EURO 2024 Bonus 70€ na stávky!

Advent 2024 – čo je, dátum, tradície a zvyky

Aktualizované:

Autor: Lenka

Advent 2023

Advent je obdobím pokoja, dobročinnosti a rodinne spoločne strávených chvíľ. Zistite, kedy sa začína advent 2024, aké sú jeho tradície a zvyky a taktiež aj čo to je advent.

Advent 2024

Len čo uplynú Dušičky blížia sa ďalšie významné dni – advent. Adventné obdobie sa vymedzuje na štyri nedele pred sviatkom narodenia Ježiša Krista. Predstavuje obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.

Adventné dni sú už od pradávna naplnené tichou radosťou a pokojom. Advent je spojený s modlidbami, adventným vencom a adventným kalendárom.

V článku nájdete

Čo je advent

Advent je očakávaním narodenia Ježiša.

Je to obdobím, kedy sa môžete pripraviť na významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce.

História adventu
Zdroj: unsplash.com

Prečo sa čas pred Vianocami volá advent

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod.

Veriaci sa v tomto období pripravujú na príchod Ježiša Krista. Adventným obdobím sa začína cirkevný rok.

Kedy začína advent 2024

Advent sa začína prvou adventnou nedeľou, a to medzi 27. novembrom a 3. decembrom, končí sa na Štedrý večer po západe slnka. Spravidla ide o štyri týždne pred Štedrým dňom. Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam.

Advent 2024 sa začína 1. decembra prvou adventnou nedeľou. Len veľmi zriedka sa stane, že posledná adventná nedeľa pripadne na 22. decembra, ako je tomu tento rok.

Prvý advent

Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok a adventné obdobie. 1. adventná nedeľa sa nazýva železná. Tento rok pripadá na 1. decembra.

Počas prvého adventu sa na adventnom venci zapaľuje prvá sviečka.

Druhý advent

Druhý advent je bronzový, vtedy 2. adventná nedeľa, je v tomto roku 8. decembra.

Počas nej sa zapáli na adventnom venci druhá sviečka.

Tretí advent

Tretí advent je strieborný, sa odohráva tri týždne pred Vianocami. Počas tretieho adventu sa zapáli tretia sviečka na adventnom venci. Tento rok spadá na 15. decembra.

3. adventná nedeľa sa nazýva Gaudete a oproti ostatným adventným dnom tu liturgickou farbou namiesto fialovej môže byť ružová.

Štvrtý advent

Štvrtý advent je poslednou nedeľou v adventnom období pred Vianocami. Táto 4. adventná nedeľa, zlatá, je špeciálna, pretože symbolizuje blížiaci sa príchod Ježiša Krista na svet.

Počas štvrtého adventu horia na vianočnom venci všetky sviečky. Kresťania sa v tomto období stretávajú v kostole. 4. adventná nedeľa je tento rok 22. decembra.

Tradície a symboly adventu

Advent je čas prípravy na narodenie Ježiša Krista a je spojený s rôznymi tradíciami, ako napríklad zapálenie adventných sviečok, zdobenie vianočných stromčekov a pečenie tradičných vianočných koláčov.

Advent 2023 dátum
Zdroj: unsplash.com

Adventný veniec

Symbolom adventu je adventný veniec. V našich končinách sú známe adventné vence so štyrmi sviečkami, no po správnosti by ich malo byť päť. Každá jedna z nich niečo symbolizuje.

  1. sviečka je pomenovaná ako nádej a zapaľuje sa na prvú, železnú, adventnú nedeľu
  2. sviečka symbolizuje mier a horí počas druhej, bronzovej, adventnej nedele
  3. sviečka znamená priateľstvo a zapaľuje sa počas tretej, striebornej, adventnej nedele
  4. sviečka má názov láska a svieti počas štvrtej, zlatej, adventnej nedele
  5. sviečka by mala byť odlišnej farby ako zvyšné sviečky a predstavuje samotného Ježiša Krista. Zapaľuje sa na Štedrý deň ako symbol jeho príchodu.

Adventný veniec by mal byť v tvare kruhu, čo znamená celistvosť, spojenie a jednotu. Jeho súčasťou by mal byť zelený prvok, ako napríklad vetvičky ihličnatých stromov, ktoré symbolizujú život.

Sviečky na adventnom venci by sa mali zapaľovať vždy po smere hodinových ručičiek, pretože tak plynie čas.

Adventný kalendár

K adventu neodmysliteľne patria aj adventné kalendáre.

Väčšinou ich deti dostanú na Svätého Mikuláša. Známe sú ako okienka s číslami, v ktorých sú ukryté sladkosti.

Modlidby

Advent je časom, keď kresťania sa viac venujú modlitbe a rozjímaniu. Počas tohto obdobia sa čítajú biblické pasáže týkajúce sa príchodu Spasiteľa.

Tradičné spevy

Advent sa spája aj so spievaním tradičných adventných spevov a kolied, ktoré vyjadrujú očakávanie a nádej ohľadne príchodu Ježiša Krista.

Adventné trhy 2024

Vianočné trhy 2024 môžete navštíviť na Slovensku i v Európe. Najobľúbenejšie a najviac navštevované vianočné trhy sú v Bratislave, Viedni, Prahe, Budapešti, Krakowe a Salzburgu.

Ako vysvetliť deťom advent

Vysvetliť deťom advent nemusí byť až takým ťažkým orieškom, stačí s nimi robiť aktivity spojené s adventom, aby tomuto obdobiu ľahšie a lepšie pochopili.

Ako vysvetliť deťom advent môžete prostredníctvom spoločnej výroby adventného venca, adventného kalendára alebo adventného skutkovníka.

Tvorenie adventného venca

Môžete si vytvoriť každoročnú tradíciu tvorenia adventného venca. Muž s deťmi môže ísť do lesa pre ihličie a potom sa pustíte spoločne do vyrábania.

Pri tvorení adventného venca deťom môžete vysvetliť, čo každá sviečka symbolizuje, že počas nasledujúcich štyroch nedieľ sa zapaľuje jedna a že všetky horia až na Vianoce.

Adventný kalendár pre deti

Namiesto čokoládového adventného kalendáru môžete byť kreatívnejší a vytvoriť im home made adventný kalendár. Či už v nich bude cukrík, drobná hračka alebo úloha, ktorú má dieťa splniť. V adventnom kalendári môže na dieťa čakať každý deň aj jedna hádanka.

Adventný skutkovník

Počas adventu môžete deti naučiť nielen prijímať, ale aj dávať. Adventný skutkovník je denníček dobrých skutkov. Za každý dobrý skutok si dieťa môže nalepiť nálepku na stromček.

Zdroje: unsplash.com, wikipedia.com, bibleproject.com

Najnovšie články