EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Svetové náboženstvá – zoznam 5 najrozšírenejších náboženstiev

Autor: Lenka

Svetové náboženstvá

Svetové náboženstvá, medzi ktoré patrí kresťanstvo, islam, hinduizmus, budhizmus a judaizmus, formujú životy ľuďom po celom svete. Prečítajte si ich hlavné charakteristiky, mnohé informácie vás prekvapia.

Svetové náboženstvá

Na celom svete existuje nespočetné množstvo náboženstiev. Spája sa s nimi aj množstvo pravidiel a sviatkov. U katolíkov ich nájdeme v katolíckom kalendári.

Päť svetových náboženstiev uvedených v nasledujúcom zozname tvorí viac ako 90 % svetových náboženských prívržencov.

V článku nájdete

Kresťanstvo

Kresťanstvo sa považuje za najväčšie zo svetových náboženstiev. Jeho základom je učenie Ježiša Krista, ktorého jeho stúpenci považujú za Syna Božieho a Spasiteľa ľudstva. Podľa kresťanských učení, Ježišova smrť na kríži a jeho následné vzkriesenie sú základom pre večný život a spásu.

Ak ste veriaci a chcete navštíviť sväté miesta, odporúčame vám návštevu pútnického miesta Medžugorie alebo Lurdy, ktoré sú známe svojimi zázrakmi.

Základ kresťanstva

Kresťanské pravidlá a zásady sú založené na učení Biblie. Desatoro, ktoré je uvedené v knihách Exodus a Deuteronómium v Starom zákone, predstavuje základné morálne zásady, ktoré majú kresťania dodržiavať:

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Princípy kresťanstva

 • Kresťania sú povzbudzovaní milovať Boha nadovšetko a svojich blížnych ako samých seba. Tento princíp je kľúčový a zahrnutý v Novom zákone v učení Ježiša Krista.
 • Ježišovo učenie zdôrazňuje dôležitosť odpustenia, pretože ako Boh odpustil ľuďom, majú aj ľudia odpúšťať jedni druhým.
 • Modlitba je dôležitou súčasťou kresťanskej viery.
 • Starostlivosť o chudobných, chorých a tí, čo to potrebujú je dôležitým aspektom kresťanskej etiky.
 • Kresťania sú povzbudzovaní žiť životy charakterizované pokorou a sebazaprením, nasledujúc príklad Ježiša Krista.

Samozrejmosťou je aj návšteva kostola, preto mnohým môžu pomôcť aj katolícke sväté omše online.

Kresťanstvo charakteristika

ZakladateľJežiš Kristus
Dátum založenia1. storočie n.l.
Kľúčové textyBiblia (Starý Zákon a Nový Zákon)
Hlavné smerovanieRímskokatolícke, Pravoslávne, Protestantstvo
Počet stúpencovPribližne 2,3 miliardy
Základné doktrínyBožstvo Ježiša Krista, Spása prostredníctvom viery v Ježiša, Trojica (Otec, Syn, Svätý Duch)
SviatostiKrst, Eucharistia (sväté prijímanie), birmovka
RozšírenieGlobálne, s najväčším počtom veriacich v Amerike, Európe a subsaharskej Afrike
svetové náboženstvá
Zdroj: unsplash.com

Islam

Islam je druhé najväčšie a jedno z najrýchlejšie rastúcich náboženstiev na svete, založené v 7. storočí na Arabskom polostrove prorokom Mohamedom, ktorý je považovaný za posledného proroka.

Kľúčovou súčasťou islamskej viery je Korán, považovaný za doslovné slovo Boha (Alláha) zjavené Mohamedovi.

Základ islamu

V centre islamskej viery stojí presvedčenie o jedinom Bohu, Alláhovi, ktorý je všemocný a milosrdný a o Mohamedovi, ako jeho poslednom poslovi. Islam zdôrazňuje úplnú podriadenosť vôli Alláha, čo sa odráža vo všetkých aspektoch života.

Moslimovia svoju vieru zakladajú na piatich pilieroch, medzi ktoré patria:

 1. Svedectvo viery: „Neexistuje iný Boh okrem Alaha a Mohamed je jeho prorok.“
 2. Modlidba: Počas dňa sa musí vykonať 5 modlidieb.
 3. Dávanie: Každý musí dávať tým, ktorí sú v núdzi, lebo všetko pochádza od Alaha.
 4. Pôst: Okrem občasného pôstu, všetci moslimovia majú pôst počas Ramadanu
 5. Hádž: Je to púť do Meky, ktorú by mal každý moslim podniknúť aspoň raz v živote.

