LOH 2024 Všetky info tu!

Prepis auta – čo treba na prepis, poplatky, splnomocnenie, elektronicky

Aktualizované:

Autor: Denisa

Prepis auta

Prepis auta nie je náročný, no musíte vedieť, čo všetko celý proces vyžaduje. Aký je postup pri prepise auta, ktoré tlačivá budete potrebovať a aké poplatky sú s nim spojené sa dozviete v článku.

Prepis auta 2024

V prípade, že ste si kúpili nové auto, by ste mali vedieť, aký je postup pri prepise vozidla, ako vyplniť splnomocnenie a žiadosť, či koľko vás to bude celé stáť.

S prepisom auta je spojených niekoľko nevyhnutných úkonov, ktoré vás čakajú bez ohľadu na to, či prebieha v rámci okresu alebo medzi okresmi. Nevyhnutné úkony sú spojené aj s kontrolou vozidla, a preto je dobré vedieť, čo treba na STK.

V článku nájdete

Čo treba na prepis auta

Prepis auta je úkon, pri ktorom dochádza k zmene majiteľa jazdeného vozidla. Odhlásenie a prihlásenie sa po novom vykonáva jedným úkonom a jednou spojenou žiadosťou a prepis auta je v roku 2024 možné vykonať aj elektronicky.

Každé vozidlo musí byť evidované policajným zborom a prihlásené na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Vlastník si musí túto povinnosť splniť do 30 dní.

Čo potrebujete na prepis auta v roku 2024?

 • Doklad totožnosti
 • Čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I
 • Osvedčenie o evidencii časť II
 • Potvrdenie nového držiteľa o uzatvorení predbežného poistenia
 • Potvrdenie o poistení
 • Zaplatený správny poplatok

Prepisom sa mení majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla. Rozdiel medzi majiteľom a držiteľom definuje zákon o cestnej premávke.

Štandardne sa menia obaja, ale ak ste práve ukončili lízing, mení sa len vlastník, pretože v evidencii ste už počas lízingu zapísaný ako držiteľ. Prepis auta na nového majiteľa platí aj v prípade, že si kupujete ojazdené auto od spoločnosti IMPA.

Čo treba na prepis auta
Zdroj: unsplash.com

Prepis auta 2024

Prepis auta v roku 2024 je jednoduchší, ako tomu bývalo v minulosti.

Od roku 2019 už nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole a nepredkladajú sa papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Prepis auta mimo okresu a v rámci okresu

Či sa jedná o prepis auta z okresu do okresu alebo plánujete kúpiť auto z vášho okresu, od roku 2023 už nezáleží na tom, v akom okrese máte trvalé bydlisko. Prepis auta môžete vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Pri prepise auta môže byť pôvodný i nový majiteľ, ak nie sú prítomné obe strany, je potrebné úradne overené splnomocnenie.

Čo sa týka tabuliek s evidenčným číslom, po novom sú už evidenčné čísla naviazané na konkrétne vozidlo, nie na osobu. V praxi to znamená, že ak auto predáte, nebude treba tabuľky s evidenčným číslom meniť.

Pôvodný majiteľ auta má dve možnosti, ako s tabuľkami naložiť:

 • ostanú na vozidle a dostane ich spolu s ním nový vlastník,
 • ponechá si ich pôvodný majiteľ, ktorý môže do roka požiadať o ich pridelenie na iné vozidlo.

Prepis auta objednanie

Ak prepisujete vozidlo, odporúčame vám rezervovať si termín vopred, čo vám ušetrí čas a máte istotu, že sa dostanete na rad.

Online objednanie na prepis auta funguje tak, že sa môžete objednať na konkrétny dátum a čas. Pri online rezervácii získate PIN kód, ktorý na inšpektoráte zadáte do poradového automatu. Zadať sa dá 15 minút pred termínom a po ňom, v inom čase je PIN kód neplatný.

S online objednaním na prepis auta musíte rátať aj v prípade, že si kupujete auto do spoločnosti Carvago.

V prípade, že ste sa nestihli dopredu objednať na prepis auta, na inšpektoráte prejdite k poradovému automatu, kde si zvolíte možnosť pre prepis auta.

Prepis auta cena

Cena prepisu auta pozostáva z poplatku za jeho zápis a ďalších súvisiacich správnych poplatkov, ktoré hradí žiadateľ o evidenčný úkon.

Poplatok za prepis auta sa delí na:

 • poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie,
 • poplatok za vydanie tabuliek s evidenčným číslom (ak si nový majiteľ neponechá staré tabuľky).

Odhlásenie z evidencie je bezplatné, pokiaľ vozidlo spadá do kategórie M1, N1 alebo L2. Pri ďalších kategóriách sa platí poplatok 5 EUR.

Presná cena prepisu auta sa rovná výkonu motorového vozidla vynásobeného koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. 

Prepis auta poplatky

ÚkonPoplatok
Zápis vozidla podľa výkonu33 – 1000€
Zápis elektromobilu33€
Zápis prípojného vozidla33€
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I (plastové)6€
Vydanie osvedčenia o evidencii časti II (papierové)6€
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I (urýchlené plastové)30€
Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N133€

Poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie je vo výške minimálne 33 EUR.

