EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Svetový deň proti rakovine – dátum, história, zaujímavosti, fakty a mýty

Aktualizované:

Autor: Marcela

Svetový den proti rakovine

Svetový deň proti rakovine patrí medzi medzinárodne uznávané dni a jeho hlavnou myšlienkou je šíriť povedomie o hrozbe menom rakovina. Pozrite sa na to, kedy si tento deň pripomíname, akú má históriu a zároveň vám prezradíme fakty a mýty, ktoré sa k tomuto ochoreniu viažu.

Svetový deň proti rakovine

Svetový deň proti rakovine je medzinárodný deň venovaný povedomiu o rakovine a snahe o kontrolu tejto choroby, podobne ako Svetový Braillov deň.

Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o rakovine, podporiť prevenciu, diagnostiku, liečbu a starostlivosť o pacientov.

V článku nájdete

Svetový deň proti rakovine dátum

Svetový deň proti rakovine si každoročne pripomíname v rovnaký dátum, konkrétne 4. februára.

Je to iniciatíva, ktorú organizuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spolu s Medzinárodnou úniou proti rakovine (UICC) a ďalšími partnermi z celého sveta.

Každoročne vo februári si pripomíname aj suchý február, čo je mesiac bez alkoholu.

Svetový deň proti rakovine význam

Hlavnou myšlienkou tohto dňa je na zvýšenie povedomia o rakovine vo svete. Základnou myšlienkou je osveta verejnosti o rizikách rakoviny, preventívnych opatreniach, dostupných liečebných možnostiach a podpore pacientov je kľúčové pre boj proti tejto chorobe.

Zároveň Deň proti rakovine zdôrazňuje potrebu investícií do výskumu rakoviny. Tieto výskumy môžu viesť k objavom nových liečebných metód, diagnostických nástrojov a stratégií prevencie.

Je to príležitosť na zjednotenie jednotlivcov, organizácií, vlád a celých komunít v boji proti rakovine. Spolupráca a vzájomná podpora sú kľúčovými faktormi pri dosahovaní pokroku v liečbe a prevencii rakoviny.

Na znak boja proti rakovine si takisto každý rok na jar pripomíname Deň narcisov. Ide o verejnú zbierku pre ľudí, ktorí bojujú s onkologickým ochorením a jeho symbolom je žltý narcis.

Podobnú myšlienku má aj Svetový deň vegetariánov, ktorý šíri osvetu o tejto forme stravovania.

Svetový deň proti rakovine história

Svetový deň proti rakovine, známy aj ako World Cancer Day, bol prvýkrát vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou úniou proti rakovine (UICC) v roku 2000.

Spočiatku 20. storočia sa začal objavovať silný dôkaz o súvislosti medzi fajčením tabaku a výskytom rakoviny. To viedlo k rozvoju osvetových kampaňí a legislatívy, ktoré sa snažili obmedziť spotrebu tabaku a znížiť počet prípadov rakoviny spôsobených touto návykovou látkou.

Rakovina sa stala čoraz viac rozšírenou chorobou, na čo postupne reagovali WHO a UICC a snažili sa dostať toto ochorenie a prevenciu do podvemodia občanov, na základe čoho založili aj Svetový deň proti rakovine

Každý rok je Svetový deň boja proti rakovine zameraný na špecifické témy a aspekty, ktoré sú dôležité pre celkový boj proti rakovine. Tieto témy sa často týkajú prevencie, skríningu, liečby a podpory pacientov.

Svetový deň proti rakovine zaujímavosti

Oficiálna farba pre Svetový deň proti rakovine je fialová a ružová. Ľudia nosia fialové a ružové stužky alebo oblečenie tejto farby na podporu tohto dňa a na vyjadrenie solidarity s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

V rámci kampane na podporu Svetového dňa boja proti rakovine sa využíva hashtag #IAmAndIWill. Tento hashtag zdôrazňuje osobné záväzky každého jednotlivca v súvislosti s bojom proti rakovine.