Dodržiavanie týchto piatich pilierov sa berie vážne a dodržiavajú sa doslovne. Prístup do raja moslima závisí od dodržiavania týchto piatich prikázaní.

Islam charakteristika

ZakladateľProrok Mohamed
Dátum založenia7. storočie n.l.
Kľúčové textyKorán
Hlavné smerovanieSunnizmus, Šiizmus
Počet stúpencovPribližne 1,8 miliardy
Základné doktrínyMonoteizmus, Päť pilierov islamu
SviatostiIslam nemá sviatosti v tradičnom zmysle, ale dodržiavanie piatich pilierov má podobnú funkciu
RozšírenieGlobálne, najmä na Blízkom východe, v severnej Afrike, v častiach Ázie

Hinduizmus

Hinduizmus je jedným z najkomplexnejších náboženstiev – má viac ako milión bohov. Hinduistom sa človek narodí, nedá sa naň konvertovať, malý hinduista sa rodí hinduistickým rodičom.

Základ Hinduizmu

Keď sa povie hinduizmus, asociácia mnohých je kastový systém. Ľudia sa delia do 4 hlavných kást:

 1. Brahmani: Najvyššia a najváženejšia kasta. Títo ľudia často zastávajú prácu kňaza alebo učiteľa.
 2. Kšatrijovia: Druhá kasta. Jej členovia sú tradične známi ako „bojovníci“. Neskôr sa z nich stala svetská šľachta a vlastní nositelia štátnej moci.
 3. Vajšovia: Tretia kasta. Poväčšine zastávajú prácu poľnohospodára či remeselníka a obchodníka.
 4. Šúdrovia: Štvrtá kasta. Najnižšie postavení ľudia a tí, ktorí robia manuálnu prácu.

Hinduizmus je náboženstvo s rôznymi bohmi a bohyňami. Podľa hinduizmu vládnu svetu traja bohovia:

 • Brahma – stvoriteľ
 • Višnu – ochranca a udržiavateľ
 • Šiva – ničiteľ

Hinduisti veria v reinkarnáciu. Základné presvedčenie je, že osud človeka sa určuje podľa jeho skutkov. Tieto skutky sa v hinduizme nazývajú „karma“. Cieľom je dosiahnutie mokšy, oslobodenia od cyklu znovuzrodení.

Hinduizmus charakteristika

ZakladateľNešpecifikovaný; staroveké náboženské tradície
Dátum založeniaNeurčitý; korene siahajú viac ako 4 000 rokov do minulosti
Kľúčové textyVédy, Upanišady, Bhagavadgíta, Ramajána, Mahábhárata
Hlavné smerovanieMnoho škôl a tradícií, vrátane Vaišnavizmu, Šivaizmu, Šaktizmu
Počet stúpencovPribližne 1,2 miliardy
Základné doktrínyDharma, Karma, Samsára a Mokša (oslobodenie od znovuzrodení)
SviatostiRituály ako puja, obriezka, svadby a ďalšie obredy prechodu
RozšíreniePredovšetkým v Indii, ale aj v Nepále, Bangladéši a medzi veľkými diasporami v USA, Veľkej Británii, Kanade a iných krajinách

Budhizmus

Budhizmus je štvrtým najvplyvnejším nábožensko-filozofickým hnutím na svete. Budhizmus sa líši od ostatných náboženstiev – Budhisti nevykonávajú žiadne zložité rituály. Za svoj život sú zodpovední iba sami sebe, neklaňajú sa teda žiadnemu božstvu a neprosia ho o milosrdenstvo.

Základ Budhizmu

Základom budhistického učenia vytvárajú štyri vznešené pravdy:

 1. Život je strasť – duševné trápenie. Všetko v živote je pominuteľné, a tak sme od narodenia do smrti vystavení utrpeniu.
 2. Utrpenie vychádza z hladu po živote, prichádza s cieľmi, prianiami, s túžbou niečo dosiahnuť, vlastniť veci, byť slávny.
 3. Túžba vzniká z nevedomosti. Kto sa zbaví nevedomosti, ovládne svoje priania, nebude túžiť po pominuteľnom a nedostaví sa ani utrpenie z toho, že niečo nemá.
 4. Cesta, ako dosahnuť zánik z utrpenia. Klasickou možnosťou k dosiahnutiu tohto cieľa je osemdielna cesta.

