LOH 2024 Všetky info tu!

Sviatok sv. Jozefa – kedy je, kto to bol, život sv. Jozefa, zvyky, modlitby a litánie

Aktualizované:

Autor: Marcela

Sviatok sv. Jozefa - kedy je?

Populárny cirkevným sviatkom je sviatok sv. Jozefa. Viete, kedy sa tento deň oslavuje a aké zvyky sú s ním spojené? Prezradíme vám, kto bol sv. Jozef a aj to, aké modlitby, noveny a litánie sú s touto svätou osobou spájané.

Sviatok sv. Jozefa

Sviatok sv. Jozefa síce nepatrí medzi príkazané sviatky na Slovensku, no napriek tomu je tento deň v cirkvi veľmi uznávaný a mnoho ľudí ho svätí. Ide o podobný sviatok, ako napríklad Svätá Lucia.

Prikázané sviatky sú sviatky alebo dni, kedy si cirkev pripomína významnú cirkevnú udalosť z dejín spásy alebo si pripomína významného svätca. Tieto dni by sa mali svätiť a slúži sa špeciálna svätá omša.

V článku nájdete

Kedy je Sviatok sv. Jozefa

Sviatok sv. Jozefa sa oslavuje 19. marca. Tento deň je teda neprikázaným sviatkom a zdáva hold sv. Jozefovi, ktorý pre cirkev znamená veľmi veľa. Katolícky kalendár vyobrazuje všetky dôležité cirkevné udalosti na každý deň.

V prípade, že sa pýtate kto má dnes meniny alebo kto má meniny práve v tento deň, je ním Jozef. Okrem Jozefa však v tento deň oslavuje meniny aj Sibyla.

Kto bol sv. Jozef

Sv. Jozef je jednou z najvýznamnejších osobností pre cirkev. Bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. A celým menom ho môžete poznať ako Jozefa Nazaretského.

V bežnom živote bol Jozef tesárom. V cirkevom svete je sv. Jozef patrónom dobrej smrti, tesárov, stolárov, rezbárov a robotníkov. A vo všeobecnosti sa o Jozefovi vie len veľmi málo.

Medzi verejné informácie patrí, že Jozef pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Tak vznikol aj jeho prívlastok Jozef Nazaretský.

Ďalším patrónom, ktorého uznáva katolícka cirkev, je sv. Florián.

Život sv. Jozefa

Život sv. Jozefa bol ovplyvený najmä zjavením ducha svätého. Napriek tomu, že Jozef a Mária boli zasnúbení, no Mária otehotnela a držala to v tajnosti. Napriek tomu, že spolu nežili a podľa vtedajších zvyklostí ju mal dať ukameňovať, rozhodol sa ju potajomky prepustiť.

Aj to ukázalo Jozefov dobrý charakter. Následne sa Jozefovi zjavil duch svätý a povzbudil ho, aby si ju nebál zobrať za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je od Boha.

Jozef sa rozhodol zjavenie Pána rešpektovať a Máriu si zobral za manželku.y

Život sv. Jozefa, ako aj narodenie Ježiša Krista boli námetom na rôzne filmové spracovania, ktoré si môžete pozrieť prostredníctvom kresťanských filmov.

Zvyky na sviatok sv. Jozefa

Zvyky na Sviatok sv. Jozefa sú spajané napríklad s tým, že remeselníci prichádzali v tento deň do kostola so svojimi cechovými zástavami, spovedali sa, šli na sväté prijímanie a spoločne sa modlili pred sochou svätého Jozefa v kostole.

Včelári zase v tento deň vypúšťali svoje včely, aby do kvitnutia rastlín nabrali silu na zber nektáru.

Ďalej sa so sviatkom sv. Jozefa spája štebotanie vtákov. Vraví sa, že práve Jozef rozdáva píšťalky spevavcom a zobúdza tak prírodu k Jari.

sviatok sv. Jozefa zvyky
Zdroj: unsplash.com

Tradície a zvyky sú spojené aj s inými sviatkami v roku, ako napr. s Vianocami.

Sv. Jozef modtliby

Sv. Jozef modlitby sú rovnako, ako liturgické čítania, považované za slovo Božie. Modlitby k sv. Jozefovi sú rôzne a nájdete ich naozaj v hojnom počte.

Medzi tie najpopulárnejšie patrí táto modtliba :

Svätý Jozef, ochraňuj náš dom
a Božie požehnanie vylievaj v ňom.
Na všetkých, čo v ňom žijeme,
nech v láske a v jednote rastieme.

Aby nás pokoj a radosť sprevádzali,
aby sme pred Bohom s bázňou vytrvali,
aby sme s láskou pracovali,
a tak cestou do neba putovali.

Z môjho srdca dnes táto prosba planie,
ostaň a buď s nami, prosím o zmilovanie.
Dávam ti dnes kľúče, ty vieš, čo nás čaká,
daj nám domov šťastný, zlo nás nevyľaká.

Odstráň všetko zo sŕdc von,
čo chce zničiť tento dom.
Do Ježišovho Srdca zavri všetkých i mňa tiež,
o tvoju ochranu prosím, veď Ty mi rozumieš.

Nech žijeme každý deň ako v Nazarete,
a svedčíme o láske tu na tomto svete. Amen.

Novéna k sv. Jozefovi

Novéna k sv. Jozefovi je svojim spôsobom modlitba k sv. Jozefovi. Novéna je však modlitba, ktorá sa modlí deväť nasledujúcich dní po sebe.

Deväťdňové trvanie je odvodené z Nového zákona, keď sa po vzkriesení Ježiša Krista apoštoli podľa tradície spoločne modlili deväť dní a následne na nich zostúpil Duch Svätý.

Litánie Sv. Jozef

Svätý Jozef sa medzi kresťanmi teší mimoriadnej obľube. Litánie k svätému Jozefovi sú toho dôkazom.

Litánie sú meditatívna a prosebná modlitba, ktorá vychádza zo žalmu  žalmu 136: “Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nad bohmi… Oslavujte Pána nad pánmi… On jediný koná veľké zázraky…”, so záverečnými slovami v každom verši: „lebo jeho milosrdenstvo je večné.“

Litánie sv. Jozefa sa môžu čítať alebo aj spievať. Stály prvok opakovania odpovede a striedavý spev či recitácia dodávajú modlitbe litánií meditatívny charakter.

Sviatok sv. Jozefa novény
Zdroj: unsplash.com

Druhým najpopulárnejším svätcom a významnou osobnosťou pre Cirkev je aj sv. Juraj.

Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa vyhlásil svätý otec pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Túto vyznamnú udalosť vyhlásil dňa 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde, v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami ako milovaný otec, nežný a jemný a milujúci služobník boží.

Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia Roka svätého Jozefa udeľuje dar mimoriadnych odpustkov.

Zdroje: kukkonia.sk, youtube.com, zivotopisysvatych.sk

Najnovšie články