Okrem toho sa k tomuto dňu viažu aj iné zaujímavosti, ako napríklad:

 • Svetový deň boja proti rakovine je aj príležitosťou pre ľudí, aby zdieľali svoje osobné príbehy o boji s rakovinou.
 • Mnohé významné budovy a pamiatky na celom svete osvetľujú svoje fasády fialovým svetlom na podporu Svetového dňa boja proti rakovine.
 • Na Svetový deň boja proti rakovine sa často zdôrazňujú najnovšie inovácie v oblasti liečby rakoviny a výskumu.
Svetový deň boja proti rakovine
Zdroj: unsplash.com

Rakovina fakty a mýty

Rakovine sa venuje veľké množstvo odborníkov a vedú sa rôznorodé výskumy. Vedci, lekári a iní odborníci postupne odhaľujú rôzne fakty, ktoré sa s touto chorobou spájajú.

Existuje viac ako 100 rôznych typov rakoviny, ktoré sa líšia lokalizáciou, správaním a prognózou. Niektoré z najčastejších zahŕňajú rakovinu pľúc, prsníka, hrubého čreva a prostaty.

Rizikové faktory pre vznik rakoviny zahŕňajú genetické predispozície, vystavenie karcinogénom (napríklad tabakový dym, ultrafialové žiarenie), chronické zápaly, obezitu, nedostatok fyzickej aktivity a infekcie.

Životný štýl hrá dôležitú úlohu v prevencii rakoviny. Zdravý životný štýl, vrátane vyváženej stravy, cvičenia a obmedzenia rizikových návykov, môže prispieť k zníženiu rizika vzniku rakoviny.

Riziko vzniku rakoviny sa zvyšuje s vekom. Väčšina prípadov rakoviny sa diagnostikuje u ľudí starších ako 65 rokov.

Rakovina mýty

Okrem faktov sa k tejto zákernej chorobe viaže aj množstvo mýtov a dezinformácií. Nie vždy to, čo vám niekto povie, je pravda.

V prípade, príznakov nepodliehajte panike, môže sa jednať o úplne inú záležitosť, ktorú lekár vylieči klasickými liekmi, ktoré vám predpíše na erecept.

 • Rakovina je smrteľná – Nie všetky typy rakoviny sú nevyhnutne smrteľné. Moderné diagnostické metódy a liečebné postupy umožňujú mnohým ľuďom prežiť rakovinu a viesť plnohodnotný život.
 • Rakovina je vždy dedičná – Aj keď genetika môže zohrať úlohu pri niektorých typoch rakoviny, väčšina prípadov nie je priamo spojená s dedičnosťou.
 • Rakovina je nákazlivá – Rakovina nie je nákazlivá a nemôže sa prenášať z jednej osoby na druhú prostým kontaktom alebo vzduchom.
 • Alternatívne liečby sú vždy účinné – Mnoho alternatívnych liečebných metód nemá vedecky preukázanú účinnosť.
 • Skríning vždy odhalí rakovinu – Skríningové testy nie sú stopercentne spoľahlivé a nemusia vždy odhaliť všetky prípady rakoviny. Výsledky môžu byť aj falošne pozitívne alebo falošne negatívne.

Rovnako sa hovorí, že emočne zlé obdobia, akým je napríklad syndróm vyhorenia, vedú k vyššej pravdepodobnosti vzniku rakoviny. Emócie môžu ovplyvniť celkové zdravie, ale neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že emocionálna trauma priamo spôsobuje rakovinu.

Prevencia proti rakovine

Prevencia rakoviny zahŕňa rôzne opatrenia, ktoré môžu znížiť riziko vzniku tejto choroby. Tu sú niektoré dôležité aspekty prevencie rakoviny:

 • Zdravá životný štýl
 • Ochrana ored UV žiarením
 • Skríning a pravidelné prehliadky u lekára
 • Očkovania
 • Kontrola hmotnosti a dostatok pohybu
 • Zníženie expozície karcinogénom
 • Eliminácia stresu
 • Omedzená konzumácia alkoholu

Zdroje: worldcancerday.org, youtube.com, uicc.org

Témata:
Kalendár

Najnovšie články