Osemdielna cesta vytvára správny názor, správne rozhodovanie, správnu reč, správne jednanie, správny život, správne úsilie, správne sústredenie a správnu meditáciu. Iba týmto spôsobom môže človek dosiahnuť duševného pokoja.

Zavŕšením osemdielnej cesty je stav nirvány = stav absolútnej blaženosti, kedy sa duša rozplynie a spojí s duchom sveta. Nirvána ukončí kolobeh neustáleho prevteľovania (samsára) a duša sa tak už nikdy nemusí vrátiť do života plného utrpenia.

Každý svojim jednaním ovplyvňuje karmu, ktorá je akýmsi merítkom, podľa vykonaných skutkov v predchádzajúcom živote (dobrých a zlých) sa rozhodne, či sa daný jedinec znova narodí ako chudobný alebo bohatý človek, zviera alebo démon.

Budhizmus charakteristika

ZakladateľSiddhártha Gautama (Buddha)
Dátum založenia6. storočie pred n.l.
Kľúčové textyTripitaka, Mahájánové sútry
Hlavné smerovanieTheraváda, Mahájána, Vadžrajána
Počet stúpencovPribližne 520 miliónov
Základné doktrínyŠtyri vznešené pravdy, Osmička cesty, Nirvána (oslobodenie od utrpenia a kolobehu znovuzrodení)
SviatostiBudhizmus neobsahuje sviatosti v tradičnom zmysle; praktikuje sa meditácia, rituály a monastický život
RozšírenieSri Lanka, Thajsko, Mjanmarsko, Kambodža, Tibetská oblasť, Čína, Japonsko, Kórea a rozšírený je tiež v západných krajinách

Judaizmus

Judaizmus je jedno z najstarších monoteistických náboženstiev na svete, ktorého korene siahajú viac ako 3500 rokov do minulosti k patriarchovi Abrahámov. Toto náboženstvo sa považuje aj za základný kameň pre kresťanstvo a islam.

Základ Judaizmu

Judaizmus kladie veľký dôraz na dodržiavanie rituálov a zákonov, vrátane soboty (šabat) ako dňa odpočinku a duchovnej obnovy, ktorý sa začína západom slnka v piatok večer a končí západom slnka v sobotu večer.

Ďalšími dôležitými súčasťami sú rôzne židovské sviatky, ako Pesach (veľká noc), Šavuot (Sviatok týždňov) a Sukot (Sviatok stánkov), ktoré pripomínajú kľúčové momenty v histórii a duchovnom živote Židov.

Tí, ktorí uctievajú judaizmus, dodržiavajú 10 prikázaní, ktoré sú:

 1. Ja som Pán, váš Boh, nebudete mať iných bohov predo mnou
 2. Nebudeš uctievať falošných bohov
 3. Nikdy neberieš moje meno nadarmo
 4. Sviatočný deň budete svätiť
 5. Cti svojho otca a matku
 6. Nebudeš vraždiť
 7. Nescudzoložíš
 8. Nebudeš kradnúť
 9. Nebudeš klamať
 10. Nikdy nebudete chcieť to, čo patrí iným

Táto nová zmluva s Bohom, pomenovaná ako Mojžišova zmluva, bola prísľubom medzi Bohom a Jeho ľudom.

Judaizmus zahrňuje aj dodržiavanie 613 mitzvot – prikázaní, ktoré riadia všetky aspekty života, od stravovania a obliekania až po spravodlivosť a každodenné spoločenské správanie. Tieto zákony sú základom pre etické a morálne správanie veriacich.

Judaizmus charakteristika

ZakladateľNešpecifikovaný; traduje sa, že základy položil Abrahám
Dátum založeniaStaroveké časy, pred viac ako 3500 rokmi
Kľúčové textyTóra, Talmud
Hlavné smerovanieOrtodoxný, Konzervatívny, Reformný
Počet stúpencovPribližne 14 miliónov
Základné doktrínyMonoteizmus, Záväzok dodržiavať božie príkazy (613 mitzvot)
SviatostiŽidovské náboženstvo zahŕňa rituály ako obriezka, bar/bat micva, svadobné obrady
RozšírenieGlobálne, s výraznými komunitami v Izraeli, USA, Kanade, Francúzsku, Veľkej Británii a Rusku

Zdroje: wikipedia.org, storyboardthat.com, gotquestions.org

Témata:
Zaujímavosti

Najnovšie články