trasa vedie od prístupovej cesty v lesíku poza gréckokatolícku kaplnku k hlavnému poľnému oltáru. Na chodníku si môžu pútnici oddýchnuť na drevených lavičkách osadených na múre.

Okrem náboženského poslania spĺňa Mariánska hora v Levoči funkciu oddychovo-meditačnej zóny pre pútnikov i návštevníkov Baziliky Navštívenia Panny Márie s celoročným využitím.

Levočská púť 2024 program

Program Levočská púť 2024 sa bude už tradične konať na Mariánskej hore a v ďalších častiach mesta Levoča. Pútnický týždeň začína 30. júna sv. omšou.

Hlavný program Mariánskej púte sa koná 6. – 7.7. 2024 a je rozdelený do dvoch dní na sobotu a nedeľu.

Program okrem eucharistických slávení v latinskom i byzantskom obrade zahŕňa aj mini gospelový festival, program pre mladých, koncert, modlitbu ruženca i krížovej cesty.

Program Mariánska púť 6.7. 2024

ČasProgram
09:00Fatimská sobota
10:00Sv. omša s Eucharistickým požehnaním
14:00Mini gospelový festival
15:00Gréckokatolícka liturgia
17:00Sv. omša
19:00Sv. omša
20:30Akatist k Presvätej Bohorodičke
21:00Vy ste svetlo sveta (diskusia)
Vystúpenie skupiny Klasfolk
Adorácia

Okrem hlavného programu v sobotu a v nedeľu budú počas celého týždňa prebiehať aj sväté omše. Ak sa nemôžete zúčastniť bohoslužby na Mariánskej púti osobne, využite možnosť pustiť si sv. omšu online.

Krížová cesta na Mariánskej hore začína v nedeľu o 1:30 hod. v noci.

Program Mariánska púť 7.7. 2024

ČasProgram
00:00Sv. omša s novokňazským požehnaním
01:30Krížová cesta
03:30Liturgia hodín – Posvätné čítanie
05:30Sv. omša
07:00Gréckokatolícka liturgia
08:15Liturgia hodín – Ranné chvly
09:00Radostný ruženec
10:00Slávnostná odpustová sv. omša

Mariánska púť história

Prvé zmienky o pútnickom mieste Mariánska hora Levoča siahajú až do 13. storočia.

Prvou stavbou na Olivetskej hore bola kaplnka z roku 1247, ktorá bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu životov pred vpádom Tatárov na územie Levoče.

Neskôr v roku 1311 do Levoče začali prichádzať františkáni – minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie a tradíciu Marianskych púti.

Mariánsku horu spočiatku navštevovali pútnici z východného a stredného Slovenska. V 15. storočí kostol svojou veľkosťou už nestačil a v roku 1470 bol čiastočne prebudovaný.

Oživenie Mariánskych pútí nastalo po rekatolizácii, keď jej prvým činom bola púť na horu 2. júla 1671. V roku 1673 dostala Mariánska hora odpustkovú listinu od pápeža.

Neskôr bol kostol viac krát prebudovaný a pribudol tu aj tretí kostol a kaplnky.

Svätomariánska púť trasy

Okrem krížovej cesty na Mariánskej hore môžete tento rok absolvovať aj Svätomariánsku púť, ktorá prepája 4 najväčšie pútnické miesta Prešovského kraja – Levoču, Litmanovú, Gaboltov a Ľutinu s napojením na pútnické miesta v priľahlej časti Poľska.

Na stránke svatomarianskaput.sk nájdete pešie cesty a cyklotrasy vedúce cez Svätomariánsku púť, ktoré si môžete dopredu naplánovať.

Svätomariánska púť pešie trasy

  • Ľutina – Levoča: dĺžka 78 km, počet etáp 4
  • Levoča – Litmanová: dĺžka 56,4 km, počet etáp 3
  • Litmanová – Gaboltov: dĺžka 62,3 km, počet etáp 3
  • Gaboltov – Ľutina: dĺžka 38,8 km, počet etáp 2
Svätomariánska púť trasy
Zdroj: svatomarianskaput.sk

Okrem Levočskej púte sa na Slovensku každý rok organizujú aj ďalšie mariánske pútnicke cesty, ako napríklad Mariánska púť Prievidza alebo Mariánska púť Topoľčany.

Zdroje: archiv.levoca.sk, slovakia.travel.sk, svatomarianskaput.sk, youtube.com

Najnovšie články