Čo sa týka ceny za vydanie tabuliek s evidenčným číslom (ŠPZ), o jej výške rozhoduje to, z akého materiálu majú byť tabuľky vyrobené, a aké evidenčné číslo chcete mať pridelené.

Poplatok za prepis auta ŠPZ

ÚkonPoplatok
ŠPZ zo zliatin ľahkých kovov16,5€
ŠPZ so zvláštnym evidenčným číslom33€
Vlastná ŠPZ z bežnej zliatiny kovov 165,5€
Špeciálna ŠPZ182€
ŠPZ zo skladových zásob Polície165,5€
Duplikát ŠPZ132€

Pri kúpe nového alebo použitého auta nezabudnite aj na kontrolu pneumatík. V prípade, že potrebujete nové letné alebo zimné gumy, zvážte možnosť kúpiť si celoročné pneumatiky, ktoré majú svoje výhody.

Poplatok za prepis auta kalkulačka

Cena za prepis auta je spojená aj s poplatkami za výkon vozidla a za zápis auta. Poplatok za zápis držiteľa vozidla od 1.4.2023 už neovplyvňuje vek auta, ale jeho ekologický koeficient.

Rovnako od 1.7. 2023 sa menili aj poplatky za výkon vozidla. Vo vzorci na výpočet správneho poplatku zostáva premenná výkon vozidla v kW, ale mení sa jej obsah. Oproti doterajším 16 rozsahov výkonov motorov vozidiel je len 10, pričom najvyššia kategória výkonu je 210 kW a viac.

Aby ste sa nemuseli trápiť s výpočtom ceny za prepis auta, aktuálnu výšku registračného poplatku zistíte jednoducho a rýchlo online prostredníctvom kalkulačky na poplatok za prepis auta.

Kalkulačku registračného poplatku od 1.7.2023 nájdete napríklad aj na stránke carbi.sk.

Tlačivá prepis auta

Tlačivá na prepis auta sú povinnou súčasťou úkonov, bez ktorých v roku 2024 nevykonáte prepis vozidla.

Na prepis auta 2024 budete potrebovať:

 • žiadosť,
 • splnomocnenie.

Odhlásenie a prihlásenie sa po novom vykonáva jedným úkonom a jednou spojenou žiadosťou (priamy prevod držby vozidla a žiadosť o novú evidenciu), ktorú podáte na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte bez ohľadu na miesto vášho trvalého bydliska.

Pri prepise auta môže byť pôvodný i nový majiteľ, ak nie sú prítomné obe strany, je potrebné úradne overené splnomocnenie na prepis auta.

Ak ste sa napríklad sťahovali do nového, nezabudnite si nahlásiť zmenu trvalého pobytu, pretože tento údaj je nielen súčasťou žiadosti a splnomocnenia na prepis auta, ale aj technického preukazu.

Splnomocnenie na prepis auta

Prepis auta splnomocnenie potrebujete v tom prípade, ak nie je pri prepise vozidla prítomný nový majiteľ. Toto splnomocnenie žiada pôvodný majiteľ.

Alternatívou je predloženie dokladu o nadobudnutí vlastníctva. Ide napríklad o faktúru, kúpnopredajnú či darovaciu zmluvu alebo právoplatné uznesenie o dedičstve. 

Plná moc na prepis auta nie je nutná v prípade, keď vozidlo prepisujete na blízku osobu – potomka, rodiča, súrodenca alebo manžela či manželku.

Splnomocnenie na prepis auta vzor je dostupný na stiahnutie na stránke minv.sk v sekcií „Doklady a evidencie“.

Splnomocnenie na prepis auta
Zdroj: minv.sk

Splnomocnenie na prepis auta je možné zaslať policajnému zboru aj elektronicky.

Prepis auta online

Elektronický prepis auta je efektívny spôsob, vďaka ktorému sa vyhnete nekonečným radom a celodennému čakaniu. Navyše môžete ušetriť aj na správnych poplatkoch, ktoré sú pri elektronických podaniach aj o polovicu nižšie.  

Celý proces prepisu vozidla online vybavíte cez portál slovensko.sk za predpokladu, že držiteľ vozidla je zhodný s majiteľom a elektronický prepis robia kupujúci a predávajúci spoločne.

Ak ste auto predali a odhlasujete ho, na stránke vyplníte „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“ (odhlásenie vozidla z evidencie), ktorú musíte podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a odoslať.

Nový majiteľ auta bude musieť absolvovať viacero úkonov, ako je elektronické zaslanie splnomocnenia Policajnému zboru a vyplnenie online „Žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla“.

K žiadosti priloží potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ako prílohu vo formáte PDF a tiež uhradí správny poplatok podľa vygenerovaných pokynov k platbe.

Doklady od vozidla a tabuľky s EČ budú novému majiteľovi doručené kuriérom slovenskej pošty na adresu uvedenú v žiadosti a taktiež nie je nutné pristaviť vozidlo ku kontrole.

Kompletný videonávod na prepis auta elektronicky nájdete na facebookovej stránke Polície Slovenskej republiky.

Zdroje: slovensko.sk, minv.sk, youtube.com

Témata:
Rady a tipy

Najnovšie články